Investujte s rozumom

Najlepším mestom na život nemusí byť to s najsilnejšou ekonomikou. Bratislava môže využiť blízkosť Viedne, ktorú si nemôžu všetci dovoliť. V mestách by sa malo stavať viac a lepších domov, ale najmä udržateľné komunity.

Namiesto jednotlivých budov preto treba vytvárať celé susedstvá. Je to spoločná úloha developerov a samospráv.

V Británii už pociťujeme problém s nedostatkom bývania, keďže ľudia žijú dlhšie. Bývanie sa tak stáva pre mladých ľudí pomerne nedostupným, ako v iných krajinách.

Na výstavbe nového bývania je zaujímavé, že je možné stavať oveľa energeticky efektívnejšie a bez závislosti od áut. Práve developeri dokážu stavať efektívne a rýchlo reagovať na potreby trhu.

Mesto však musí rásť plánovane, inak bude doprava neúnosná, znečistenie veľmi výrazné a kvalita života klesne. Preto je nevyhnutné, aby sa zapojila práve miestna samospráva. Úloha developerov je výrazná, ale nie sú odpoveďou na všetko.

Miestna samospráva prispeje pozemkami, získa prostriedky na infraštruktúru a zaručí, že bude dostatočná. Developeri zasa postavia byty. Veľmi dôležité je mať rôzne typy stavebníkov vrátane ľudí, ktorí sa spájajú, aby si postavili bývanie sami.

Viete v čom je to lepšie, ako keď stavajú špecialisti? Ponúka to rôznorodosť a komunitu, pomáha budovať už samotný proces výstavby. Spoločenstvo je založené na ľuďoch, ktorí sa poznajú, dôverujú si a majú spoločné záujmy. Dnes vznikajú nové komunity, ktoré vytvárajú väčšinou mladé rodiny.

Preto práve zapojenie verejnosti, je dôležitou lekciou pre developerov. Ďalšou je dôležitosť infraštruktúry. Nestačí budovať lokality s dobrou dostupnosťou, ale aj investovať do dostupnosti.

Ak chce developer budovať novú komunitu, mal by sa zamerať hlavne na okolie, dostupnosť a prípadne vybudovanie sociálnych zariadení. Až potom sa investícia oplatí najviac.