PR Agentúra – moderná cesta komunikácie z verejnosťou

PR Agentúra = “Public relations je strategický proces komunikácie, ktorý vytvára vzájomne prospešné vzťahy medzi organizáciami a ich verejnosťou.”

Čo je public relations. Ako sa líši od reklamy?

Public Relations je často uvádzané pod skratkou PR, toto označenie pochádza z angličtiny a voľne ho možno preložiť ako “vzťahy s verejnosťou”, sú techniky a nástroje, pomocou ktorých inštitúcie alebo firma buduje a udržuje vzťahy so svojím okolím as verejnosťou, nazerá jej postoje a snaží sa ich ovplyvňovať.

Jedná sa o dlhodobú cieľavedomú činnosť, ktorá by mala okrem iného zabezpečovať poskytovanie informácií verejnosti a zároveň získavanie spätnej väzby a ďalších informácií od verejnosti.

Dôležitým aspektom PR je obousměrnost komunikácia, ktorú zaisťujú (napríklad na rozdiel od reklamy). PR sú dôležitou zložkou sociálnej komunikácie a kontroly.