Daňový bonus – kedy a kto ho vypláca

danovy bonus na dieta

Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré sa poskytuje na vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v jednej domácnosti. Je to doplatok na dieťa, ktorého rodič platí dane. Pre niektorých ľudí je to veľmi dôležité, pretože tento bonus ich finančne podporuje v starostlivosti o dieťa.

Daňový bonus alebo toto zvýhodnenie je uplatnené pri splnení všetkých podmienok, ktoré určuje zákon.

Čo je daňový bonus na dieťa?

Odpoveď na otázku čo je daňový bonus na dieťa je jednoznačná. Je to forma daňového zvýhodnenia pre daňovníkov, ktorým je poskytnutá možnosť znížiť si vypočítanú daň z príjmov fyzickej osoby.

Uplatnením daňového bonusu na deti si daňovník priamo zníži svoj daňový základ. K jeho uplatneniu musí daňovník spĺňať nasledovné podmienky:

  • musí ísť o vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti
  • daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov
  • výška daňového bonusu závisí od veku vyživovaných detí. Vo všeobecnosti ide o dve hranice; do 18 rokov a nad 18 rokov

Daňový bonus na deti do 18 rokov predstavuje výšku 140 € mesačne, pričom nad 18 rokov je to suma 50 € mesačne.

Mnohí sa pýtajú čo je daňový bonus na dieťa a ako ho môžu získať. Existujú dve formy spôsobu uplatnenia daňového bonusu na deti. Mesačne, vyplnením tlačiva u zamestnávateľa alebo ročne, v ročnom zúčtovaní dane.

Spojením 60 € prídavku na dieťa a 140 € daňového bonusu vzniká jednorazový príspevok na dieťa 200 €.

Kedy chodí daňový bonus?

Ak sa rodič zaujíma o to, kedy chodí daňový bonus, závisí to od toho, ako si ho uplatní. Ak si ho uplatňuje v mesačnom intervale, pripíše sa mu suma daňového bonusu ku jeho mesačnej mzde.

Ak si ho uplatňuje naraz za celý rok, pri požiadavke o ročné zúčtovanie dane si uplatní daňový bonus na dieťa za celý rok a vypočítaný daňový bonus sa mu následne preplatí v stanovenom termíne.

Je dobré vedieť, kedy chodí daňový bonus, aby sa daňovník vedel rozhodnúť, pre zvolenie si tej najvhodnejšej formy pre neho.

Kedy a kto vypláca daňový bonus?

Kedy sa vypláca daňový bonus sme spomínali v predchádzajúcich riadkoch. Na otázku kto vypláca daňový bonus je odpoveď zamestnávateľ. Ten si neskôr danú sumu vyžiada od štátu.

Odpoveď na otázku kedy sa vypláca a kto vypláca daňový bonus je alfou a omegou pre všetkých, ktorí sa o toto zvýhodnenie uchádzajú.

Kalkulačka pre výpočet daňového bonusu

Daňový bonus je veľmi užitočný benefit pre ľudí, ktorí platia dane. Dá možnosť ušetriť peniaze na životných nákladoch. Ak je človek ochotný skúmať svoje možnosti ohľadom daňového bonusu, existuje množstvo bezplatných kalkulačiek pre výpočet daňového bonusu.

Kalkulačka pre výpočet daňového bonusu umožní zistiť, koľko daňových úľav je možné využiť. Pomáha tiež preskúmať rôzne možnosti platby dane, aby človek získal čo najväčší bonus. Zložitá matematika nie je potrebná. Stačí zadať príslušné údaje a program človeka automaticky prevedie procesom.

Výhody daňového bonusu sú jasné, preto je dôležité, aby človek získal čo najviac z tohto benefitu. Pomôžu preto bezplatné kalkulačky pre výpočet daňového bonusu.

Netreba však zabúdať, že daňový bonus sa líši od jednotlivca a od každého roka, preto je mimoriadne dôležité neustále aktualizovať údaje, aby sa získal presný obraz toho, čo je možné získať.

Daňový bonus po novom

Daňový bonus po novom na dieťa od 1.1.2023 zavádza novú úpravu výšky daňového bonusu a poskytovanie podmienok na jeho uplatnenie. Nová výška bonusu sa bude skladať z dvoch vekových hraníc a to veku dieťaťa do 18 rokov a nad 18 rokov, pričom výška daňového bonusu do 18 rokov dieťaťa predstavuje 140 € a nad 18 rokov, 50 €.

Daňový bonus po novom zavádza aj nové podmienky jeho uplatnenia, ktoré spomíname vyššie v tomto článku.

Daňový bonus na hypotéku

Daňový bonus na hypotéku predstavuje daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky. Ponúka možnosť daňových úľav do výšky 50 % zo zaplatených úrokov za rok, najviac zo sumy 50 000 €.

V prípade, že chce záujemca využiť tento daňový bonus, je dôležité sledovať nielen dátum podania žiadosti, avšak aj dátum podpisu úverových zmlúv a dátum začiatku úročenia úveru.

