Využívajte monitoring médií naplno

Monitoring médií je dnes veľmi dôležitým artiklom pri úspešnosti každej spoločnosti. Najmä z toho dôvodu, aby ste boli pripravení na možný útok a vedeli sa brániť.

Popri všetkých tých povinnostiach, ktoré vyplývajú z profesie podnikateľa, sledovať ešte aj printové, audiovizuálne či auditívne médiá, ktorých je skutočne dosť, je takmer nemožné.

Aby ste o svojej činnosti získali len tie informácie, ktoré sú pre vás dôležité a nestrácali čas tými nepotrebnými, je tu monitoring médií zabezpečený PR agentúrou.

Ako vybrať správny monitoring?

V prvom rade je dôležité stanoviť si, aké informácie sú pre vás relevantné. Potrebujete informácie o vašej spoločnosti, konkurencii, či zmenách v zákonoch?

Existuje viacero druhov monitoringu. Jedným je online monitoring médií využívaný pri hľadaní informácií, ktoré sa budú meniť častejšie. V spolupráci s PR agentúrou získate nástroj, v ktorom budete vedieť vyhľadávať tieto informácie jednoducho a rýchlo.

Druhým typom monitoringu je Offline monitoring médií. PR agentúra vám pri tomto monitoringu bude pravidelne dodávať články na kľúčové slová, ktoré ste sami určili. Ak si nebudete istý vhodnosťou kľúčových slov, PR agentúra vám pri ich výbere pomôže v závislosti od špecifikácie vašej spoločnosti.

V prípade, že potrebujete získať rýchly a jasný prehľad o určitom odvetví, ideálnym pre vás bude sektorový prehľad Actual report. Týmto spôsobom získate všetky potrebné informácie o vami zvolenom sektore, napríklad o bankovníctve, stavebníctve či energetike.

Mnohé úspešné spoločnosti sa často ráz stávajú i predmetom záujmu v internetových blogoch či diskusiách. Ak chcete mať prehľad o tom, kto a čo o vás napíše, výborným riešením bude služba monitoring blogov a internetových diskusií.

Týmto spôsobom môžete pohotovo reagovať na príspevky a odraziť tak prípadný neoprávnený útok.