Jediné riešenie

Počas nežnej revolúcie sme boli študenti vysokej školy v Bratislave. Samozrejme, ako správni študenti, sme sa taktiež zúčastnili manifestácie a bojovali za práva demokracie. Našou hlavnou motiváciou bola sloboda podnikania, nakoľko sme chceli ihneď po skončení vysokej školy začať podnikať.

Po páde socializmu a v začiatkoch demokracie sa nám podarilo sprivatizovať jeden malý štátny podnik. Bola to tlačiarenská spoločnosť, ktorá vydávala regionálne noviny a zopár časopisov.

V nadväznosti na príchod množstva zahraničného tovaru sme si povedali, že bude pre nás obrovskou príležitosťou vymyslieť nový magazín, ktorý sa bude venovať novým trendom v oblasti bývania, záhradkárstva a podobne. Taktiež sme chceli prostredníctvom našej spoločnosti dovážať známe zahraničné magazíny.

A tak sa aj stalo. Po dvoch rokoch sme dovážali najčítanejšie francúzske, britské i americké magazíny a venovali sa vydávaniu vlastného magazínu. Popritom všetkom sme naďalej zabezpečovali tlač regionálnych novín a zopár slovenských magazínov.

Podnikanie nám išlo od ruky a za necelých desať rokov sme si obaja, ja i môj spoločník, postavili rodinné domy a vozili sa na autách luxusných značiek. S odstupom času priznávam, že vtedy sme zaspali na vavrínoch.

Nasledujúcich päť rokov nám podnikanie neprekvitalo, no udržiavalo si štandardne dobré, čierne čísla. S nástupom internetu sa však naša trhová pozícia výrazne otriasla. Neverili sme, že ľudia v tak krátkom čase stratia záujem o čítanie fyzických denníkov, či magazínov.

Náš úspešný magazín nahradil elektronický, za ktorým stála partia mladých absolventov poľnohospodárskej univerzity. Naše čierne čísla začali padať hlboko do červených a my sme nevedeli, čo s danou situáciou urobiť.

Dobu, ktorú sme mali využiť na rozvoj podnikania v elektronickej podobe, sme prespali. Naša päťročná stagnácia, ktorú pozoroval celý trh, len my nie, nás dobehla v tom najnevhodnejšom čase.

Po ďalších dvoch rokoch sme sa rozhodli pre likvidáciu firmy a predaj celého areálu. Zo získaných peňazí sa pokúsime o reštartovanie našej podnikateľskej kariéry.