Ako vybrať peniaze zo stavebného sporenia – možnosti, ako a kedy

Stavebné sporenie je obľúbenou voľbou pre ľudí, ktorí chcú zhodnotiť svoje úspory a zároveň získať konkurenčnú úrokovú sadzbu. Na rozdiel od tradičných sporiacich účtov však majú stavebné sporiace účty často obmedzenia týkajúce sa toho, ako a kedy môže mať človek prístup k svojim prostriedkom. Znalosť spôsobu výberu peňazí z účtu stavebného sporenia môže byť prospešná pre tých, ktorí môžu potrebovať prístup k svojim úsporám v prípade neočakávaných výdavkov alebo finančnej núdze. Ako funguje stavebné sporenie?

Stavebné sporenie predstavuje zhodnotenie úspor a výhodný úver v jednom. Spojením krátkodobého sporiaceho plánu s možnosťou zvýhodneného úveru vzniká veľmi atraktívny finančný produkt.

Tento článok sa bude zaoberať rôznymi spôsobmi výberu peňazí z účtu stavebného sporenia a poskytne tipy, ako to urobiť čo najefektívnejšie.

Kto poskytuje stavebné sporenie?

Stavebné sporenie poskytujú len bankové inštitúcie alebo stavebné sporiteľne, ktorým Národná banka Slovenska alebo iný orgán bankového dohľadu v rámci Európskej únie udelil bankovú licenciu. Okrem toho stavebné sporiteľne dostávajú podporu od štátu. Tento typ inštitúcií funguje ako účelové sporenie, kde sa prijímajú vklady od sporiteľov, prípadne v ich prospech (napríklad pre deti). Zároveň ponúka úvery priamo zo svojich zdrojov na stavebné účely.

Hlavná koncepcia stavebnej sporiteľne spočíva v tom, že časť prostriedkov sa nasporí na plánovanú investíciu do bývania, zatiaľ čo zvyšná suma sa získa vo forme stavebného úveru.

Ako funguje stavebné sporenie?

Stavebné sporenie je typ sporiaceho účtu, ktorý ponúkajú stavebné sporiteľne. Tieto účty sú obľúbenou možnosťou pre tých, ktorí chcú sporiť na viacero účelov súvisiacich s bývaním. Patrí sem:

  • kúpa bytu, domu alebo pozemku
  • výstavba nového domu
  • rekonštrukcia a prestavba existujúcej nehnuteľnosti
  • úhrada podielu bytovému družstvu
  • vyrovnanie predchádzajúcich dlhov súvisiacich s bývaním

Ako funguje stavebné sporenie? Proces stavebného sporenia pozostáva z dvoch fáz – fáza sporenia a fáza úverovania. Dĺžka sporiacej fázy sa môže pohybovať od 18 do 69 mesiacov v závislosti od konkrétneho produktu. Po uplynutí tohto obdobia sa majiteľ účtu môže rozhodnúť, či bude pokračovať v sporení alebo si vyberie svoj úročený vklad. V prípade výberu vkladu po uplynutí 6 rokov sa tento typ klienta označuje ako priateľský sporiteľ.

Každá stavebná sporiteľňa má stanovenú odporúčanú minimálnu výšku pravidelných vkladov a na účet je možné vkladať aj ďalšie sumy. Cieľom sporiacej fázy je dosiahnuť požadovanú sumu na stavebný úver. Účet sa tiež úročí vrátane štátnej prémie dohodnutou sadzbou. Podmienky výberu a získania štátnej prémie sa môžu líšiť.

Okrem splnenia sumy sporenia a konca obdobia sporenia je dôležité dosiahnuť takzvané hodnotiace číslo, aby bolo možné vstúpiť do fázy úveru.

Splnenie týchto troch podmienok je nevyhnutné na jeho získanie. V prípade, že niektorá z podmienok nie je splnená, sporiteľ môže požiadať o medziúver, ktorý má zvyčajne vyššiu úrokovú sadzbu ako bežný úver.

Oplatí sa stavebné sporenie?

Hlavnou výhodou stavebného sporenia bola v minulosti možnosť využívať dotácie prostredníctvom štátneho príspevku, čo bolo spočiatku hlavným lákadlom pre spotrebiteľov. Postupom času bola štátna prémia upravovaná, pričom jej maximálna výška je v súčasnosti stanovená na 70 € alebo 2,5 % ročných vkladov. Niet preto divu, že si mnoho ľudí kladie otázku, či sa stavebné sporenie oplatí.

