Vysnívaná práca

Už počas štúdia na vysokej škole ekonomickej, odbor bankovníctvo, som sa snažil o získanie pracovných skúsenosti v oblasti, ktorú primárne študujem. Počas prvých dvoch rokoch štúdia boli moje pokusy márne, nakoľko, ak som sa aj dostal na pohovor, zväčša to skončilo tým, že zamestnávateľ hľadal študentov štvrtého alebo piateho ročníka.

Po skončení druhého ročníka som sa však intenzívne pustil do hľadania práce, bez ohľadu na to, či to bude práca pre bankovú inštitúciu alebo nie. Nemienil som ďalej čakať, a tak som rozoslal niekoľko desiatok životopisov a motivačných listov a čakal na odpoveď. Ukázalo sa, že motivačný list je vynikajúcim predpokladom pre úspech v prvom kole výberového konania.

Z množstva pohovorov, ktoré som absolvoval v krátkom časovom slede sa mi pozdávali dve ponuky. Prvá bola práca pre advokátsku kanceláriu, kde by som vykonával pozíciu odborného asistenta. Tá druhá bola zasa z úplne iného súdka. Bola ňou ponuka na pozíciu asistenta ekonomického riaditeľa v známom veľkoobchodnom reťazci potravín. Po necelom týždni som bol rozhodnutý. Napriek horším finančným podmienkam som sa rozhodol pre prácu v advokátskej kancelárii.

Zhruba po dvoch mesiacoch práce mi okolo obeda zazvonil v práci mobilný telefón. Tým, že kolegovia boli na obede, neváhal som zodvihnúť. Ukázalo sa, že to bol telefonát z personálneho oddelenia jednej z najväčších slovenských bánk. Veľmi som sa potešil, presne po tomto som celý ten čas túžil. Tým, že som mal počas týždňa ešte určitý čas voľný, akceptoval som ponuku na pohovor.

O necelé dva týždne som bol nielen odborným asistentom v advokátskej kancelárii, ale i koordinátorom na privátnom bankovníctve. V krátkom čase sa ukázalo, čo je pre mňa zaujímavejšie a vhodnejšie. Zhruba po pol roku som z vlastnej vôle ukončil pracovný pomer v advokátskej kancelárii a začal naplno pracovať na privátnom bankovníctve.

V súčasnosti som privátnym bankárom najväčšieho privátneho bankovníctva na Slovensku. Taktiež sa snažím svoje súkromne peňažné prostriedky zhodnocovať ako investor na finančnom trhu.