Embosovaná karta – aké údaje obsahuje a čo znamenajú

Embosovaná karta bola dlhé roky považovaná za jeden z najbezpečnejších platobných prostriedkov. Jej vystúpené číslice sa využívali najmä v predajniach, ktoré využívali nástroj imprinter. Doba sa posúva dopredu a s ňou aj podoba platobných kariet. Kde ešte človek nájde embosovanú kartu, načo sa využíva a aké údaje obsahuje?

Embosované karty, ktoré majú vyrazené vyvýšené písmená a čísla na povrchu, boli v minulosti bežne používané na Slovensku a vo svete. Tieto karty boli predovšetkým používané na platobné karty, členstvo v kluboch a rôzne identifikačné karty.

Avšak v posledných rokoch sa technológie platobných kariet značne posunuli. Väčšina kariet teraz využíva čipovú technológiu (EMV), bezdotykové platby a čísla sú vyryté laserom. Tieto nové technológie sú považované za bezpečnejšie a efektívnejšie v porovnaní s embosovanými kartami. Čipové karty sú menej náchylné na krádež údajov a poskytujú rýchlejšie a pohodlnejšie transakcie.

Preto je v súčasnosti na Slovensku a vo väčšine rozvinutých krajín embosovaných platobných kariet menej, ale stále je ich možné nájsť.

Kde nájdeme embosovanú kartu

Niektoré Slovenské banky stále vydávajú embosované platobné karty. Niekde sa to týka kreditných aj debetných kariet a niekde nájdeme v tejto forme už len kreditné karty.

Prima banka poskytuje medzinárodnú embosovanú debetnú platobnú kartu. Ňou môže klient platiť v akomkoľvek obchode, ktorý disponuje terminálom, na e-shopoch, vyberať a vkladať peniaze cez bankomat a využívať množstvo ďalších dodatkových online služieb.

Embosovaná karta je aj v ponuke Slovenskej sporiteľne, v prípade, ak si klient vyberie debetnú kartu Visa Štandard alebo Visa Platinum. Z karty Štandard je možné vyberať od 3 000 do 6 000 €. K Vise Platinum človek získava ďalšie benefity, ako napríklad rôzne zľavy a lekára na telefóne a je dobrou voľbou na platenie v zahraničí. Vybrať si môže až do 10 000 €.

Home Credit vydáva všetky svoje karty embosované. Zákazník k svojmu úveru u nich získa fyzickú kartu, cez ktorú môže vykonávať nákupy na splátky. Ide o kartu k Šikovnému účtu alebo k Flexibilnej pôžičke.

Vo svojej ponuke však majú aj virtuálnu kartu, s ktorou môže osoba platiť prostredníctvom telefónu alebo smart hodiniek. Je dôležité mať stiahnutú ich aplikáciu, potom si ju možno pridať do Google alebo Apple peňaženky.

Embosovaná karta KB

Na Slovensku pôsobí pobočka českej Komerční banky. Človek môže vlastniť ich embosovanú kartu a využívať na rôzne platby. S vyššou edíciou ich karty človek získava služby navyše, ako napríklad právnu pomoc či asistenčné služby.

Ponúka predovšetkým debetné embosované karty KB Mastercard. Získa ju každý, kto má v banke založený bežný účet. Aktivovať si ju môže prvou transakciou s využitím PIN kódu, inak karta ostáva neaktívna.

Jej platnosť je zväčša 3 roky od ich vydania, ktorú si ale vlastník môže overiť na jej zadnej strane, kde uvádzajú dátum expirácie. Každú novú kartu zasielajú automaticky na adresu trvalého pobytu.

Čo obsahuje embosovaná karta

Embosovaná platobná karta obsahuje rôzne údaje vyrazené do jej povrchu. Tu sú niektoré z hlavných prvkov, ktoré môže človek nájsť:

 1. Meno držiteľa: Meno držiteľa karty je zvyčajne vyrazené na prednej strane karty. Toto meno slúži na identifikáciu držiteľa karty.
 2. Číslo karty: Číslo karty je unikátne číslo priradené karte a používa sa na identifikáciu účtu alebo kreditnej karty. Embosované číslo platobnej karty sa nachádza na jej prednej strane a zvyčajne je vyrazené vyvýšeným písmom.
 3. Dátum platnosti: Embosovaná karta zvyčajne obsahuje dátum, do ktorého je karta platná. Tento dátum je tiež vyrazený na prednej strane karty a môže byť označený ako dátum expirácie alebo skratkou EXP.
 4. Identifikačné údaje: Embosovaná karta môže obsahovať ďalšie identifikačné údaje, ako je identifikačné číslo účtu alebo číslo člena v prípade členských kariet.

Okrem týchto údajov sú na embosovanej platobnej karte tiež prítomné ďalšie informácie, ako je logo banky alebo vydavateľa karty, bezpečnostný kód a podobne.

Je dôležité pripomenúť, že s rozvojom technológií sa stále viac presúvajú k bezdotykovým a čipovým kartám, kde sa údaje ukladajú a spracovávajú v čipe karty, nie na povrchu. To znamená, že embosované údaje sa môžu postupne vytrácať.

Číslo kreditnej karty

Číslo kreditnej karty, tiež známe ako číslo účtu karty, je unikátne identifikačné číslo priradené každej kreditnej karte. Toto číslo je kľúčové pre identifikáciu a spracovanie platobných transakcií.

