Biela karta

Biela karta je doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia, ktorým sa preukazuje vodič motorového vozidla pri cestnej kontrole na území Slovenskej republiky, alebo držiteľ pri registrácii vozidla na dopravnom inšpektoráte (oddelení evidencie vozidiel).

Pozor!

  1. bez bielej karty nemôžete urobiť prepis (registráciu) vozidla
  2. v prípade cestnej kontroly na výzvu príslušníka policajného zboru a nepredloženia bielej karty vám bude uložená pokuta