Medzi hrubou a čistou mzdou je výrazný rozdiel

Pletú si to politici, niektorí ekonómovia a často bohužiaľ aj bežní ľudia. Je totiž rozdiel, čo vám zamestnávateľ garantuje ako hrubú mzdu a máte to úplne hore vypísané na výplatnej páske, a medzi tým, čo sa na výplatnej páska nachádza dole a je to charakterizované ako čistá mzda. 

Tá vznikne po odpočítaní všetkých daní, poplatkov či poistení od pôvodnej hrubej zložky platu. A často sa môže od tej pôvodnej hrubej mzdy nepríjemne líšiť a tým spôsobuje vrásky na čelách daňovníkov.

V prvom rade si treba uvedomiť, aký pracovno-právny vzťah máte so zamestnávateľom uzavretý. Takisto je podstatné, či ste študent, dôchodca alebo riadny pracovník.

V prípade študentov a dôchodcov totiž do hry vstupuje viacero daňových či odvodových úľav, ktoré ich prácu činia lacnejšiu pre zamestnávateľov a viac ostane aj študentom či dôchodcom.

Platí to napríklad pri daniach – študenti zo svojich dohôd o brigádnickej či pracovnej činnosti síce platia daň, tá sa im však pri dodržaní všetkých zákonných podmienok vráti na konci zdaňovacieho obdobia. Reálne sa tak ich čistá mzda neskôr rovná hrubej mzde.

V prípade bežných pracovníkov vedzte, že sa vám zo mzdy odpočítajú náklady na povinné poistenie – sociálne, zdravotné, či poistenie v nezamestnanosti. Toto všetko znižuje vašu hrubú mzdu a zvyšuje daňový základ. Výpočet minimálnej hrubej mzdy sa odvíja od náročnosti vykonávanej práce.

Na druhej strane, vašu daňovú povinnosť môže znížiť uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane a takisto daňového bonusu, ktorý si môžete uplatniť na svoje dieťa. Čistá mzda však bude vždy nižšia než hrubá mzda, v tom tkvie podstata fungovania tohto systému založenom na platení daní.

Vašou úlohou je si daňové zaťaženie ,,vyskladať“ tak, aby ste nemuseli platiť zbytočne vysoké dane, a aby ste zároveň využili možnosti zníženia daňovej povinnosti, napríklad cez spomínaný daňový bonus či nezdaniteľnú časť základu dane.