Eurobankovky a euromince – fakty a zaujímavosti

eurobankovky

Európska únia je priekopníkom v oblasti vydávania spoločnej meny s názvom euro. Od svojho vzniku sa euro v Európskej únii a na celom svete vo veľkej miere používa ako prostriedok výmeny a uchovávanie hodnoty. V tomto článku si možno prečítať 10 zaujímavých faktov o eurobankovkách a eurominciach.

Eurobankovky sú zákonným platidlom používaným v eurozóne, ktorá zahŕňa 19 z 27 krajín Európskej únie. Tieto bankovky boli zavedené ako súčasť meny euro, ktorá bola oficiálne prijatá 1. januára 1999. Odvtedy sa eurobankovky stali jednou z najpoužívanejších a najrozpoznateľnejších foriem peňazí na svete.

1. Eurobankovky sú vytlačené na bavlnenom papieri

Eurobankovky sú vytlačené na čistom bavlnenom papieri, ktorý je známy svojou pevnosťou a trvanlivosťou, vďaka čomu sú odolné voči opotrebovaniu. Tento vysokokvalitný papier sa zároveň ťažko falšuje, čo zabezpečuje bezpečnosť eurovej meny.

Okrem kvalitného papiera majú eurobankovky aj niekoľko ochranných prvkov vrátane vodoznakov, ochrannej nite, hologramu a reliéfnej tlače, ktoré zabraňujú falšovaniu a pozmeňovaniu.

2. Eurobankovky svojím dizajnom oslavujú históriu Európy

Dizajn eurobankoviek vychádza z témy „Veky a štýly Európy“ a predstavuje kultúrny vývoj a architektonické štýly z rôznych období európskej histórie. Na bankovkách sa nachádza široká škála architektonických a umeleckých štýlov vrátane románskeho, gotického, barokového a moderného.

Spoločná strana všetkých eurových bankoviek obsahuje nominálnu hodnotu a európsku vlajku, zatiaľ čo každá krajina má na lícnej strane bankovky možnosť navrhnúť jedinečný dizajn.

V obehu je sedem rôznych nominálnych hodnôt bankoviek eura vrátane päť, desať, dvadsať, päťdesiat, sto, dvesto a päťsto eur. Každá bankovka má odlišnú farbu a veľkosť, čo uľahčuje ich rozlíšenie. Predná strana každej bankovky znázorňuje európsky architektonický štýl, zatiaľ čo zadná strana predstavuje európske obdobie zobrazené v oknách a bránach.

Vďaka týmto vzorom nie sú bankovky len prostriedkom výmeny, ale aj zdrojom vzdelávacej a kultúrnej hodnoty.

3. Bankovky eura môžu rozlíšiť aj nevidiaci

Jedným z jedinečných prvkov bankoviek eura sú hmatové prvky určené pre ľudí so zrakovým postihnutím. Medzi tieto prvky patria vyvýšené čiary pozdĺž ľavého a pravého okraja bankovky, rôzne rozstupy medzi čiarami pre jednotlivé nominálne hodnoty a rôzne veľkosti pre konkrétne bankovky.

Použitie symbolov v Braillovom písme tiež pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím rýchlo identifikovať bankovky.

Okrem toho, že eurobankovky sú bezpečnou a ľahko rozlíšiteľnou menou, majú aj niekoľko výhod pre každodenné používanie. Sú všeobecne akceptované a zameniteľné vo všetkých štátoch eurozóny, čo cestujúcim uľahčuje vykonávanie transakcií pri návšteve viacerých krajín.

Prechod na euro na Slovensku prispel aj k stabilite európskeho hospodárstva, čím sa podporil obchod a hospodársky rast v regióne. Mnohí sa v tejto súvislosti pýtajú, od kedy je euro na Slovensku.

4. Zavedenie eurobankoviek v niektorých krajinách viedlo k inflácii

Napriek mnohým výhodám eurobankoviek sa však vyskytli aj kritické pripomienky k tejto mene. Niektorí tvrdia, že používanie tej istej meny vo viacerých krajinách s rozdielnymi hospodárskymi podmienkami môže spôsobiť nerovnováhu a problémy v menovej politike. Iní tvrdia, že zavedenie eura viedlo v niektorých krajinách k zvýšeniu cien, čo viedlo k inflácii.

5. Ochranné prvky chránia eurobankovky pred falšovaním

Eurobankovky sú oficiálnou menou Európskej únie a stali sa dôveryhodným platobným prostriedkom na celom svete. S cieľom zabezpečiť bezpečnosť a pravosť týchto bankoviek bolo do nich zapracovaných niekoľko ochranných prvkov:

  • vodoznaky a hologramy
  • ochranné vlákna
  • reliéfna potlač
  • mikrotlač
  • UV prvky
  • hmatové prvky

Ochranné prvky eurobankoviek z nich robia jednu z najbezpečnejších mien na svete. Tieto opatrenia nielenže zabezpečujú pravosť a integritu meny, ale pomáhajú aj udržiavať dôveru verejnosti v euro.

6. Platné 100 a 200-eurové bankovky v obehu vynovili v roku 2019

V máji 2019 zaviedla Národná banka Slovenska (NBS) do obehu nové platné 100 a 200-eurové bankovky. Tie majú vynovený vzhľad, zdokonalené ochranné prvky a zjednotenú výšku na výšku 50-eurovej bankovky. 

Platné 100 a 200-eurové bankovky sa vyznačujú vyspelými bezpečnostnými prvkami, okrem iného satelitným hologramom, hologramom s portrétom mytologickej Európy, vystupujúcou tlačou a mnohým ďalším. Ich pravosť sa dá bezpečne skontrolovať za pár sekúnd.