Na získanie maximálnej štátnej prémie sa v súčasnosti vyžaduje ročný vklad vo výške najmenej 2 800 €, čo zodpovedá mesačnej sume približne 233 €. Jednotlivci však musia sami posúdiť, či je táto suma reálne splniteľná, keďže je pomerne vysoká a pre Slováka s priemerným platom je pravdepodobne nesplniteľná. Navyše, ak jednotlivec uzavrie zmluvu v polovici roka, má nárok len na 50 % štátnej prémie, čo je maximálne 35 €.

Nárok na štátnu prémiu majú len jednotlivci, ktorých príjem nepresahuje 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku v predchádzajúcom roku, čo bolo 1 304 €.

Na získanie štátnej prémie existujú ďalšie podmienky, ako napríklad sporenie minimálne 6 rokov alebo predloženie dokladu o účelovom použití prostriedkov, ktoré môžu výrazne obmedziť nárok na štátnu prémiu.

Kým v minulosti bola štátna prémia hlavným stimulom pre tento produkt, v súčasnosti sa považuje za zanedbateľnú a stavebné sporenie už nie je také zaujímavé ako kedysi.

Stavebné sporenie – výpočet

Na získanie plnej štátnej prémie je potrebné vložiť za 6 rokov sumu 16 800 €, pričom človek dostane prémiu 420 €. V porovnaní s klasickým pravidelným sporením formou zloženého úročenia by takéto sporenie predstavovalo ročné zhodnotenie na úrovni cca 0,7 %, čo je naozaj veľmi málo.

Ak sa k tomu pripočíta poskytovaný úrok 0,5 – 1 % ročne, stále nie je dosiahnutá ani polovica dlhodobého priemeru inflácie, a teda peniaze strácajú na hodnote. V roku 2022 dosiahla úroveň inflácie až 12,8 %.

Prvá stavebná sporiteľňa ponúlka úrokový bonus vo výške 4 % ročne. Treba však poznamenať, že tento úrok sa každoročne znižuje:

  • V roku 2023: 4 % p. a. (1 % + 3 % bonus)
  • v roku 2024: 3 % p. a. (1 % + 2 % bonus)
  • v roku 2025: 2 % p. a. (1 % + 1 % bonus)
  • od roku 2026: 1 % p. a.

V praxi to znamená, že najvyššiu úrokovú sadzbu dostane človek vtedy, keď sú jeho vklady alebo zostatok na účte najnižšie. Vyššia úroková sadzba na menšiu sumu vždy prinesie nižší výnos v porovnaní s rovnakou úrokovou sadzbou na väčšiu sumu. V čase, keď by už mohla byť hodnota účtu vyššia, sa vklady budú úročiť len 1 % ročne.

To môže celkový výsledok urobiť menej atraktívnym, najmä ak sa vezmú do úvahy pridané poplatky za takýto finančný produkt a skutočnosť, že výnos podlieha 19 % dani.

Stavebný úver

Stavebný úver je v porovnaní so stavebným sporením jednoznačne rozumnejšou voľbou. Možno ho použiť napríklad na refinancovanie hypotéky pri kúpe nehnuteľnosti.

V súčasnosti je bežné, že hypotéka pokrýva 70 – 80 % hodnoty nehnuteľnosti, pričom zvyšok musí klient získať z vlastných zdrojov alebo z iného úveru, pokiaľ nemá inú nehnuteľnosť, ktorú by mohol použiť ako zábezpeku.

Jednou z možností je spotrebný úver, ktorý má niekoľko nevýhod, ako napríklad vysoké úrokové sadzby a maximálnu dobu splácania 8 rokov. Tu prichádza na rad stavebný úver, ktorý môže, ale nemusí byť zabezpečený nehnuteľnosťou. Ponúka nižšie úrokové sadzby ako spotrebiteľský úver a dobu splácania až 30 rokov, podobne ako tradičná hypotéka. Okrem toho umožňuje získať vyššiu sumu úveru ako spotrebiteľský úver.

Stavebný úver má však aj svoje obmedzenia, napríklad typ akceptovaného príjmu. Na dnešnom trhu s drahým bývaním však určite stojí za zváženie ako alternatívna možnosť financovania.