Zvyčajne sa skladá z 12 až 19 číslic (na Slovensku bežne 16) a je rozdelené do rôznych skupín. Typicky sa skladá z týchto častí:

 1. Identifikačné číslo vydavateľa (IIN): Prvé číslice čísla karty sú známe ako IIN alebo BIN (Bank Identification Number). Identifikujú vydavateľa karty, často banku alebo finančnú inštitúciu.
 2. Identifikačný prvok účtu: Nasledujúce číslice predstavujú identifikačný prvok účtu, ktorý je priradený konkrétnemu držiteľovi karty. Tento prvok identifikuje jedinečný účet spojený s kartou.
 3. Kontrolné číslice: Posledná časť čísla karty je kontrolná číslica alebo kontrolný súčet. Ide o jedno číslo, ktoré sa vypočíta z ostatných čísel na karte pomocou špecifického matematického algoritmu. Slúži na overenie správnosti čísla karty a zvyšuje bezpečnosť transakcií.

Číslo kreditnej karty je dôležité zachovávať toto číslo súkromné a chrániť ho pred neoprávneným prístupom, aby sa zabránilo zneužitiu karty a neoprávneným transakciám.

Tieto údaje sú rovnaké aj pre číslo platobnej karty. Je dôležité pri vykonávaní platobných transakcií a je potrebné poskytnúť ho pri platbe na internete, telefonicky alebo pri niektorých iných typoch transakcií. Nikto by nemal dávať číslo karty osobám, ktorým nedôveruje, a byť opatrný pri zadávaní týchto údajov online.

Čo je CVC na karte?

CVC (Card Verification Code), tiež známe ako CVV (Card Verification Value), je bezpečnostný kód používaný na platobných kartách na overenie, že držiteľ karty fyzicky disponuje kartou. Tento kód poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany pri online alebo telefonickej platbe, kde karta nemusí byť fyzicky prítomná.

Je to krátky troj- alebo štvorciferný kód nachádzajúci sa zvyčajne na zadnej strane platobnej karty. A teda čo je CVC na karte?

Číslo, ktoré slúži na overenie platby a zabraňuje zneužitiu karty neoprávnenou osobou. To znamená, že ak niekto získa fyzický prístup ku karte, môže vidieť aj CVC číslo. Preto je dôležité uchovávať kartu bezpečne a nezverejňovať CVC číslo nepovolaným osobám.

Pri online alebo telefonickej platbe je bežné, že systém zákazníka požiada o zadanie CVC čísla, aby overil, že má ku karte fyzický prístup. Tým sa zvyšuje bezpečnosť transakcií a minimalizuje riziko podvodu, akým je skimming alebo phishing.

Čím podpísať platobnú kartu

Platobnú kartu môže človek podpísať bežným spôsobom, ktorý používa na podpisovanie iných dokumentov. Čím podpísať platobnú kartu a ako?

 1. Najlepšie je použiť perá s čiernym alebo tmavým atramentom, ktoré sú vhodné na podpisovanie dokumentov. Ceruzky a perá s jasnými farbami by sa mohli ťažšie čítať.
 2. Na zadnej strane platobnej karty je prázdne pole určené na podpis. To je miesto, kde by mal človek umiestniť svoj podpis.
 3. Podpisujeme sa vždy na pevnom podklade, v strede alebo na pravej strane vyhradeného miesta na podpis.
 4. Jednotlivec by mal zachovať svoj obvyklý spôsob podpisu, aby bol konzistentný s podpisom, ktorý používa na iných dokumentoch.

Je dôležité mať na pamäti, že podpis na platobnej karte je dôležitý na overenie totožnosti. Stačí sa len uistiť že je zreteľný a čitateľný a zhoduje sa s bežným podpisom, ktorý človek používa. Minimalizuje sa tak riziko odmietnutia platby alebo nezhody s podpisom pri overovaní.

Anonymná platobná karta

Ide o typ karty, ktorá umožňuje držiteľovi vykonávať platby a transakcie bez odhalenia svojej totožnosti. Anonymná platobná karta je navrhnutá tak, aby minimalizovala zbieranie osobných údajov a poskytovala určitý stupeň súkromia.

Tu je niekoľko vecí, ktoré je dobré vedieť o anonymných platobných kartách:

 1. Bez overovania totožnosti: Pri získaní anonymnej platobnej karty sa nemusí vyžadovať overenie totožnosti v rovnakom rozsahu ako pri bežných bankových kartách. To znamená, že človek neposkytuje osobné údaje, ako je meno, adresa alebo číslo sociálneho poistenia.
 2. Predplatená karta: Väčšina anonymných platobných kariet je typu predplatených kariet. To znamená, že na kartu musí klient vložiť finančné prostriedky vopred a môže s ňou platiť iba do výšky týchto prostriedkov. Tým sa minimalizuje riziko neoprávnenej alebo nadmernej spotreby výdavkov.
 3. Obmedzenia: Kariet sa týkajú rôzne obmedzenia, ako napríklad obmedzenie výšky transakcií, mesačného limitu alebo miest, kde môže človek kartu používať.
 4. Online a fyzické nákupy: Anonymné platobné karty môžu byť použité na online nákupy, pričom v niektorých prípadoch je možné ich použiť aj na fyzické nákupy v predajniach.

Je dôležité si uvedomiť, že legislatíva a dostupnosť anonymných platobných kariet sa líši v rôznych krajinách. V niektorých krajinách môže byť získanie anonymnej platobnej karty náročné alebo dokonca nezákonné. Na Slovensku takáto možnosť neexistuje.