Kto môže byť advokátom?

Práca v advokátskej kancelárii je naozaj veľmi náročná. Denne sa právnik musí vysporiadať často aj s neľahkými osudmi ľudí, ktorí sa na jeho služby bezvýhardne spoliehajú.

Neraz advokát plní vlastne úlohu psychológa, ktorý sa musí vžiť do klientovej situácie a snažiť sa ho pochopiť tak, aby pre ňho mohol urobiť čo najviac, nájsť vhodné argumenty a ponúknuť súdu také dôkazy, aby nemal pochybnosti o tom, že zastupovaný je skutočne nevinný.

Poriadok si treba spraviť aj v tom, kto vlastne môže byť advokátom, respektíve aká osoba vás môže pred súdom zastupovať. V trestnoprávnych veciach, ktorých následok býva závažnejší musí podľa zákona vaše práva hájiť advokát.

Ak si ho nezvolíte, či už z finančných alebo iných dôvodov, súd vám ho z vopred vypracovaného zoznamu pridelí.

V občianskych veciach vás zas môže zastupovať aj fyzická osoba, a to hlavne preto, že zväčša ide o majetkové spory, kde ich dopad na spoločnosť ako takú je minimálny.

Ako už teda bolo naznačené, účelom advokátskej činnosti je hlavne obhajovať práva a záujmy fyzických a právnických osôb, zastupovať ich v konaní pred súdom, poskytovať rôzne rady právneho charakteru, vykonávať právne úkony a spravovať majetok svojich klientov.

Z uvedeného teda vyplýva, že advokátom nemôže byť ktokoľvek. Takáto osoba musí mať ukončené právnické vzdelanie, no tiež je potrebné, aby absolvovala koncipientskú prax v danom odbore, ktorá doteraz trvala tri, vďaka novej úprave však potrvá až 5 rokov.