Ako pri každom rozhodnutí, aj v tomto prípade je dôležité dôkladne zvážiť výhody a nevýhody jednotlivých služieb a nespoliehať sa na predchádzajúce skúsenosti. Situácia sa neustále mení, preto je nevyhnutné pri rozhodovaní vychádzať z aktuálnych informácií a uplatňovať individuálny prístup.

Výber peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch

Proces stavebného sporenia zahŕňa ukladanie peňazí na účet počas určitého obdobia, zvyčajne s cieľom získať vyššiu úrokovú sadzbu ako na tradičnom sporiacom účte. Úrokové sadzby ponúkané stavebnými sporiteľňami sú často konkurenčné a môžu sa líšiť v závislosti od trhu.

Pri výbere peňazí zo stavebného sporenia po 6 rokoch je potrebné dodržať niekoľko krokov.

Po prvé, je dôležité skontrolovať podmienky účtu a pochopiť všetky obmedzenia týkajúce sa výberu, napríklad požiadavky na minimálny zostatok alebo sankcie za predčasný výber.

Keď si je človek istý, že môže uskutočniť výber, musí stavebnej sporiteľni predložiť písomnú žiadosť. Tú možno spravidla vyplniť osobne na pobočke alebo prostredníctvom formulára online. Vo formulári bude potrebné uviesť údaje o svojom účte, sumu, ktorú chce človek vybrať, a dôvod výberu.

Po odoslaní žiadosti stavebná sporiteľňa spracuje výber a prevedie finančné prostriedky na požadovaný účet. Je dôležité si uvedomiť, že niektoré stavebné sporiteľne môžu mať individuálny čas na spracovanie výberu, preto je najlepšie plánovať dopredu, ak sú prostriedky potrebné do určitého dátumu.

V niektorých prípadoch môžu stavebné sporiteľne ponúkať aj možnosť výberu prostredníctvom bankomatu alebo debetnej karty. Je však dôležité mať na pamäti, že v týchto prípadoch môžu existovať limity na sumu, ktorú je možné denne vybrať.

Ak chce človek nasporené peniaze vybrať v intervale 2 – 6 rokov od založenia zmluvy, musí stavebnej sporiteľni preukázať, že peniaze minie na účely spojené s bývaním a vydokladovať ich (kúpne zmluvy, faktúry, bločky).

Ak ale peniaze vyberie (poruší zmluvu) až po 6 rokoch, stane sa z neho tzv. priateľský sporiteľ a stavebná sporiteľňa mu peniaze vyplatí bez vydokladovania akéhokoľvek účelu. Je však bežné, že takémuto klientovi po 6 rokoch stavebná sporiteľňa výrazne zníži úrok na existujúcej zmluve o stavebnom sporení (napr. z 2 % p.a. na 0,5 %) a donúti ho tak nepriamo hľadať atraktívnejšiu forma sporenia.

MojaPSS – sporenie Lišiak

Online stavebné sporenie Lišiak od Prvej stavebnej sporiteľne (PSS) s extra úročením 2,3 % p. a. umožňuje klientom zhodnocovať úspory bez poplatkov a obmedzení. Sporenie Lišiak sa dá založiť online alebo osobne s obchodným zástupcom.

Za uzatvorenie zmluvy, vklady, výplatu či vedenie účtu sa neplatí. Pri tomto sporení majú klienti prístup k svojmu účtu nonstop, aj z pohodlia domova cez portál mojaPSS.

Služba mojaPSS je dostupná klientom, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení, zmluvu o úvere alebo inú zmluvu s PSS. Táto služba umožňuje elektronickú komunikáciu so stavebnou sporiteľňou prostredníctvom portálu mojaPSS. Prostredníctvom služby mojaPSS môžu používatelia pristupovať k svojim účtom a účtom svojich detí, ak sú ich zákonnými zástupcami. Môžu si tiež prezerať elektronické výpisy a získavať aktuálne informácie o svojich úsporách alebo úveroch v PSS.

Stavebné sporenie pre deti

Deti môžu vďaka stavebnému sporeniu plynulejšie prejsť do dospelosti. Ak im rodičia otvoria stavebné sporenie pre deti v roku 2024, vklady budú odmenené úrokovým bonusom až do výšky 4 % ročne.