Od roku 2019 majú 100-eurové bankovky vynovený vzhľad.

7. Neplatné euro bankovky sú nie len falzifikáty, ale aj poškodené bankovky

Neplatné euro bankovky nespĺňajú štandardy stanovené Európskou centrálnou bankou (ECB) pre pravé eurobankovky. Môže ísť buď o falzifikáty vyrobené z neautorizovaných zdrojov, alebo o pravé poškodené bankovky, ktoré boli nejakým spôsobom rotrhané alebo pozmenené. V oboch prípadoch sa tieto bankovky považujú za neplatné. Roztrhnuté bankovky sa dajú vymeniť na pobočkách Národnej banky Slovenska.

Falošné eurobankovky predstavujú pre ECB a celú Európsku úniu veľký problém. Zločinci používajú na výrobu falošných bankoviek pokročilé techniky tlače a materiály, ktoré sťažujú ich identifikáciu. V snahe riešiť tento problém prijala ECB nové ochranné prvky na eurobankovkách, ktoré širokej verejnosti uľahčujú identifikáciu falošných bankoviek.

Neplatnými sa stávajú aj pravé euro bankovky, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom poškodené alebo pozmenené. Môže sa tak stať pri bežnom opotrebovaní bankoviek alebo v dôsledku úmyselnej manipulácie. Napríklad preloženie, roztrhnutie alebo písanie na bankovky môže spôsobiť ich neplatnosť a nepoužiteľnosť.

V takom prípade je možné navštíviť Národnú banku Slovenska a požiadať o výmenu poškodenej bankovky.

Okrem toho, ak boli bankovky vyprané, pozmenené alebo stratili svoje rozlišovacie znaky, tiež sa považujú za neplatné. Tieto prípady poukazujú na dôležitosť opatrného zaobchádzania s eurobankovkami, aby sa zabezpečilo, že zostanú v dobrom stave.

8. Prednú stranu euromince navrhol Belgičan Luc Luycx

Prednú stranu euro mince navrhol belgický umelec Luc Luycx, ktorý vyhral súťaž organizovanú Európskou komisiou v roku 1996.

Na prednej strane mincí sa nachádza spoločný dizajnový prvok známy ako symbol „eurozóny“. Tento symbol pozostáva zo štylizovaného písmena „e“, cez ktoré prechádzajú dve čiary, čo predstavuje stabilitu a jednotu Európskej únie.

Na prednej strane mince sa nachádza aj 12 hviezd európskej vlajky, ktoré predstavujú 12 členských krajín Európskej únie v čase zavedenia eura.

Každá krajina má však svoju vlastnú verziu prednej strany euromince s jedinečným dizajnom a symbolom reprezentujúcim ich národnú identitu.

Každá krajina má vlastný návrh prednej strany euro mince.

9. Mince, ktoré majú chybnú razbu, majú pre zberateľov hodnotu

Sériu euromincí, ktoré majú hodnotu, tvorí osem rôznych nominálnych hodnôt: 1, 2 centy, 5, 10, 20 a 50 centov, 1 € a 2 €. Euromince majú spoločnú stranu a národnú stranu. Národná strana označuje krajinu, v ktorej bola minca vydaná. Zberatelia sa nominálnou hodnotou na minciach neriadia. Ktoré mince majú pre nich najväčšiu hodnotu? 

Vzácne sú najmä klasické mince z menších štátov, ako Vatikán či Andorra. Takéto štáty pochopiteľne razia málo mincí, preto sú také vzácne. Na druhej strane sú vzácnymi obehovými mincami centy z bohatých krajín, ako Monako či Fínsko, ktoré sa takmer nepoužívajú. Aj mince, ktoré majú chybnú razbu, majú pre zberateľov veľkú hodnotu.

10. Pamätné 2-euro mince, ktoré majú hodnotu, sa spájajú s významnými udalosťami

Pamätné mince sa vydávajú len v nominálnej hodnote dve eurá. Takéto mince sa dajú kúpiť, prípadne sa využívajú bežne v obehu. Ktoré 2-euro mince majú hodnotu?

Významnú zberateľskú hodnotu majú aj štyri doteraz vydané celoeurópske pamätné euromince. Ide o 2-eurovú mincu k 50. výročiu Rímskych zmlúv, mincu k 10. výročiu Hospodárskej a menovej únie, mincu k 10. výročiu vydania euromincí a eurobankoviek a mincu k 30. výročiu vzniku vlajky Európskej únie.

Poslednou pamätnou mincou, ktorá bola vyrazená na Slovensku a má hodnotu, je pamätná 2-euro minca k 100. výročiu úmrtia Milana Rastislava Štefánika. Mincu vydali v dvoch prevedeniach. Prvým bola strieborná zberateľská minca v nominálnej hodnote 10 € a druhým pamätná minca v hodnote 2 €.

Z pohľadu Slovenska je ešte zaujímavá pamätná minca k najväčšiemu rozšíreniu Európskej únie v roku 2004, kedy sme pristúpili aj my. Jediný štát, ktorý vydal pamätnú mincu pri tejto príležitosti bolo Fínsko. Vyrazených je takmer jeden milión kusov a ich dnešná zberateľská hodnota je približne 80 €.

Záver

Eurobankovky zohrali významnú úlohu v hospodárskom raste a stabilite európskeho regiónu. Tieto bankovky nielen uľahčujú každodenné transakcie, ale zároveň prezentujú jedinečné kultúrne dedičstvo Európy. Vďaka pokročilým ochranným prvkom, užívateľsky prívetivému dizajnu a širokej akceptácii sa eurobankovky stali neoddeliteľnou súčasťou európskej identity a symbolom hospodárskej jednoty.