Ako sa stať hasičom – HaZZ, fyzické testy, podmienky prijatia

Stať sa hasičom znamená byť pripraveným na odvážne výzvy, kedy každý deň môže človek meniť osudy a chrániť životy v obklopení plameňov a vzrušenia. Stať sa hasičom znamená byť hrdinom, ktorý nezištne chráni životy a majetok, a zároveň zvláda extrémne situácie.

Vstupiť do sveta hasičskej profesie znamená viac než len získanie povolania – je to cesta plná odhodlania, výziev a nezištnej oddanosti chrániť ostatných. Ak človeka láka to, ako sa stať hasičom a byť hrdinom v záchrane ľudských životov a majetku, rozhodnutie stať sa hasičom môže byť kľúčovým momentom v jeho kariére.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Pre záujemcov o povolanie hasiča je dôležité poznať podmienky prijatia do Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), ktoré zahŕňajú vzdelanie, vekové obmedzenia, fyzickú spôsobilosť a bezúhonnosť.
 • Po splnení požiadaviek môžu záujemcovia postúpiť cez výberové konanie, ktoré pozostáva z rôznych testov, vrátane fyzickej skúšky, psychologických testov a pohovoru.
 • Fyzická spôsobilosť a úroveň fyzickej kondície sú kľúčové pre hasičov, ktorí musia absolvovať náročné fyzické testy a cvičenia, aby preukázali svoju pripravenosť na zvládnutie rôznych situácií.
 • Po úspešnom absolvovaní výberového konania môžu noví hasiči vstúpiť do Hasičského a záchranného zboru, kde budú podrobení ďalšiemu vzdelávaniu, školeniam a praxi.
 • Hasičský a záchranný zbor zohráva kľúčovú úlohu v ochrane životov a majetku občanov, a preto je dôležité, aby hasiči mali nielen potrebné fyzické schopnosti, ale aj odhodlanie a oddanosť poslaniu.

Ako sa stať hasičom?

Stať sa hasičom znamená vstúpiť do sveta plného odvahy, rýchlych reakcií a nezištnej služby pre spoločnosť. Toto povolanie vyžaduje nielen silnú fyzickú kondíciu, ale aj oddanosť a schopnosť rýchlo a efektívne reagovať na rôzne nebezpečenstvá. Ak sa človek cíti povolaný pomáhať v núdzových situáciách a chrániť spoločenstvo, mal by nasledovať tieto kroky na ceste k tomu, aby sa stal hasičom:

 • Získať správne vzdelanie a tréning: Väčšina hasičských organizácií vyžaduje minimálne stredoškolské vzdelanie. Avšak, mnoho hasičov ide ďalej a absolvuje odborné kurzy a tréningy v oblasti prvej pomoci, požiarnej bezpečnosti a technických zručností. Existujú aj odborné hasičské školy, ktoré ponúkajú intenzívny tréning pre budúcich hasičov.
 • Dosiahnuť fyzickú prípravu: Fyzická kondícia je kľúčová pre hasičov, keďže ich práca vyžaduje zdolávanie náročných fyzických úloh. Pravidelné cvičenie, posilňovanie svalov a kardiovaskulárne tréningy človeku pomôžu pripraviť sa na fyzicky náročné situácie.
 • Splniť požiadavky: Rôzne hasičské organizácie majú svoje vlastné požiadavky pre prijatie nových členov. Tieto požiadavky sa môžu týkať veku, zdravotného stavu a kriminálneho záznamu. Je dôležité overiť si tieto požiadavky u konkrétnej organizácie, ku ktorej sa chce človek pripojiť.
 • Príprava na prijímacie testy a pohovor: Väčšina hasičských organizácií má písomné a fyzické prijímacie testy, ktoré zhodnotia fyzickú kondíciu, schopnosť pracovať v tíme a riešiť náročné situácie. Po úspešnom absolvovaní testov nasleduje osobný pohovor, kde bude mať človek príležitosť ukázať svoju motiváciu a oddanosť.
 • Absolvovanie hasičskej akadémie a tréning: Ak sa človeku podarí prejsť výberovým procesom, môže sa stať členom hasičského tímu. Bude sa zúčastňovať školení, kde sa naučí základy hasičskej práce, techniky záchrannej činnosti a riadenia prvej pomoci.

Stať sa hasičom je viac než len práca, je to poslanie chrániť a zachraňovať životy. S oddanosťou, tréningom a odhodlaním môže byť človek súčasťou tejto úžasnej komunity hrdinov, ktorí prinášajú bezpečie a nádej do každodenného života.