Ako cieľovú sumu si možno zvoliť rozpätie 5 000 – 300 000 €. Táto suma bez problémov zabezpečí budúce potreby detí. Určenie cieľovej sumy sa uskutoční pri finalizácii zmluvy o stavebnom sporení. Obchodný zástupca PSS pri tomto rozhodovaní poskytne klientom v prípade potreby poradenstvo. Počas sporenia sa dá túto sumu flexibilne upravovať podľa potreby.

PSS ponúka možnosť pokračovať v sporení až do výšky 10 000 € v prípade smrti zákonného zástupcu, ak sú splnené určité podmienky. Počiatočná zmluva o stavebnom sporení je oslobodená od poplatku za uzatvorenie do 6 rokov veku dieťaťa. Okrem toho sa pri pravidelnom sporení neplatí poplatok za vedenie účtu.

Štátnu prémiu PSS vo výške 7 % z ročného vkladu je možné získať maximálne vo výške 70 € ročne alebo do výšky 35 €, ak je zmluva uzatvorená v druhej polovici kalendárneho roka.

Deti môžu prostredníctvom stavebnej sporiteľne získať aj štátnu podporu. Túto podporu získa každý sporiteľ Prvej stavebnej sporiteľne mladší ako 18 rokov bez ohľadu na príjem jeho rodiča alebo zákonného zástupcu.

Vedenie detí k pravidelnému sporeniu je dobrým príkladom a učí ich, akú hodnotu má sporenie. Je dôležité uľahčiť deťom budovanie finančných základov pre ich budúcnosť vrátane sporenia na prvé bývanie.

Zrušenie stavebného sporenia PSS

Postup zrušenia stavebného sporenia závisí od konkrétnych podmienok danej stavebnej sporiteľne. Ak chce sporiteľ iniciovať zrušenie, musí sa obrátiť na svoju sporiteľňu.

Na zrušenie stavebného sporenia PSS sa zvyčajne vyžaduje len preukaz totožnosti. Potreba predložiť doklad o účele sa môže líšiť v závislosti od dátumu začiatku platnosti zmluvy a dĺžky sporenia. Je dôležité si uvedomiť, že so zrušením zmluvy môžu byť spojené poplatky.

Finančné prostriedky vrátane úrokov a vkladov sú ľahko dostupné na výber bez potreby predloženia dokladu o účele. Pri zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených pred decembrom 2018 sa vyplatí štátna prémia PSS, úroky a vklady. Pri zmluvách uzatvorených po januári 2019 budú prostriedky spolu so štátnou prémiou, úrokmi a vkladmi vyplatené po minimálne 2 rokoch sporenia, ak sporiteľ doložil účel.

Zrušenie zmluvy je možné, ale podmienky zvyčajne vedú k výraznej strate výhod, ak sa tak stane do 2 rokov od začiatku sporenia. Patrí sem aj strata plnej výšky štátnej prémie, ktorá sa musí vrátiť do štátneho rozpočtu. V závislosti od konkrétnych podmienok stavebnej sporiteľne sa môžu uplatniť aj ďalšie sankcie.

Ako rýchlo prídu peniaze zo stavebného sporenia? Ak sa jedná o PSS, výpovedná lehota stavebného sporenia je 1 mesiac a následne po doručení výpovede má inštitúcia čas až 3 mesiace na vyplatenie odkupnej hodnoty. Štandardne sa suma vypláca medzi 1. a 2. mesiacom od podania výpovede.

ČSOB stavebné sporenie

V súčasnosti možno uzatvoriť novú zmluvu už len cez Prvú stavebnú sporiteľňu, lebo ČSOB a Wüstenrot svoju činnosť ukončili a spravujú už iba existujúce zmluvy.

S účinnosťou od 1. 12. 2023 sa ČSOB stavebná sporiteľňa zlučuje s ČSOB Bankou. Dňom zlúčenia sa existujúci klienti ČSOB stavebnej sporiteľne automaticky stanú klientmi ČSOB banky. V súvislosti s touto zmenou nie sú zo strany klientov potrebné žiadne aktívne kroky ani návšteva pobočky a môžu naďalej využívať svoje doterajšie produkty, napríklad ČSOB stavebné sporenie. Zároveň budú mať v prípade záujmu k dispozícii aj nové finančné riešenia ČSOB banky.