Kto môže byť advokátom?

Práca v advokátskej kancelárii je naozaj veľmi náročná. Denne sa právnik musí vysporiadať často aj s neľahkými osudmi ľudí, ktorí sa na jeho služby bezvýhardne spoliehajú.

Neraz advokát plní vlastne úlohu psychológa, ktorý sa musí vžiť do klientovej situácie a snažiť sa ho pochopiť tak, aby pre ňho mohol urobiť čo najviac, nájsť vhodné argumenty a ponúknuť súdu také dôkazy, aby nemal pochybnosti o tom, že zastupovaný je skutočne nevinný.

Poriadok si treba spraviť aj v tom, kto vlastne môže byť advokátom, respektíve aká osoba vás môže pred súdom zastupovať. V trestnoprávnych veciach, ktorých následok býva závažnejší musí podľa zákona vaše práva hájiť advokát.

Ak si ho nezvolíte, či už z finančných alebo iných dôvodov, súd vám ho z vopred vypracovaného zoznamu pridelí.

V občianskych veciach vás zas môže zastupovať aj fyzická osoba, a to hlavne preto, že zväčša ide o majetkové spory, kde ich dopad na spoločnosť ako takú je minimálny.

Ako už teda bolo naznačené, účelom advokátskej činnosti je hlavne obhajovať práva a záujmy fyzických a právnických osôb, zastupovať ich v konaní pred súdom, poskytovať rôzne rady právneho charakteru, vykonávať právne úkony a spravovať majetok svojich klientov.

Z uvedeného teda vyplýva, že advokátom nemôže byť ktokoľvek. Takáto osoba musí mať ukončené právnické vzdelanie, no tiež je potrebné, aby absolvovala koncipientskú prax v danom odbore, ktorá doteraz trvala tri, vďaka novej úprave však potrvá až 5 rokov.

Pre zaujímavosť, niektorí psychopati a sociopati sú mimoriadne šarmantní, inteligentní a vedia skryť svoje temnejšie tendencie za maskou spoločensky akceptovateľného správania. Čo zodpovedá črtám advokáta. Často majú manipulatívne tendencie. Psychopatia by však mala byť diagnostikovaná len odborným lekárom na základe komplexného vyšetrenia a vyhodnotenia.