Reklama na Facebooku – koľko stojí a na čo ju využiť

reklama na facebooku

Online reklama sa stala kľúčovým prvkom úspešnej marketingovej stratégie. Treba však zvážiť, ako a kde investovať svoj reklamný rozpočet. Napriek nárastu konkurencie, reklama na Facebooku zostáva silným nástrojom pre dosiahnutie cieľov kampane. Ponúka širokú škálu možností a formátov, avšak koľko to vlastne stojí a čo ovplyvňuje cenu týchto reklám?


Obsah článku


Aký je potenciál reklamy na Facebooku v porovnaní s inými kanálmi a ako ju využiť čo najlepšie?

Koľko stojí reklama na Facebooku?

Jednou z najčastejších otázok, ktoré sa objavujú pri zvažovaní ppc kampaní je: „Koľko stojí reklama na Facebooku?“ Hoci odpoveď môže byť variabilná a závisí od mnohých faktorov, existujú štatistiky a postupy, ktoré umožňujú približne určiť náklady na reklamnú kampaň.

Pri porovnávaní nákladov na Facebook reklamu sa často hovorí o dvoch hlavných ukazovateľoch:

 • CPC – označuje cenu, ktorá sa platí za každé jednotlivé kliknutie na reklamu
 • CPM – určuje cenu za každých 1000 zobrazení reklamy
Priemerná cena za kliknutie (CPC) na reklamu na Facebooku je 0,12 €.
Priemerná cena CPM na Facebooku je 1,72 €.

Pri odpovedi na otázku – koľko stojí reklama na Facebooku – treba mať na pamäti, že tieto údaje sú len priemerom a reálna cena reklamy na Facebooku sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej kampane a ďalších faktorov. Aby sa dosiahli najlepšie výsledky, treba venovať pozornosť kreatíve reklamy, jej relevancii a cieľu kampane.

Facebook reklama môže byť efektívnym nástrojom na dosiahnutie cieľov online marketingu.

Koľko stojí reklama na Facebooku
To, koľko stojí reklama na Facebooku sa môže veľmi líšiť. Pri stanovovaní rozpočtu a hodnotení úspechu kampane treba zohľadniť nielen cenu za kliknutie alebo zobrazenie, treba zohľadniť aj ďalšie faktory ako kvalita kreatívy, relevancia reklamy a očakávaná miera aktivity od publika.

Reklama na Facebooku a cena – čo ju ovplyvňuje?

Pri plánovaní reklamnej kampane treba zohľadniť rôzne faktory, ktoré ovplyvnia jej sumu a účinnosť. Čo teda ovplyvní cenu reklamy na Facebooku?

Cieľ reklamyDefinícia jasného cieľa kampane je kľúčom k úspechu.
Optimalizácia rozpočtuRiadenie a optimalizácia rozpočtu sú nevyhnutné pre efektívne využitie finančných prostriedkov.
PublikumPresné určenie cieľovej skupiny a cielenie reklamy na nich zvyšuje účinnosť kampane.
Metriky relevancieSledovanie a analyzovanie metrík ako skóre kvality, miera prejaveného záujmu a konverzný pomer ovplyvňujú výkonnosť kampane.
Umiestnenie reklamyVoľba miesta zobrazenia reklamy má významný vplyv na úspech kampane.
NačasovanieSprávne načasovanie zverejnenia reklamy môže výrazne ovplyvniť jej úspech.

Správne pochopenie a využitie týchto faktorov môže viesť k efektívnemu využitiu reklamného rozpočtu a dosiahnutiu požadovaných výsledkov. Treba analyzovať výkonnosť kampane a prispôsobovať svoje stratégie podľa získaných poznatkov a údajov z metrík. Podľa toho sa bude prispôsobovať aj cena reklamy na Facebooku.

Ako funguje reklama na Facebooku?

Funkcia reklám na Facebooku sa opiera o zásadu cielenia na konkrétnych užívateľov a ich zobrazovanie na platforme podľa špecifikovaných kritérií. Pred spustením reklamy na Facebooku treba dôkladne pochopiť cieľovú skupinu a ich správanie online prostredníctvom:

 • analýzy záujmov
 • demografických údajov
 • miesta pobytu

Toto poznanie umožňuje efektívne cielenie reklám na Facebooku na miesta, kde sa cieľová skupina najčastejšie nachádza a aktívne pohybuje.

