Ako sa pripraviť na prípadný výpadok príjmu

Až dve pätiny Slovákov nemajú zaistenú náhradu pri výpadku príjmu. Slováci sa veľakrát spoliehajú na pomoc svojich príbuzných, avšak mali by k svojmu životu pristupovať zodpovedne a pripraviť sa na prípadný výpadok príjmu vlastnými silami.

Poistite sa proti výpadku príjmu

Ak ide o zamestnanca pracujúceho na pracovnú zmluvu, má povinné odvody do sociálnej poisťovne, ktoré zahŕňajú aj úrazové poistenie. Ak nastane pracovný úraz alebo choroba z povolania, zamestnancovi bude ako náhrada príjmu vyplácaná úrazová renta.

Pri výpadku príjmu nám chýba niekoľko stoviek eur mesačne na prevádzku domácnosti a ďalšie nevyhnutné výdavky. Pre takéto prípady sa oplatí poistiť sa pre prípad pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Tento druh poistenia ponúkajú všetky bežné poisťovne aj niektorí dodávatelia energií. Dojednať by ste si mali dostatočnú sumu plnení s vyplácaním od prvého dňa výpadku príjmu.

Myslite na dostatočnú finančnú rezervu

Veľa Slovákov žije od výplaty k výplate a pri nečakaných výdavkoch alebo výpadku príjmu potom rieši, kde vziať peniaze. Ak nezvládate nič ušetriť, skúste si nájsť brigádu a zárobok si dávať na stranu, alebo sa obráťte na finančného poradcu. Vytvoriť by ste si mali rezervu vo výške 4 až 5 mesačných príjmov, ideálne vo výške 12 mesačných príjmov. Nespoliehajte sa na pomoc druhých a snažte sa byť za každej situácie sebestační.

Ako na finančnú rezervu?

Finančnú rezervu si tvorte postupne a podľa svojich možností, aj keby ste si mali odkladať len pár desiatok eur mesačne. Snažte sa však ušetriť aspoň 10 percent z príjmov. Začnite s peniazmi lepšie hospodáriť a zostavte si rodinný rozpočet, aby ste mali prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch. Prejdite si výdavky a skúste ich znížiť na minimum. Nastavte si limity svojich výdavkov a vysledujte, za čo zbytočne míňate.

Nezadlžujte sa

Ak nezvládate splácať svoje pôžičky kvôli dlhodobej chorobe, prejdite si poistnej zmluvy, či nemáte dohodnuté poistenie proti výpadku príjmu alebo strate zamestnania. Pokúste sa neriešiť výpadok príjmu úvermi, pretože by ste sa mohli dostať do hlbších finančných problémov. Ak je úver jediným možným riešením, prepočítajte si, či budete mať peniaze na splátky.