Ako si úspešne založiť s.r.o.

V súčasnej dobe sa v porovnaní s minulosťou niekoľkonásobne zvýšil počet ľudí, ktorí sa rozhodli, že začnú žiť svojimi snami, čím získajú toho najlepšieho šéfa – seba samého.

Liberálny trh praje všetkým odvážlivcom, a preto na podnikanie stačí založiť si živnosť či spoločnosť s ručením obmedzeným.

V súčasnosti prevláda trend, ktorý ukazuje, že ľudia sa stále častejšie rozhodujú pre založenie s. r. o.. Obrovskou výhodou je fakt, že tento typ spoločnosti nevyžaduje od podnikajúcej osoby, aby ručila celým svojím majetkom.

Ak patríte aj vy medzi tých, ktorí uvažujú o vlastnom podnikaní, no odrádza vás byrokracia a zdĺhavý proces všetkých vybavovačiek, verte, že v súčasnosti založenie s. r. o. nepredstavuje žiadnu drámu. V podstate vás od vašej vytúženej s. r. o. delí iba pár krokov.

Prvou a najdôležitejšou súčasťou založenia s. r. o. je jednoznačné rozhodnutie týkajúce sa predmetu vášho podnikania. Dôležitý je aj výber obchodného mena či  sídla vašej spoločnosti.

Medzi vašimi prioritami by malo byť aj vypracovanie zakladateľských dokumentov. Tie predstavujú v prípade jednej osoby zakladateľskú listinu a v prípade viacerých osôb sa vypracováva spoločenská zmluva.

Odporúčanie odborníkov je jasné. Ak nie ste zbehlý v tejto oblasti, obráťte sa na profesionálov, pretože mnohé internetové vzory sú len nepresnými a nespoľahlivými napodobeninami originálnych dokumentov.

Kým v minulosti bolo povinnosťou spoločníkov vložiť do vklad do banky, od prvého januára tohto roka je úplne postačujúce písomné vyhlásenie správcu vkladu – celý proces sa výrazne zjednodušuje.

Ďalšími dôležitými náležitosťami založenie s. r. o. je aj získanie živnostenského oprávnenia, ako aj vyžiadania súhlasu správcu dane.

Po doručení živnostenského oprávnenia a súhlasu správcu sa ako spoločnosť môžete zapísať do obchodného registra. Dôležitá je aj následná registrácia na daňovom úrade.