Ako vysielať zamestnancov na prácu do krajín EÚ

Ak zamestnávateľ vyšle svojho zamestnanca vykonávať činnosť do zahraničia, tak tento zamestnanec by mal podliehať legislatíve štátu, v ktorom vykonáva činnosti. A zamestnávateľ by mal odvádzať odvody na sociálne zabezpečenie v zahraničí.

Avšak existuje výnimka z tohto pravidla, tzv. inštitút vyslania, prostredníctvom ktorého môže zamestnanec zostať poistený na účely sociálneho zabezpečenia na území SR napriek tomu, že vykonáva činnosť na území štátu EÚ.