Chcem predať svoju firmu, čo teraz?

Chystáte sa predať svoju spoločnosť? Predaj firmy má však niekoľko svojich pravidiel. A preto je dobré vedieť dopredu, v akom stave sa musí nachádzať vaša firma pri predaji a ako takýto predaj prebieha. A to aby ste sa neskôr vyhli možným rizikám.

Chcem predať svoju spoločnosť, čo to znamená?

Predaj s.r.o. predstavuje z právneho hľadiska prevod obchodného podielu zo súčasného spoločníka na iného. Za istých okolností môže byť práve tento spôsob zbavenia sa spoločnosti pre spoločníka najvýhodnejší a pomerne rýchly.

Spoločník sa môže svojej s. r. o. zbaviť rôznymi spôsobmi. V niektorých prípadoch si môže spoločník konkrétny spôsob zbavenia sa firmy vybrať, inokedy mu komplikovaná situácia neponúka na výber a má len jediné možné riešenie.

Predaj spoločnosti je výraz používaný pre prevod obchodného podielu. Prevod obchodného podielu je pre samotného spoločníka najjednoduchší, najrýchlejší a najvýhodnejší spôsob, ako sa môže svojej spoločnosti zbaviť.

Prvým najzákladanejším kritériom, ktoré musí predávaná spoločnosť (s.r.o.) vždy spĺňať je, že nesmie mať absolútne žiadne záväzky. Záväzky predávanej spoločnosti musia byť skutočne v nulovej výške a teda výška majetku sa musí rovnať výške jej vlastného imania.

Možnosti predaja firmy:

  1. zrušenie spoločnosti likvidáciou
  2. zrušenie spoločnosti rozhodnutím súdu (zrušenie spoločnosti ex offo),
  3. konkurz spoločnosti a jej následný výmaz z obchodného registra,
  4. zrušenie spoločnosti bez likvidácie (zlúčenie spoločnosti, splynutie, rozdelenie),
  5. predaj spoločnosti (prevod obchodného podielu)
  6. zrušenie účasti spoločníka súdom alebo vylúčenie spoločníka súdom,
  7. zrušenie spoločnosti uplynutím času, na ktorý bola založená.

Nech už sa rozhodnete pre akýkoľvek z uvedených spôsobov. Proces zrušenia svojej s. r. o. je o ničo zdĺhavejší ako pri ukončení živnostenského podnikania. Preto sa vybavte extra trpezlivosťou. Predaj svojej firmy je náročný iba na čas.