Študentská pôžička – peniaze pre študentov

Študentská pôžička je úverový produkt určený tak pre študentov strednej školy ako aj pre študentov vysokých škôl.

Pôžička pre študentov je dostupná buď ako bankový úver pre študentov, prípadne nebankové študentské úvery, alebo ako študentská pôžička od štátu.

V podstate to môže byť či už pôžička na štúdium pre mladých alebo bezúčelový spotrebný či kreditný úver na čokoľvek. Existuje tak okrem študentského účtu aj študentská pôžička pre stredoškolákov ako aj pre vysokoškolákov.

Pôžičky pre študentov môžu byť totiž niekedy naviazané aj na bankový účet pre študentov, najmä formou povoleného prečerpania, čiže kontokorentu.

Vysokoškolská študentská pôžička je dostupná tak pre interných ako aj externých študentov a na všetkých stupňoch štúdia, čiže od bakalárskeho cez magisterské až po doktorandské. Taktiež je možné požiadať aj pri štúdiu v zahraničí.

Z hľadiska úročenia je najlepšia študentská pôžička pre študentov od štátu, ktorú poskytuje špeciálny študentský fond, a to pre študentov vysokých škôl.

Pôžička pre študentov stredných škôl

Pôžička pre študentov strednej školy je dostupná najmä vo forme povoleného prečerpania k bežnému účtu, pričom v tomto prípade sa dá požičať kreditný úver s ručiteľom, najčastejšie rodinným príslušníkom.

Študent tak môže prostredníctvom platobnej karty ísť pri platení alebo výbere hotovosti aj do mínusu do určitého úverového limitu, pričom ručenie za splatenie pôžičky preberá na seba ručiteľ, ktorého banka posudzuje ako spoludlžníka a overuje si jeho bonitu.

Stredoškoláci si môžu pomôcť aj dotáciami ako je príspevok na notebook.

Pôžičky pre študentov na vysokej škole

Vysokoškolské úvery a pôžičky sa už dajú získať nielen ako kontokorentný úver k študentskému účtu, ale aj ako klasický spotrebný úver, ktorý je dostupný pre študentov vysokých škôl a na čokoľvek.

Banky však aj v tomto prípade potrebujú spolužiadateľa alebo ručiteľa, pretože podobne ako iné bankové úvery pre menej bonitných klientov nie je možná ani študentská pôžička bez ručiteľa. Niektoré banky však neakceptujú ani ručiteľa a je potrebné dokladovať pravidelný príjem.

Avšak výhodou je možnosť dlhšieho splácania a získania oproti kontokorentu vyššej sumy úveru.

Študentské pôžičky môžu efektívne pomôcť vysporiadať sa s finančnými nákladmi spojenými so štúdiom.
Študentské pôžičky môžu efektívne pomôcť vysporiadať sa s finančnými nákladmi spojenými so štúdiom.

Nebankové pôžičky pre študentov

Pôžička pre študentov bez ručiteľa je možná v prípade nebankových úverov najmä pri menších a krátkodobých pôžičkách, ktoré sa dajú vybaviť napríklad prostredníctvom krátkej textovej správy alebo online cez internet.

Tieto úvery sa ale hodia len na menšie a nečakané výdaje, pretože ide o minipôžičky na niekoľko desiatok až stoviek €. Nie všetky nebankovky poskytujúce tento druh úverov však požičajú aj študentom, a tak je ponuka pomerne obmedzená.

Pôžičkomat

Menšie študentské pôžičky poskytuje napríklad nebankovka Pôžičkomat, ktorá sa zameriava na online úvery. Pre nových klientov je možné si požičať prvý úver vo výške od 100 € až do 500 €, pre dlhodobých až do 900 €.

Doba splatnosti je od 5 do 31 dní a úver je možné získať už do pár minút vďaka automatizovanému systému schvaľovania.

Na vybavenie treba mať vek nad 18 rokov, ale nie je treba dokladovať príjem, takže si môžu požičať nielen študenti, ale aj mamičky a ženy na MD alebo dôchodcovia.

Spoločnosť Pôžičkomať je zároveň držiteľom nebankovej licencie od Národnej banky Slovenska a podlieha jej dohľadu.

Pôžička je bez skrytých poplatkov.

Hyper pôžička

Na klasickú Hyper pôžičku je potrebné dokladovať pravidelný príjem. Spoločnosť však ponúka pôžičku dostupnú aj pre študentov. Malá Hyper pôžička je rýchla pôžička vo výške od 50 € až do 1 000 €. Doba splatnosti je do 30 kalendárnych dní, pričom konkrétny deň splatnosti si zvolí žiadateľ sám.