Stať sa hasičom znamená vstúpiť do sveta plného odvahy, rýchlych reakcií a nezištnej služby pre spoločnosť.

Podmienky prijatia do HaZZ

Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) je dôležitou inštitúciou zameranou na ochranu spoločnosti pred požiarmi, nehodami a rôznymi nebezpečenstvami. Ak človek túži prispieť k tejto zodpovednej a statočnej práci, mal by poznať niektoré základné podmienky potrebné na prijatie do HaZZ, ktoré vyplývajú zo Zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore:

 • štátny občan Slovenskej republiky
 • starší ako 18 rokov
 • bezúhonný
 • nebol prepustený zo štátnej služby (od HaZZ) alebo uplynuli 3 roky od prepustenia zo štátnej služby (od HaZZ)
 • spôsobilý na právne úkony
 • zdravotná, psychická a fyzická spôsobilosť
 • ovláda štátny jazyk slovenčinu
 • s trvalým pobytom na území SR
 • spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon danej funkcie

Hasičská práca môže byť emocionálne a psychicky náročná, preto je dôležité mať silné emocionálne zvládanie a schopnosť pracovať pod tlakom a bez stresu. Schopnosť udržať chladnú hlavu v núdzových situáciách je nevyhnutná.

Fyzická spôsobilosť, fyzické testy – hasiči

Hasičská práca vyžaduje vynikajúcu fyzickú kondíciu. Hasiči musia byť dostatočne silní na zdolávanie ťažkých bremien a vytrvalí na to, aby zvládli fyzickú námahu dlhodobých zásahov. Ich schopnosť bežať, zdolávať výškové rozdiely, zdvíhať ťažké predmety a pracovať v rôznych podmienkach je rozhodujúca.

Pri prijímacom procese hasičskej organizácie sa často vyžaduje absolvovanie rôznych fyzických testov hasičov, aby sa overila spôsobilosť človeka. Tieto testy môžu zahŕňať:

 • beh na krátku vzdialenosť pre rýchlu reakciu na alarm
 • beh s prekážkami na simuláciu pohybu cez rôzne terény
 • výťahy a nosenie ťažkých bremien na demonštráciu sily a vytrvalosti
 • zdvíhanie závaží na overenie sily rúk
 • schody pre simuláciu záchrannej akcie vo výškach

Ak chce človek uspieť v týchto fyzických testoch hasičov, je nevyhnutné sa pripraviť. Pravidelný kardiovaskulárny tréning, posilňovanie svalov a zameranie sa na konkrétne zručnosti sú dôležité. Vytrvalostný tréning je kľúčom k tomu, aby hasiči zvládli dlhé zásahy a záchranu.

Hasičský a záchranný zbor

Hasičský a záchranný zbor je neodmysliteľnou súčasťou každej spoločnosti, zabezpečujúc ochranu životov a majetku v prípade havárií, požiarov, povodní a ďalších núdzových situácií. Ich práca je neoceniteľná a ich odvaha a obetavosť často nadiaľuje nad rámec ich povinností.

Hasiči podstupujú prísny výcvik a musia mať vysokú fyzickú a psychickú odolnosť. Ich výbava a technické zručnosti sú neustále v vývoji, aby mohli úspešne zvládať rôzne typy náročných situácií. Okrem používania rôznych typov hasiacej techniky, ako sú hasičské hadice, hasiace prístroje a záchranná výstroj, musia mať aj znalosti o bezpečnostných protokoloch a prvých pomocných postupoch.

Ich misia je viacvrstvová – okrem zásahu pri haváriách a požiaroch, poskytujú dohľad nad udalosťami ako dopravné nehody, úniky nebezpečných látok a záchranu zvieraťa. Majú kritickú úlohu aj pri prevencii a osvetovej činnosti, kde šíria informácie o bezpečnosti a prostredníctvom rôznych aktivít približujú prácu a dôležitosť hasičov verejnosti.

Na Slovensku sú hasičské a záchranné zložky organizované podľa štátnej alebo miestnej správy, a ich úroveň a dostupnosť môžu byť rovnako dôležité ako prítomnosť zdravotnej starostlivosti. Sú symbolom nádeje a pevnou oporou v núdzi. Ich prítomnosť posilňuje pocit bezpečia a istoty v spoločnosti, v ktorej žijeme.