Ako by mal vyzerať kvalitný úradný preklad?

Úradné preklady možno považovať za špeciálny typ prekladu. Využíva sa predovšetkým pri styku so štátnymi inštitúciami, organizáciami, alebo v veľvyslanectvom. Tieto preklady požadujú predovšetkým zahraniční zamestnávatelia, alebo zahraničné školy.

Tento preklad budete potrebovať napríklad aj pri dovezení auta zo zahraničia, alebo pri zmene trvalého pobytu v zahraničí a podobne. Ako však dobrý preklad vzniká a ako vyzerá?

Ako vzniká dobrý preklad?

Základom pre vznik dobrého prekladu je predovšetkým šikovný a kvalitný prekladateľ. Pri úradnom preklade ide o úradného prekladateľa, ktorý má povolenie k činnosti od Ministerstva spravodlivosti SR a je zapísaný v zozname znalcov, prekladateľov a tlmočníkov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR.

Každý úradný prekladateľ musí vedieť, ako úradný preklad vyzerá a zároveň by mal tiež vedieť, čo všetko musí obsahovať. Keďže sa tento preklad využíva pri stytu so štátnymi organizáciami, musí byť vyhotovený čo najkvalitnejšie.

Úradný prekladateľ sa tak musí v cudzom jazyku skutočne vyznať a mal by byť schopný vytvoriť ucelený text, ktorý bude dávať význam a zmysel.

Strany úradného prekladu musia byť očíslované, zviazané a zošité trikolórou spolu s originálom, alebo kópiou dokumentu, z ktorého sa preklad vyhotovoval.

Súčasťou prekladu je aj odtlačok úradnej pečiatky a zároveň aj prekladateľská doložka, ktorá obsahuje základné informácie o prekladateľovi. Táto doložka musí byť pripojená k poslednej strane prekladu.

Z akých dokumentov sa najčastejšie vyhotovujú úradné preklady?

Úradné preklady sa najčastejšie vyhotovujú z kúpnych a predajných zmlúv, obchodných zmlúv, faktúr a dokumentov, z rodných, sobášnych a úmrtných listov, z diplomov, vysvedčení, certifikátov, rôznych výpisov, či z daňového priznania.