Počuli ste už o sťahovaní výrobných hál?

sklad1-1024x312-2981701

Počuli ste už niekedy slovné spojenie sťahovanie výrobných hál? Že to nie je možné?  Na jednej strane máte pravdu, nie je možné, aby ste dokázali svoju výrobnú halu presťahovať sami.

Na druhej strane existujú spoločnosti, ktoré sa špecializujú práve na tento typ prác a ktoré nemajú najmenší problém s premiestňovaním dokonca celých podnikov a to v rámci celého sveta.

Tieto špecializované sťahovacie spoločnosti disponujú jednak skúseným, zaškoleným a medzinárodne certifikovaným personálom a taktiež jedinečnou technikou, vďaka ktorej je sťahovanie výrobných hál či podnikov možné.

Tieto spoločnosti disponujú špeciálnymi montážnymi vozidlami, ktoré sú vybavené zdvíhacou, manipulačnou a montážnou technikou. No nezaobídu sa ani bez klasického ručného a elektrického náradia. Pri sťahovaní týchto bremien je potrebné disponovať nákladnými vozidlami, ktoré slúžia na prepravu nadrozmerných nákladov.

Nevyhnutnou súčasťou sú vysokozdvižné vozíky, ktorých kapacita sa pohybuje od tony až do neuveriteľných šesťdesiat ton! Keď sa rozhodnete presťahovať svoju výrobnú halu potrebné sú aj mobilné žeriavy do 850 tona, ako aj hydraulické dvíhacie systémy.

Keďže sťahovanie týchto nadrozmerných nákladov podlieha určitému riziku, všetka technika musí byť certifikovaná podľa všeobecne platných medzinárodných certifikátov, aby sa v čo najväčšej miere zabránilo úrazom a zraneniam.