Pretože hrubá mzda vám na účet nepríde!

Lámete si aj vy často hlavu nad tým, aká veľká výplata vám príde tento mesiac? Aká je výška daní a odvodov, ktoré vám zrazia z hrubej mzdy a aká čiastka bude predstavovať čistú mzdu, ktorá sa vám pripíše na váš účet?

Ak riešite tento problém, máme pre vás riešenie. Stačí ak si zadáte do internetového prehliadačka pojem mzdová kalkulačka a internet vám ponúkne hneď niekoľko stránok, kde získate všetky informácie o vašej výplate rýchlo a spoľahlivo.

Mzdová kalkulačka je nástroj, ktorý slúži na výpočet čistej mzdy a to na základe údajov o vašom hrubom mesačnom príjme. V prvom rade zadáte do mzdovej kalkulačky počet hodín, ktoré ste odpracovali a výšku odmeny, ktorá vám za jednu odpracovanú hodinu prislúcha.

Táto kalkulačka slúži tak študentom, pracujúcim dôchodcom, tým, ktorí pracujú na dohodu či riadnym zamestnancom. Mzdová kalkulačka vám presne vypočíta, koľko z vašej mzdy pôjde na odvody do zdravotnej poisťovne.

Získate aj údaj o odvodoch do sociálnej poisťovne, o daňovom základe či zohľadní odpočítateľnú položku na daňovníka, prípadne odpočítateľnú položku na manželku, ako aj daňový bonus na dieťa.

Keďže zákony pojednávajúce o výpočte čistej mzdy sa menia neuveriteľnou rýchlosťou, nielen pri zamestnancoch, ktorí sú v riadnom pracovnom pomere, ale aj pre iné osoby, každá kalkulačka dáva používateľovi možnosť zaradiť sa do kategórie, na základe ktorej podpísal zmluvu.

Zaradiť sa môžete do skupiny študentov, dôchodcov či pracujúcich na základe dohody o vykonaní práce. Výška vašej čistej výplaty závisí aj od toho, či si uplatňujete alebo neuplatňuje odpočítateľnú položku na dane.

Na internete sa stretnete s kalkulačkami, ktoré sa týkajú práce, ktorá je vykonávaná na základe rôznych typoch dohôd. Môže ísť o dohodu o brigádnickej práci študenta, dohoda o vykonaní práce či dohoda o pracovnej činnosti.