Fungujúci CRM systém je tým potrebným kľúčom k úspechu

Máte už zabehnutú firmu, alebo sa práve len chystáte podnikať a premýšľate nad všetkými detailmi, ktoré by pri tom mohli byť rozhodujúce?

V tom prípade sa dobre zahľaďte do nasledujúcich riadkov, kde vám prinesieme cenné rady, ako nakopnúť svoje podnikanie a pomôcť si v primeranej možnej miere. Život totiž sám o sebe nie je taký komplikovaný.

Dá sa zjednodušiť, treba len vedieť, ako to urobiť. Presne to platí pri systéme CRM, ktorý sa už našťastie čoraz výraznejšie rozširuje medzi slovenskými firmami a podnikateľmi.

Čo znamená CRM?

V angličtine ide o Customer relationships management, čiže manažment vzťahov so zákazníkmi. Povedané laicky, je to elektronická databáza, kde manažujete svoje doterajšie kontakty, komunikácie či vzťahy s minulými, súčasnými, i potenciálnymi budúcimi zákazníkmi.

CRM systém ponúka pestré portfólio funkcií, ktoré môžete využiť pri ukladaní údajov o doterajších vzťahoch s partnermi. Tak napríklad, máte tam k dispozícii kompletnú evidenciu a záznamy svojich zákazníkov a kontaktov s nimi.

Máme na mysli názvy firiem, telefónne čísla, mailové adresy, jednoducho všetko, čo pre správnu komunikáciu potrebujete. Popri tom tam máte kolónku určenú na zapisovanie doterajších kontaktov, čiže odoslaných a prijatých mailov, telefonátov, stretnutí.

Fajn je aj to, že pokiaľ máte už väčšiu spoločnosť a tá má na Slovensku alebo aj v iných krajinách viaceré pobočky, tak v CRM môžete vyznačiť, ktorá pobočka má na starosti ktorú firmu.

Vyhnete sa tak nepríjemným situáciám, keď jedného zákazníka oslovujú dve pobočky tej istej spoločnosti, čo vyzerá pomerne amatérsky a môže to priniesť jedine neželaný komunikačný šum a problémy.

Ako sami vidíte, tak či už máte väčšiu alebo menšiu firmu, má CRM svoje opodstatnenie a mimoriadny prínos. Samozrejme, treba si zvážiť, aký rozsah CRM budete pre svoju firmu potrebovať, t.j. či potrebujete tú najvyššiu špecifikáciu, alebo sa uspokojíte aj so základným pokrytím svojich požiadaviek a nárokov.

Výhodné je, že tento systém si nemusíte fyzicky zakupovať, dá sa pohodlne stiahnuť z internetu, kde ho aj priamo používate. Existujú na to softvérové a IT spoločnosti, ktoré ponúkajú inštaláciu CRM do vašich firiem za prijateľných a výhodných cenových podmienok.

Treba sa len rozhodnúť – či máte záujem posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň a vystupovať profesionálnejšie. Ak áno, tak investícia do CRM bude určite vítaná a posunie vašu spoločnosť opäť na vyššiu úroveň.

Držíme vám v podnikaní palce a verím, že vám pri ňom pomôže práve aj systém CRM. Nielen na Slovensku, ale i vo svete môžeme nájsť konkrétne príklady firiem, ktoré tento systém používajú a výrazne im v ich činnosti pomohol.