Strata vodičského preukazu – postup, kroky, poplatky

Strata vodičského preukazu je nepríjemná udalosť, ktorá môže mať za následok pokutu a znemožnenie šoférovania. Čo robiť v prípade straty vodičského preukazu, je možné šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu a kde sa dá nájsť číslo vodičského preukazu?

Pri strate vodičského preukazu je dôležité vedieť, čo treba v takej situácii robiť a aké doklady sú potrebné na vybavenie nového vodičáku.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Stratu vodičského preukazu je nutné nahlásiť do 7 dní na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte Policajného zboru.

Cena za nový vodičský preukaz na Slovensku zahŕňa správny poplatok 10 €.

Na Slovensku nie je možné šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu a je nutné mať platný vodičský preukaz.

Medzinárodný vodičský preukaz je doklad, ktorý umožňuje držiteľovi národného vodičského preukazu viesť motorové vozidlá v zahraničí.

Číslo vodičského preukazu sa na slovenských vodičských preukazoch nachádza na prednej strane.

Strata vodičského preukazu – vybavenie nového vodičáku

Bez ohľadu na príčinu straty vodičského preukazu si táto situácia vyžaduje rýchle a primerané riešenie. Čo robiť v prípade straty vodičského preukazu a ako sa strate vyhnúť?

V prípade straty vodičského preukazu treba:

 1. Nahlásiť stratu: Stratu vodičského preukazu je nutné nahlásiť do 7 dní na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte Policajného zboru. Stratu je možné nahlásiť osobne alebo elektronicky cez e-mail. Pri nahlasovaní straty bude potrebný občiansky preukaz.
 2. Vyplniť žiadosť: Po nahlásení straty dajú jednotlivcovi na dopravnom inšpektoráte tlačivo – žiadosť o vydanie nového vodičského preukazu. Túto žiadosť je potrebné vyplniť a podpísať.
 3. Poskytnúť doklady: K žiadosti o vydanie vodičského preukazu je potrebné priložiť nasledovné doklady:
  • občiansky preukaz
  • poplatok za vydanie nového vodičského preukazu
 4. Prevziať nový vodičský preukaz: Nový vodičák si bude môcť človek prevziať na dopravnom inšpektoráte osobne do 30 dní od podania žiadosti. V prípade zrýchleného vybavenia do 2 pracovných dní je poplatok 4-násobný.

Ako sa vyhnúť strate vodičského preukazu:

 • Vodičský preukaz treba mať na bezpečnom mieste: Vodičský preukaz sa odporúča nosiť v peňaženke spolu s občianskym preukazom. Môže byť tiež uložený na inom bezpečnom mieste, napríklad v aute alebo v príručnej batožine.
 • Netreba požičiavať vodičský preukaz iným osobám: Vodičský preukaz je osobný doklad jednotlivca a nemal by sa požičiavať iným osobám.
 • Všímanie si vecí: Je potrebné dávať pozor na veci a mať prehľad o tom, kde sa nachádzajú. Takto sa zníži riziko, že sa vodičský preukaz stratí.

Ak dôjde k strate, je nevyhnutné podniknúť rýchle a efektívne kroky na jeho obnovenie a dodržiavať pravidlá cestnej premávky, aby sa minimalizovalo riziko straty vodičského preukazu v budúcnosti.

Nový vodičský preukaz – cena

Cena za nový vodičský preukaz na Slovensku zahŕňa správny poplatok:

 • Od 1. apríla 2024 je výška správneho poplatku za vydanie nového vodičského preukazu 10 €.
 • V prípade zrýchleného vybavenia nového vodičáku do 2 pracovných dní je poplatok 40 €.
 • Poplatok sa platí v hotovosti na dopravnom inšpektoráte Policajného zboru pri podaní žiadosti o vydanie vodičského preukazu.

Cena za nový vodičský preukaz na Slovensku je relatívne nízka. V prípade požiadania o vodičský preukaz do 2 dní je však dôležité mať na pamäti vyššie poplatky a náklady spojené s vydaním tohto dokumentu a plánovať financie vopred.

Prvý vodičský preukaz

Vybavenie vodičského preukazu je dôležitým míľnikom v živote mnohých ľudí. Pre niektorých to znamená získanie väčšej slobody a nezávislosti, pre iných je to nevyhnutný krok v profesionálnom živote.

