Ako si vybrať formu podnikania?

Pred začiatkom podnikania si musí každý podnikateľ premyslieť, akú spoločnosť si založí. Existuje niekoľko foriem podnikania a to spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), komanditná spoločnosť (k.s.) a družstvo.

Za najčastejšie formy podnikania považujeme práve eseročky a akciové spoločnosti. Obľúbené je aj založenie firmy či podnikanie na živnosť.

Pri živnosti podniká občan pod svojím menom na vlastnú zodpovednosť ako fyzická osoba, pri eseročke ide zvyčajne o viacero spoločníkov.

Každý podnikateľ má právo sa rozhodnúť o tom akú formu podnikania si zvolí, ibaže napríklad živnosť nie je možné si založiť s viacerými spoločníkmi – v takom prípade sa odporúča založiť spoločnosť s ručením obmedzeným.

Ak je podnikateľ sám, zvyčajne sa rozhoduje medzi eseročkou a živnosťou. Podnikanie na živnosť je lacnejšie, jednoduchšie, k založeniu nie je potrebný vysoký kapitál, ibaže pri tejto forme je ručenie celým, aj súkromným majetkom.

S.r.o. je na založenie nákladnejšie a dlhšie, je potrebné splatiť počiatočný kapitál, ručenie je však iba majetkom firmy.