Túto malú pôžičku je možné získať naozaj jednoducho, a to bez účelu pôžičky či potvrdenia o príjme. Vybavuje sa prostredníctvom nezáväzného online formuláru. Následne je žiadateľ kontaktovaný telefonicky a po schválení sa peniaze odosielajú ihneď na účet. 

Študentská pôžička od FnPV

Študentská pôžička od štátu sa dá získať za veľmi výhodných podmienok a poskytuje ju Fond na podporu vzdelávania

Ide o špeciálny fond zriadený štátom, ktorého predchodcom bol Študentský pôžičkový fond a najväčšou výhodou je, že podmienky sú pre študentov veľmi výhodné. 

Každý rok sa mení úroková sadzba. Pre školský rok 2022/2023 bola napríklad stanovená na 3,5 % p.a. Termín na predkladanie písomných žiadostí je každoročne od zverejnenia oznamu do 30. septembra. V prípade, že sa všetky finančné prostriedky nevyčerpajú, je ohlásené ďalšie kolo. 

Čo sa týka samotného úveru, tak požičať si môžu študenti denného aj externého štúdia na I., II. aj III. stupni, čiže na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni štúdia. 

Pôžička ako taká je bezúčelová, čiže nie je nutné dokladovať fondu, ako študent peniaze použil a na čo konkrétne ich minul.

Od akademického roku 2022/2023 je možné pre študentov požiadať o štyri rôzne typy pôžičiek:

  1. Pôžička pre študentov zabezpečená ručiteľom (min. 1 000 €, max. 10 000 €)
  2. Pôžička pre študentov bez zabezpečenia ručiteľom (min. 1 000 €, max. 2 000 €)
  3. Pôžička pre študentov na excelentných vysokých školách (min. 1 000 €, max. 20 000 €)
  4. Pôžička pre študentov, ktorým bol udelený azyl (pre akademický rok 2022/2023 nedostupná)

Každá z vyššie uvedených pôžičiek má svoje špecifické podmienky schválenia. Tie sú dostupné na oficiálnej stránke FNPV. 

Najednouchšie je však získať študentskú pôžičku zabezpečenú ručiteľom. Je na ňu tiež vyčlenených najviac finančných prostriedkov od štátu. Podmienkou je, aby išlo o dostatočne bonitného ručiteľa, čo v praxi znamená, že musí vedieť dokladovať dostatočnú výšku príjmu a splniť aj iné podmienky ručenia za pôžičku.

Pôžička nebude poskytnutá študentovi, ktorému už bolo v minulosti poskytnutých šesť pôžičiek. Do počtu šiestich pôžičiek sa započítavajú aj pôžičky poskytnuté Študentským pôžičkovým fondom.

Splatnosť úveru je od 5 do 10 rokov. V odôvodnených prípadoch môže na základe individuálneho posúdenia rada FnPV túto splatnosť predĺžiť aj na dlhšie obdobie, najmä vtedy, ak klient nestíha podľa svojich finančných možností úver splatiť v riadnej lehote.

Úroková sadzba sa pravidelne aktualizuje a je na úrovni oveľa nižšej, ako je to v prípade bežných komerčných spotrebných úverov pre študentov alebo kontokorentných úverov pre študentov. 

Ak by chcel študent predčasne splatiť úver, existujú na to dva spôsoby. Prvým je raz za rok v mesiaci júl uskutočniť predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku bez poplatku. 

Druhým je možnosť mimoriadnej splátky, kde je ale poplatok 2 % z každej splátky vyššej ako je riadna a dohodnutá mesačná splátka úveru.

Banková pôžička pre študentov

Pôžičky pre študentov z banky je možné získať v prevažnej väčšine ako kontokorentný úver k študentskému účtu.

V tomto prípade tak nejde o splátkový úver, ale o pôžičku, kedy sa čerpajú finančné prostriedky tak, že študent ide pri výbere alebo platbe kartou do mínusu.

Niektoré banky však majú aj klasické spotrebné úvery, ktoré sa poskytujú len s ručením cez bonitného ručiteľa alebo spolužiadateľa, ktorý je z pohľadu banky posudzovaný ako žiadateľ.

SLSP

Pôžička na čokoľvek pre vysokoškolákov je forma spotrebného úveru pre študentov. Poskytuje ju Slovenská Sporiteľňa, je bez poplatkov a s rovnakou úrokovou sadzbou pre všetkých. 

Požičať sa dá od 300 € až do 40 000 €, pričom splácať úver je možné podobne ako iné spotrebné pôžičky v banke od 1 do 8 rokov. 