Platená reklama na Facebooku, podobne ako v prípade reklám na Google, funguje na základe aukcie, kde sú inzerenti zapojení do súťaže o zobrazenie reklamy užívateľom. Úspešným inzerentom sa stáva ten, ktorý ponúkne najvyššiu celkovú hodnotu, ktorá zahŕňa niekoľko kritérií. Medzi tieto faktory patria:

 • cenová ponuka, ktorú je inzerent ochotný zaplatiť za zobrazenie reklamy
 • odhadovaná miera konverzie, ktorá predstavuje pravdepodobnosť, že užívateľ vykoná požadovanú akciu po zobrazení reklamy
 • kvalita reklamy, ktorá zohľadňuje jej relevanciu a prispôsobenie sa preferenciám cieľovej skupiny

Analytické nástroje a správne nastavenie kampane predstavujú kľúč pre úspešnú reklamnú stratégiu na Facebooku. Užitočné informácie o správaní užívateľov a výkonnosti reklám možno získať pomocou nástrojov ako Facebook Ads Manager, ktoré umožňujú:

 • sledovanie výkonu kampaní
 • testovanie rôznych prístupov
 • optimalizáciu v reálnom čase
reklama na facebooku
Facebook Ads Manager predstavuje nevyhnutný nástroj pre efektívne využitie reklamy na dosiahnutie maximálneho vplyvu a návratnosti investícií.

Spustenie reklamy na Facebooku

Pri spúšťaní reklamy na Facebooku sú na výber dve možnosti:

 1. Cez jednoduché tlačidlo „Propagovať“, no táto voľba obmedzuje možnosti.
 2. Cez vytvorenie reklamného účtu v Business Manageri, ktorý umožní cieliť reklamy presnejšie. Postup je nasledovný:
Založenie Facebook stránky:Pre propagáciu na Facebooku treba mať vytvorenú stránku. Dôsledne ju vyplniť, aby si ju potenciálni zákazníci ľahko našli a získali potrebné informácie. Uviesť detailné informácie o spoločnosti, produktoch alebo službách a pridať kontaktné údaje.
Založenie Business Managera:Tento nástroj umožňuje spravovať marketingové aktivity. Business Manager umožňuje centralizovanú správu stránok, reklamných účtov a prístupu pre ľudí, ktorí spravujú reklamy na Facebooku.
Vytvorenie reklamného účtu:Po založení Business Managera si vytvoriť reklamný účet. Nezabudnúť priradiť oprávnenia pre ľudí, ktorí budú s účtom pracovať, a pridať platobné údaje. Reklamný účet je nevyhnutný pre spustenie reklamy na Facebooku a umožňuje sledovať ich výkonnosť, spravovať rozpočet a ciele kampane.

Platená reklama na Facebooku a vytvorenie Business Manager

Business Manager v podstate predstavuje centrálny bod, kde sa môžu efektívne riadiť všetky marketingové aktivity a platené reklamy na Facebooku.

Výhody Business Managera

 • Oddelenie osobného profilu od firemnej stránky: Business Manager umožňuje jasné oddelenie osobných a firemných aktivít na Facebooku.
 • Správa viacerých reklamných účtov a stránok: Centralizovaná platforma umožňuje jednoduchú správu viacerých reklamných účtov a stránok na jednom mieste.
 • Bezpečné zdieľanie prístupov: Umožňuje bezpečné zdieľanie prístupov s partnermi, dodávateľmi alebo agentúrami bez rizika pre bezpečnosť účtu.
 • Jednoduché udržiavanie zoznamu prístupov: S Business Managerom sa jednoducho udržiava aktuálny zoznam prístupov zamestnancov.
 • Presné riadenie prístupov podľa rolí: Business Manager umožňuje presné riadenie prístupov zamestnancov na základe ich rolí, čo zjednodušuje organizáciu práce a delegovanie úloh.
 • Možnosť vytvoriť rôzne publiká pre rozličné kampane: To je veľká výhoda pri cielení na rôzne typy publika alebo viacerých klientov.

Nastavenie Business Managera v 5 krokoch

 1. Vytvorenie Facebook Business Managera
  • Prihlásiť sa na business.facebook.com pomocou svojho Facebook účtu.
  • Kliknúť na tlačidlo „Vytvoriť účet“ a vyplniť potrebné informácie.
 2. Pridanie firemnej stránky
  • Prejsť na sekciu „Business settings“ a kliknúť na „Go to Business settings“.
  • Kliknúť na „Add“ v sekcii „Pages“ a pridať alebo vytvoriť firemnú stránku.
 3. Pridanie reklamného účtu
  • Prejsť na sekciu „Business settings“ a vybrať „Ad accounts“.
  • Kliknúť na „Add“ a pridať reklamný účet.
 4. Pozvanie správcov reklamného účtu
  • Prejsť na sekciu „Users“ a kliknúť na „Add“.
  • Vložiť e-mailové adresy ľudí, ktorým chce užívateľ pridať prístup a nastaviť im príslušné oprávnenia.
 5. Prepojenie Business Managera s Instagramom
  • Prihlásiť sa do Business Managera a kliknúť na „Business Settings“.
  • Vybrať „Instagram accounts“, kliknúť na „Add“ a postupovať podľa pokynov.

