SharePoint – spoľahlivá práca s informáciami v online prostredí

Potrebujete pracovať s rôznym obsahom či dokumentmi v online prostredí? Hľadáte rozhranie, ktoré by ste vedeli využiť na tvorbu webu? Potrebujete nájsť priestor pre ukladanie, zdieľanie a usporiadanie informácií, ktorý je kompatibilný s ľubovoľným zariadením? Riešenie sa volá SharePoint!

SharePoint vo všeobecnosti dokáže vo výraznej miere zjednodušiť spoluprácu medzi jednotlivcami a pracovnými skupinami, je jednoduchým spôsobom na správu dokumentov a webového obsahu, rovnako aj na prístup k informáciám.

SharePoint zahŕňa veľké množstvo vymožeností a produktov, ktoré dokážu obsiahnuť široký rámec aktivít spojených s online prostredím. Jedným z nich je napríklad SharePoint Foundation– ide o základnú technológiu v rámci SharePoint.

Je určená na vytváranie webov, zdieľanie dokumentov, zoznamov, dát či iných údajov. SharePoint Online je zas cloudová služba, ktorá umožňuje vytvárať weby určené pre zdieľanie informácií a dokumentov s kolegami v rámci firmy, ale aj zákazníkmi či partnermi.

Ak firma alebo organizácia potrebuje spravovať SharePoint miestne, je to možné realizovať prostredníctvom produktu SharePoint Server.

Okrem všetkých funkcií zo SharePoint Foundation obsahuje aj ďalšie funkcie, ktoré sú využiteľné práve pri práci vo firme – podnikové vyhľadávanie, Správa podnikového obsahu, Business Intelligence alebo Newsfeed.

V prípade potreby úpravy externého obsahu pre riešenie externých dát je dostupnou a využiteľnou aplikácia SharePoint Designer. Na synchronizovanie offline verzie webu alebo knižnice služby OneDrive pre firmy s priečinkom v PC slúži desktopová aplikácia Synchronizácia zložiek služby OneDrive pre firmy.

Veľkou výhodou je takisto aj prepojenie medzi SharePoint aplikáciami, ktoré sú súčasťou balíka Microsoft Office. SharePoint teda ponúka jednoduchý a efektívny spôsob, ako spravovať dáta a informácie na webe.