PR agentúry

V posledných rokoch je stále viac a viac skloňovaný pojem PR agentúra. Čo to však znamená, čím sa zaoberá a o čo v danom prípade agentúry ide?

Slovo PR pochádza z anglického public relations, čo v doslovnom preklade znamená vzťah s verejnosťou.

Tím, ktorý tvorí PR agentúru a teda sa stará o klienta by mal byť špecialistom v oblasti produktovej komunikácie, komunikačnej a marketingovej stratégie, analýzy krízových situácií, no orientovať sa má aj v oblasti reklamy a sponzoringu.

Čo je to PR agentúra?

Nakoľko sa na Slovensku podnikateľské subjekty v posledných rokoch ešte len zoznamujú zo službami v oblasti marketingu, mnohí ľudia nevedia, čo je PR agentúra.

Dobrá PR agentúra je zložená z tímu profesionálov, ktorý vypracúva PR stratégie, stará sa o mediálne poradenstvo, respektíve poskytuje rady týkajúce sa komunikácie s rôznymi subjektami.

Organizuje mediálne tréningy pre klientových zamestnancov a vypracúva grafické návrhy rôznych reklám a reklamných predmetov.