Výkon advokácie

Práca advokátov je skutočne náročná, zložitá a v mnohých prípadoch nedocenená. Často sa stretávajú s rôznymi osudmi ľudí, vypočujú ich a snažia sa im pomôcť zo všetkých síl, čo sa však v reále nemusí odraziť na výsledku.

Neraz vidíme, ako človek, ktorému by sme priali niekoľko rokov za mrežami vyviazne s podmienkou a naopak niekto, koho nám je úprimne ľúto musí stráviť niekoľko rokov vo väzení.

Na tomto príklade je skutočne vidieť prácu advokáta. Dobrý a skúsený obhajca vám totiž môže pomôcť aj vtedy keď sa zdá, že všetko je stratené a niet cesty späť.

Vy si ako laik totiž neuvedomujete nespočetné množstvo možností, právnych noriem a judikatúry, o ktorú sa dá v danom prípade oprieť.

Sudca sa síce predchádzajúcimi rozhodnutiami svojich kolegov riadiť nemusí, ak je však advokátom dobre podané a odôvodnené, existuje skutočne veľká šanca, že to vo vašom prípade zaberie.

Nezabúdajte, že advokát má zákonnú povinnosť postupovať tak, aby hájil vaše záujmy a práva, no zároveň je povinný sa riadiť vašimi pokynmi, čo však samozrejme neplatí v prípade, že by na ich základe mal páchať trestnú činnosť alebo konať iným spôsobom v rozpore so zákonmi.

Advokát ďalej musí pri vašej obhajobe postupovať hospodárne, čestne, svedomito, zodpovedne, a účelne. Dodržať to všetko je niekedy skutočne problémom, hlavne čo sa týka finančnej stránky konania.

Investovať do služieb dobrého advokáta sa však v mnohých prípadoch oplatilo, preto v tomto smere rozhodne nešetrite a uvedomte si, čo všetko je v stávke.