Aké predpoklady musí spĺňať advokát?

ake-predpoklady-musi-splnat-advokat

Mnoho ľudí sa domnieva, že advokátom sa automaticky stáva ten, čo skončí vysokú školu v odbore právo. Nie je tomu však tak. Medzi podmienky, ktoré je potrebné splniť pre zaradenie do zoznamu advokátov však samozrejme patrí aj absolvovanie právnickej fakulty na jednej z našich (alebo zahraničných) vysokých škôl.

Spĺňať však treba aj iné podmienky, ako napríklad bezúhonnosť, čo znamená, že nemáte záznam v registri trestov. To svedčí o tom, že osoba advokáta naozaj musí spĺňať určité osobnostné predpoklady, medzi ktoré patrí čestnosť, svedomitosť a spoľahlivosť.

Aby toho nebolo málo, do zoznamu advokátov môže byť zapísaná len osoba, ktorá absolvovala koncipientskú prax a zvládla náročné advokátske skúšky.

Plná spôsobilosť na právne úkony je v prípade advokáta absolútnou samozrejmosťou presne tak, ako vykonávanie svojho povolania v súlade s ústavou, zákonmi a svojim svedomím.

Nemalo by sa zabúdať ani na jednu z najdôležitejších zásad advokácie, a to zásadu zachovávania mlčanlivosti ohľadom toho, čo sa advokát pri svojej práci dozvie.

Z tohto pravidla však samozrejme existujú výnimky, a to najmä v prípade, že by sa porušením tejto zásady mohol prekaziť trestný čin.

Zbaviť advokáta tejto zodpovednosti však môže klient, prípadne jeho právny nástupca, i keď aj vtedy môže advokát na základe svojho uváženia dospieť k záveru, že mlčanlivosť neporuší.

To samozrejme neznamená, že o predmetných veciach nemôže povedať svojim zamestnancom, ktorí sú však tiež viazaní povinnosťou mlčať.