Nie je treba dokladovať účel, pôžička je bez poplatkov za spracovanie, vedenie, predčasné splatenie alebo mimoriadne splátky. Na získanie je treba ručiteľ s pravidelným príjmom.

VÚB

Medzi pôžičky vo VÚB banke momentálne nepatrí Flexipôžička pre študentov, ktorú banka v minulosti ponúkala. Bola to študentská pôžička pre mladých a bez dokladovania príjmu. 

Ako pôžička pre študentov a študentský úver sa tak môže použiť alternatíva so študentským účtom a povoleným prečerpaním s názvom Štart. Zriadenie a vedenie povoleného prečerpania je bezplatné.

Pre študentov vysokých škôl do 20 rokov stačí predložiť doklad totožnosti. Vysokoškolský študent/doktorand nad 20 rokov musí okrem dokladu totožnosti predložiť aj potvrdenie o návšteve školy.

Fio banka

Fio banka nemá v ponuke študentský účet, no klasický Fio osobný účet je bez poplatkov za bežné bankové služby pre všetkých. Ako formu úveru ponúka kontokorent pre študentov, resp. povolené prečerpanie. Je možné požiadať online aj na pobočke.

Študenti druhého a vyššieho ročníka vysokej školy môžu požiadať o kontokorent k osobnému účtu do výšky 350 €. Stačí so sebou priniesť potvrdenie o prezenčnej forme štúdia a doklad totožnosti. Veková hranica pre pridelenie kontokorentu je 26 rokov (pre doktorandov 28 rokov).

Tatra Banka

Študentskú pôžičku Tatra Banka momentálne neponúka. Aj tu je však možnosťou založenie študentského účtu. Dá sa založiť aj online a do 26 rokov je bez poplatku.

Následne je tiež možné požiadať o voliteľné prečerpanie až do výšky 3500 €. Stanovené podmienky však vyžadujú pravidelný príjem po dobu minimálne 6 mesiacov. Ručiteľ v tomto prípade akceptovaný nie je. Tiež je potrebné vlastniť účet s balíkom služieb Účet pre modrú planétu.

ČSOB

Ani ČSOB banka neponúka študentské pôžičky ako klasický spotrebný študentský úver, takže jedinou možnou formou je opäť povolené prečerpanie k študentskému účtu.

K študentskému účtu Fun je možné získať povolené prečerpanie od 150 € až do výšky 6 000 €. Podmienkou však je aj v tomto prípade dokladovať pravidelný príjem.

Prehľad a porovnanie študentských pôžičiek

PoskytovateľOdDoSplatnosť odSplatnosť do
Pôžičkomat50 €500 €5 dní31 dní
HyperPôžička50 €1 000 €0 dní 30 dní
Slovenská sporiteľňa300 €40 000 €1 rok8 rokov
Fond na podporu vzdelávania500 €5 000 €5 rokov10 rokov

Výhody pôžičiek tohoto druhu

  • Najvýhodnejšia pôžička pre mladých je študentská pôžička, pričom výhodné podmienky sú najmä v štátnom Fonde na podporu vzdelávania, prípadne v bankách.
  • Ako rýchla pôžička pre študentov sa hodí nebanková pôžička pre nezamestnaných bez ručenia, pretože najčastejšie sa jedná o typické pôžičky pre študentov bez príjmu a jeho dokladovania.
  • Študentský úver môže byť splatný aj na niekoľko rokov a viacero bánk ponúka napríklad odloženie splácania istiny počas štúdia, čo menej zaťažuje financie študenta.

Nevýhody pôžičiek tohoto druhu

  • Podobne ako pôžička pre nezamestnaných bez , väčšinou sa nedajú ani študentské pôžičky pre študentov získať bez ručiteľa, resp. bez dokladovania príjmu, a to platí tak pre bankové, ako aj nebankové študentské úvery.
  • Najmä pri nebankových pôžičkách je nevýhodou pomerne vysoké úročenie, pri bankových môže byť vyšší úrok skôr pri povolenom prečerpaní k študentskému účtu.
  • Študentské pôžičky sú pre porovnanie s inými typmi úverov viac ohraničené ohľadom maximálneho finančného limitu, hoci ide tiež o spotrebný typ pôžičiek.

Študentské pôžičky môžu efektívne pomôcť vysporiadať sa s finančnými nákladmi spojenými so štúdiom. Na druhej strane sú však tiež formou finančnej záťaže. Je preto vždy nutné premyslieť si, či je pôžička skutočne nevyhnutná, a ujistiť sa, že je žiadateľ schopný ju splatiť.