Bývanie

Při zakoupení bytu či domu byste měli být ze strany prodejce obeznámeni se všemi nedostatky nebo vadami. Mnoho nedostatků nemovitosti nemusí být při uzavření smlouvy zřejmých. Odpovědnost prodávajícího za skryté vady je dle nového občanského zákoníku až 5 let. Mezi časté vady na nemovitostech patří plísně, nadměrný hluk, předčasná únava materiálů, netěsnosti atd.