Daňový bonus na hypotéku musí byť uplatnený vždy pri skutočne zaplatených úrokoch a vo výške najviac 50 000 €.

Tento daňový bonus je užitočný najmä pre tých, ktorí majú limitované príjmy, aby im pomohol ušetriť na stále rastúcich výdavkoch súvisiacich s úverovými úrokmi. Ak chce človek využiť daňový bonus na hypotéku, je potrebné si uvedomiť všetky podmienky, aby dosiahol najväčšiu úsporu.

Koľko je daňový bonus na manželku?

Pri daňovom bonuse na manželku ide o nezdaniteľnú časť základu dane. V prípade splnenia podmienok si môže manžel uplatniť nezdaniteľnú časť.

Jednou z podmienok je, že obaja žijú v spoločnej domácnosti a manželka sa stará o maloleté dieťa, poberá príspevok na opatrovanie alebo je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Odpovedať na otázku koľko je daňový bonus na manželku nie je jednoznačné, pretože výška tohto bonusu sa vypočítava z rozdielu medzi nezdaniteľnou časťou základu dane a príjmom manželky.

Mnohí chcú vedieť, koľko je daňový bonus na manželku. Výsledná suma sa však musí správne vypočítať a v prípade, ak to daňovník nevie urobiť sám, odporúčame o to požiadať daňového alebo finančného poradcu.

Dostanem daňový bonus keď som PN?

Mnoho ľudí sa pýta, či dostanú daňový bonus keď sú PN. To závisí od toho či má v danom mesiaci dostatočný príjem na splnenie nároku. Pri daňovom bonuse ide o daňové zvýhodnenie, ktoré občanom ušetrí prostriedky. Môže to byť napríklad znížená sadzba dane alebo vyšší limit pre výdavky.

Ak je pracovník práceneschopný, tieto možnosti sa mu neposkytnú. Jeho príjem z práce nevyhnutne nerozhoduje o tom, či bude požívať príjmy z daňových bonusov. Ak sú jeho príjmy z práce pod odhadovanou hranicou, a teda pod sumou, za ktorú je jeho daňové zaťaženie nominálne zhodnotené, nemusí svoje daňové zaťaženie korigovať.

Na otázku či dostanem daňový bonus keď som PN odpoveď závisí od toho či zamestnanec dosiahne dostatočný príjem na splnenie nároku na daňový bonus.

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky je skvelou príležitosťou pre daňovníkov, ktorí si chcú kúpiť nový dom alebo byt. Tento bonus je mimoriadne výhodný pre tých, ktorí sú v úverovom programe a plánujú splatiť úver v čo najkratšom čase.

Pomôže im to ušetriť značné sumy na úrokoch, ktoré by inak museli zaplatiť. Ako získať daňový bonus na zaplatené úroky?

Je potrebné vziať si úver na bývanie v rámci jednej zmluvy o úver na bývanie. V prípade, že je táto čiastka vyššia ako 50 000 €, nebude mať človek nárok na daňový bonus.

Daňový bonus na zaplatené úroky je určený pre žiadateľov o úver s minimálnym vekom 18 rokov a maximálnym vekom 35 rokov.

Ak sa úroky budú platiť včas, bude mať žiadateľ nárok na daňový bonus na zaplatené úroky. Bonifikácia môže byť uplatnená iba na úroky, nie na samotné splátky úveru.

Daňový bonus na dieťa počas materskej

Matky majú nárok na daňový bonus, ak majú dieťa. Toto je vnímané ako pozitívny príspevok pre rodičov, ktorí sa starajú o svoje deti, ako aj pre dieťa. Na narodenie dieťaťa, alebo aj v prípade adopcie detí, rodičia môžu uplatniť daňový bonus na svoj príspevok k výdavkom na dieťa.

Aby sa mohol tento bonus uplatniť, musí mať matka zdaniteľný príjem. Vhodnou možnosťou je práca na hlavný pracovný pomer alebo práca na živnosť. Nie je možné mať však príjem z materskej dovolenky. Daňový bonus na dieťa počas materskej nie je možný.

Daňové bonusy na dieťa sú určené na pokrytie niektorých rodinných výdavkov, ktoré sa viažu s narodením dieťaťa. Takéto bonusy sú dostupné rodičom, ktorí zarábajú. V závislosti na krajine sa daňové bonusy na dieťa môžu vypočítavať buď podľa stáleho percentuálneho kritéria alebo podľa počtu detí na rodinu.

Ako sme už spomenuli, rodičia nemôžu daňové bonusy na dieťa dostať v čase materskej dovolenky, pretože ich príjem počas tejto doby nie je zdaniteľný. Aj keď by museli zarobiť nad určitý finančný limit, aby boli schopní čerpať daňové bonusy na dieťa, toto pravidlo sa nezmení aj napriek tomu, ak by v tom čase pracovali.

Podľa predpisov matky nemôžu dostať daňové bonusy na dieťa v čase materskej dovolenky, pretože ich príjem počas tohto obdobia nie je zdaniteľný.