Podmienky pre udelenie prvého vodičského preukazu na Slovensku sú nasledovné:

VekMinimálny vek pre vybavenie vodičského preukazu je 18 rokov.
Zdravotná spôsobilosť Žiadateľ o vodičský preukaz musí mať platný zdravotný posudok o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
Odborná spôsobilosť Žiadateľ o vodičský preukaz musí absolvovať kurz autoškoly a úspešne zložiť skúšky z teoretických a praktických vedomostí o vedení motorového vozidla.
PoplatkyZa vydanie vodičského preukazu sa platí poplatok vo výške 10 €. V prípade zrýchleného vybavenia do 2 pracovných dní je poplatok 40 €.
Ďalšie podmienky Žiadateľ o vodičský preukaz nesmie mať uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.

Na Slovensku je proces získania prvého vodičského preukazu riadený konkrétnymi podmienkami, ktoré musia žiadatelia splniť pred jeho vydaním.

Žiadateľ o vodičský preukaz musí absolvovať kurz autoškoly a úspešne zložiť skúšky z teoretických a praktických vedomostí o vedení motorového vozidla.

Medzinárodný vodičský preukaz

Medzinárodný vodičský preukaz je doklad, ktorý umožňuje držiteľovi národného vodičského preukazu viesť motorové vozidlá v zahraničí. Nie je náhradou národného vodičského preukazu, avšak slúži ako jeho doplnok.

Kedy je potrebný medzinárodný vodičský preukaz?

Medzinárodný vodičský preukaz je potrebný, ak chce človek viesť motorové vozidlo v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou Viedenského dohovoru o cestnej premávke z roku 1968 alebo Ženevského dohovoru o cestnej premávke z roku 1949.

Tieto dohovory definujú pravidlá cestnej premávky a vzájomné uznávanie vodičských preukazov medzi zmluvnými stranami.

Zoznam štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Viedenského dohovoru a Ženevského dohovoru, je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra SR (minv.sk).

Ako získať medzinárodný vodičský preukaz?

Čo je najlepšia časť? Medzinárodný vodičský preukaz možno vybaviť na počkanie na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte Policajného zboru SR. Na jeho vydanie sú potrebné tieto náležitosti:

 • platný vodičský preukaz
 • občiansky preukaz
 • fotografia s rozmermi 3,5 × 4,5 cm
 • správny poplatok vo výške 10 €

Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva na dva typy:

 • Podľa Viedenského dohovoru: Platí 3 roky a je platný v 76 štátoch – napríklad v Taliansku, Monaku alebo vo Švédsku.
 • Podľa Ženevského dohovoru: Platí 1 rok a je platný v 97 štátoch – napríklad v Španielsku, Turecku alebo v Kambodži.

Medzinárodný vodičský preukaz nie je náhradou národného vodičského preukazu a je potrebné ho používať spolu s národným vodičským preukazom.

V niektorých štátoch je okrem medzinárodného vodičského preukazu nutné mať aj preklad národného vodičského preukazu do miestneho jazyka. Pred cestou do zahraničia si vždy treba overiť aktuálne informácie o požiadavkách na vodičské preukazy v danom štáte.

Je možné šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu?

Nie, na Slovensku nie je možné šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu. Na vedenie motorového vozidla na cestách Slovenskej republiky je nutné mať platný vodičský preukaz príslušnej kategórie.

Žiadosť o vydanie vodičského preukazu je len administratívny akt, ktorým osoba vyjadruje záujem o získanie vodičského preukazu. Samotná žiadosť nepreukazuje splnenie podmienok na vedenie motorového vozidla, a preto neoprávňuje k jeho vedeniu.

Pre vedenie motorového vozidla je potrebné:

 • Absolvovať kurz autoškoly a úspešne zložiť skúšky z teoretických a praktických vedomostí o vedení motorového vozidla.
 • Mať platný zdravotný posudok o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla.
 • Zaplatiť správny poplatok za vydanie vodičského preukazu – 10 €.

Po splnení týchto podmienok bude jednotlivcovi vydaný vodičský preukaz, s ktorým môže legálne viesť motorové vozidlo na cestách Slovenskej republiky.

To nie je všetko. Jazda bez vodičského preukazu je priestupok a môže byť pokutovaná! V prípade vážnej dopravnej nehody môže mať jazda bez vodičského preukazu vážne právne následky.