Reklama na FB – kde sa zobrazuje?

Pri tvorbe reklamy na FB si treba vybrať vhodnú cieľovú skupinu a vybraný cieľ kampane, ktoré ovplyvnia jej umiestnenie. Existuje viacero formátov a miest (placementov), na ktorých sa môže reklama na FB zobraziť:

Feed:Reklama sa môže objaviť medzi príspevkami na nástenke, buď od priateľov alebo stránok, ktoré užívateľ sleduje.
Stories/Reels:Tento formát je obľúbený v rámci príbehov na Instagramu a Facebooku, s možnosťou neobmedzenej dĺžky zobrazenia.
In-Stream:Reklama na FB sa objaví pred alebo počas prehrávania videa na Facebooku.
Messages:Umiestnenie reklamy v Messengeri medzi konverzáciami, čo poskytuje dojem prirodzenosti.
Marketplace:Možnosť umiestniť reklamu do sekcie Marketplace, kde ľudia predávajú a kupujú rôzne veci.
Pravý stĺpec:Menší vizuálny priestor na pravej strane obrazovky s vyššou mierou interakcie.
Článok:Čítať obsah reklamy na FB priamo vo funkcii Instant Articles, čo umožňuje užívateľom pohodlné zobrazenie informácií.
Videoreklamy v hrách:Interaktívne reklamy v hrách, ktoré motivujú užívateľov odmenou za ich zhliadnutie.

Aký formát Facebook reklamy zvoliť?

Pri rozhodovaní sa, aký formát Facebook reklamy zvoliť, treba mať na pamäti rozmanitosť dostupných možností a ich účinnosť v závislosti od cieľa kampane. Každý formát má svoje špecifické vlastnosti a vhodné použitie, čo umožňuje prispôsobiť reklamu konkrétnym potrebám a navyše to ozvláštni monotónnosť obrázkových príspevkov stále dookola.

Formáty Facebook reklamy:

Statický obrázok – umožňuje príspevok s textom alebo otázkou, čo môže zvýšiť interakciu. Avšak, kreatívu je potrebné meniť častejšie, aby nezačala strácať účinnosť.

Videá – majú vo feede vyššiu účinnosť než statické príspevky. Dôležité je, aby esenciálne informácie boli už na začiatku videa, keďže pozornosť užívateľov klesá rýchlo.

Slideshow – je vhodný na propagáciu viacerých fotografií v jednom videu. Môže sa podporiť na engagement, avšak je potrebné dbať na jeho správne nastavenie.

Stories – sú čoraz populárnejším formátom, kde je dôležité zaujať užívateľov krátkymi a pútavými obsahmi a využiť interaktívne prvky ako ankety či kvízy.

Zbierka – funguje iba na mobilných zariadeniach a umožňuje objavovanie a nakupovanie produktov či služieb priamo zo sociálnej siete.

Lead form – umožňujú zbierať kontakty klientov priamo cez Facebook. Treba nastaviť formulár s dostatočným množstvom otázok.

Carousel – umožňuje pridať viacero produktov a presmerovať zákazníkov na konkrétne produkty.

Výber správneho formátu Facebook reklamy má významný vplyv na úspech kampane. Treba zvážiť charakter značky, cieľ kampane a preferencie cieľovej skupiny.

facebook reklamy
Experimentovanie s rôznymi formátmi Facebook reklamy a sledovanie výsledkov je kľúčom k efektívnemu využitiu reklamných prostriedkov na tejto populárnej sociálnej sieti.

Správa sociálnych sietí a cenník

Zabezpečenie správy sociálnych sietí má rôzny cenník a možnosti:

 • Vlastná správa:
  • Investícia do kvalitného školenia a následných konzultácií.
  • Náklady: 200 – 800 € za školenie, plus mesačné konzultácie 150 – 300 €.
 • Interný zamestnanec:
  • Platiť zamestnancovi (junior) mesačne 1300 – 2000 €.
  • Ak chce firma špičkového marketéra, cena môže dosiahnuť až 3 500 € mesačne.
 • Freelancer:
  • Mesačné náklady: 420 € – 1200 €.
  • Treba zvážiť potrebu dodatočných zručností ako profesionálna grafika alebo technická znalosť.
 • Marketingová agentúra:
  • Mesačné náklady: 420 € – 1500 €.
  • Výhody sú skúsenosti tímu, špecializované služby a možnosť zastúpenia aj v prípade absencie.

Pri výbere vhodnej možnosti na správu sociálnych sietí a cenník treba zvážiť potrebné zručnosti a očakávané výsledky. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a to či už ide o individuálnu správu, interného zamestnanca, freelancera alebo spoluprácu s marketingovou agentúrou.