Čo sú to vzťahy s verejnosťou – Public Relations?

Public relation je síce anglický, no zaužívaný názov pre vzťahy s verejnosťou. Čo si však pod týmto slovným spojením treba predstaviť?

Ide vlastne o propagáciu klienta, jeho firmy alebo podniku, produktu, tovaru, služieb a v neposlednom rade o vytváranie dobrej reputácie a mena spoločnosti.

PR agentúra, ktorá sa o vzťahy s verejnosťou stará by si mala uvedomovať, že jej úlohou je najmä zvýšiť odbyt tovaru a zabezpečiť tak firme vyšší zisk, no tiež by mala vytvárať určitú základňu stálych a verných zákazníkov.

Aký účel má práca PR agentúry?

Public relation (alebo inými slovami vzťahy alebo styk s verejnosťou) je v podmienkach Slovenskej republiky pomerne novým, no napriek tomu často spomínaným pojmom najmä z toho dôvodu, že čoraz viac podnikateľov prišlo na mnohé výhody, ktoré táto služba ponúka.

PR agentúra najmä poskytuje rôzne informácie, na základe ktorých si potenciálny zákazník môže vytvoriť názor na firmu, ktorá propagovaný výrobok ponúka, no samozrejme ide takisto o kladnú prezentáciu samotného výrobku smerujúcu ku jeho kúpe zo strany cieľovej skupiny ľudí.

Niektoré činnosti PR agentúry

Pri vzťahu firmy alebo podnikateľského subjektu s verejnosťou (public relation) ide o vytváranie dobrého imidžu a mena daného subjektu u jeho potenciálnych zákazníkov.

PR agentúra komunikuje so širokou verejnosťou s cieľom predať vyrábané a ponúkané produkty, tiež zabezpečuje publicitu produktu, vzťahy s novinármi, komunikáciu vnútri firmy a radí, ako správe pôsobiť na zákonodarcov a úradníkov pri dosahovaní vlastného cieľa tak, aby bolo toto konanie v súlade so zákonom a súčasne aj v jeho medziach.