Kde sa dá nájsť číslo vodičského preukazu?

V určitých situáciách je potrebné vedieť, kde sa dá nájsť číslo vodičského preukazu. Na slovenských vodičských preukazoch sa nachádza na prednej strane vodičského preukazu. Je to alfanumerický kód, ktorý sa skladá z 8 znakov, z ktorých:

 • Prvé dva znaky sú písmená, ktoré označujú krajinu, v ktorej bol vodičský preukaz vydaný (napr. SK pre Slovensko).
 • Nasledujúcich šesť znakov je číselný kód, ktorý je unikátny pre každý vodičský preukaz.

Číslo vodičského preukazu sa používa na:

 • Identifikáciu držiteľa vodičského preukazu.
 • Vyhľadávanie informácií o vodičskom preukaze v databázach.
 • Overenie platnosti vodičského preukazu.

Je veľmi dôležité, aby človek číslo vodičského preukazu nikdy nezdieľal na internete! Taktiež netreba hovoriť číslo vodičského preukazu ani iným osobám, ktoré ho nepotrebujú vedieť.

V prípade straty alebo krádeže vodičského preukazu treba číslo nahlásiť na polícii a požiadať o vydanie duplikátu.

Aký je poplatok za výmenu vodičského preukazu?

Správny poplatok za výmenu vodičského preukazu je 10 €, ako aj pri iných úkonoch týkajúcich sa nového vodičáku. Na Slovensku je možné vymeniť vodičský preukaz v nasledovných prípadoch:

 • Strata vodičského preukazu: Ak niekomu vodičský preukaz ukradnú alebo ho stratí, je potrebné ho nahlásiť na polícii a požiadať o vydanie duplikátu.
 • Krádež vodičského preukazu: Ak niekomu vodičský preukaz ukradnú, taktiež je potrebné ho nahlásiť na polícii a požiadať o vydanie duplikátu.
 • Zmena osobných údajov: Ak sa zmenia osobné údaje, napríklad zmena priezviska po svadbe, je potrebné požiadať o výmenu vodičského preukazu.
 • Poškodenie vodičského preukazu: Ak je vodičský preukaz poškodený natoľko, že je nečitateľný alebo nepoužiteľný, je potrebné požiadať o výmenu.
 • Uplynutie platnosti vodičského preukazu: Vodičský preukaz má platnosť 10 rokov. Po uplynutí tejto doby je potrebné požiadať o výmenu.
 • Zmena kategórie vodičského preukazu: Ak chce niekto získať vodičský preukaz vyššej kategórie, je potrebné absolvovať kurz autoškoly, zložiť skúšky a požiadať o výmenu.

Pri výmene vodičského preukazu je potrebné predložiť originál starého vodičského preukazu (ak ho osoba má).

V prípade straty alebo krádeže vodičského preukazu je potrebné predložiť potvrdenie o nahlásení od polície. Správny poplatok za výmenu vodičského preukazu je 10 €.

Na Slovensku nie je možné šoférovať len so žiadosťou o vydanie vodičského preukazu a je nutné mať platný vodičský preukaz príslušnej kategórie.

Občiansky preukaz – vyzdvihnutie

Pri vydaní vodičského preukazu je potrebné mať občiansky preukaz s aktuálnymi údajmi. Vyzdvihnutie občianskeho preukazu je dôležitý krok, ktorý je potrebné absolvovať po jeho schválení a vyhotovení.

Občiansky preukaz je možné vyzdvihnúť osobne na príslušnom oddelení dokladov okresného riaditeľstva Policajného zboru SR, kde človek podal žiadosť o jeho vydanie.

K vyzdvihnutiu občianskeho preukazu je potrebné priniesť:

 • Starý občiansky preukaz (ak ho osoba má).
 • Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu.
 • Doklad totožnosti (napr. vodičský preukaz, cestovný pas).

Občiansky preukaz si môže vyzdvihnúť len osoba, ktorej bol vydaný. V prípade, že nie je možné občiansky preukaz vyzdvihnúť osobne, dá sa vybaviť splnomocnenie pre inú osobu na jeho prevzatie.

Splnomocnenie musí byť písomné a musí obsahovať meno a priezvisko splnomocnenca, číslo jeho občianskeho preukazu a miesto a dátum spísania. Splnomocnenec musí predložiť splnomocnenie a doklad totožnosti.