Čo je a čo nie je mimoriadna okolnosť?

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004 s účinnosťou od roku 2005 upravuje oblasť odškodnenia cestujúceho pri zrušených či omeškaných letoch. V nariadení sa môžete dočítať, že náhrada škody náleží každému, pokiaľ meškanie letu presahuje 3 hodiny na prílete do cieľovej destinácie a zároveň pokiaľ sa jedná o európskeho dopravcu či pokiaľ sa let uskutočnil z územia EÚ.

Ako sa však toto nariadenie dostáva do povedomia viac a viac ľudí, letecké spoločnosti sa snažia povinnosti plniť svoje záväzky všemožne vyhnúť. Medzi Jednu z najpoužívanejších výhovoriek sa radí tzv. MIMORIADNA OKOLNOSŤ. Nariadenie sa skutočne o tomto termíne zmieňuje, definuje ho však úplne inak ako mnohí dopravcovia.

Čo je mimoriadna okolnosť?

Pokiaľ bolo omeškanie či zrušenie letu spôsobené skutočnosťou, ktorú dopravca nemohol predvídať ani ovplyvniť, cestujúci nárok na finančné odškodnenie nemá a jedná sa o tzv. mimoriadnu okolnosť. Medzi mimoriadne okolnosti sa najčastejšie radia:

  • vplyvy počasia – napríklad hurikán, tropická búrka, silná hmla, husté sneženie
  • prírodné katastrofy – napríklad výbuch sopky, zemetrasenie
  • nepokoje v cieľovej destinácií – napríklad vojenský puč, vojna
  • štrajk – iba v prípade štrajku zamestnancov letiska, nie však leteckej spoločnosti
  • problémy na letisku – napríklad požiar, problémy s osvetlením ranveje

Je dôležité si vždy dôvod omeškania či zrušenia letu overiť! Pokiaľ napríklad letecká spoločnosť tvrdí, že let bol omeškaný kvôli požiaru na letisku, ktorý prebiehal pred týždňom, je potreba mať sa na pozore.

Kedy sa o mimoriadnu okolnosť nejedná?

  • leteckej spoločnosti chýba personál – napríklad kvôli ochoreniu alebo meškaniu iného lietadla
  • chýbajúce lietadlo – napríklad kvôli omeškaniu skorších letov
  • nevyhovujúci technický stav lietadla

Technické vady na lietadle

Letecké spoločnosti používajú odôvodnenie mimoriadnymi okolnosťami najčastejšie v súvislosti s technickými problémami na lietadle. V týchto výhovorkách sa často zmieňujú o mimoriadnej technickej vade. Jedná sa napríklad o prasknutie okienka, nefungujúcu klimatizáciu či podobné vady.

Letecké spoločnosti sú však plne zodpovedné za stav svojich lietadiel vrátane ich vybavenia a vždy by mali byť na dlhý let maximálne pripravené.

Nie je štrajk ako štrajk

Ako sme uviedli vyššie, jedným zo sporných momentov býva problematika štrajku. Nárok na odškodnenie cestujúcemu vzniká v prípade, že štrajkujú zamestnanci leteckej spoločnosti. Teda zjednodušene povedané lietadlu chýba pilot a letuška

Pokiaľ však nastane prípad, že štrajkujú priamo zamestnanci letiska, cestujúcemu nárok na kompenzáciu náleží. Táto udalosť totiž patrí medzi mimoriadne okolnosti, pretože samotná letecká spoločnosť nie je schopná situáciu zvrátiť.