Rozvoj podnikania

V našej spoločnosti sme boli úzko zameraní na domáci trh. Rozhodli sme sa však expandovať aj na okolité trhy, nakoľko je náš produkt veľmi špecifický a originálny. Po dlhých vnútorných debatách sme sa rozhodli pre trhy v Českej republike, Rakúsku a Nemecku.

Kým pri Českej republike nie je žiadna jazyková bariéra, pri Rakúskom a Nemeckom trhu musíme zdokonaliť svoje jazykové schopnosti.

Na začiatok sme sa rozhodli vytvoriť kanceláriu v nami vybraných krajinách. Kým v Českej republike to prebehlo hladko, v Rakúsku a Nemecku nám to trvalo určitý čas.

Za zamestnancov sme si vybrali domácich obyvateľov a tak naša spoločná konverzácia bola založená na cudzom jazyku, s výnimkou Českej republiky.

Po určitom čase nám rozšírenie našej podnikateľskej aktivity prinieslo želaný efekt. Konkrétne v Nemecku sme sa rozhodli odkúpiť budovu v centre mesta a niekoľkonásobne zväčšiť našu predajňu.

contract-945619_1920-1024x681-9734438

Tým, že sme potrebovali zvýšiť úroveň odbornosti v novej predajni, rozhodli sme sa využiť slovenských pracovníkov na školenie novoprijatých zamestnancov. 

K tomu sme sa rozhodli, že ako bonus poskytneme nemčinu pre firmu. Každý zamestnanec bude tak môcť zvyšovať úroveň nemeckého jazyka a otvárať si tak ďalšie kariérne možnosti.

Je to taktiež súčasťou našej filozofie, keďže veríme, že investícia do ľudských zdrojov, a teda našich zamestnancov, je tou najlepšou investíciou.