Řežeme laserem, plazmou a vodou…

Ve strojírenství se k dělení materiálů používají rozmanité přístroje. Některé zná každý laik, jiné jsou specifické. My si v tomto článku alespoň ve stručnosti popíšeme řezání laserem, plazmou a vodou.

Řezání laserem

Laser má v současné době široké využití, a to nejen v průmyslu. Řeže se s ním více než padesát let. Laserová technologie funguje na principu přeměny světelné energii v tepelnou. Rozlišujeme dělení materiálů tavné, plamenem a sublimační. I lasery jsou rozmanité. Nejvíce využívanými jsou vláknové a CO2.

Mezi hlavní výhody této technologie patří přesnost (u slabých a středně tlustých materiálů), vysoká řezná rychlost, široké možnosti využití, malé spáry, možnost 3D laserové řezání.

Z nevýhod si uveďme nepřesnosti a omezení tvarových možností řezu u silnějších materiálů, vysoké náklady na pořízení, ale i na provoz (nehodí se pro kusové ani malosériové zakázky).

Řezání plazmou

Řezání plazmou, respektive plazmovým paprskem, využívá tepelného a dynamického účinku plazmy. Díky paprsku se materiál taví a dynamický účinek způsobuje jeho odfukování z místa řezu.

Touto technologií je možné dělit různé typy kovů i nekovových materiálů, včetně zkorodovaných i lakovaných. Je možné řezat ručně (řezání vzduchovou plazmou) či strojně.

Z pozitiv si uveďme využití jednoho nebo více hořáků, široké využití, vysokou řeznou rychlost, čistotou řezu. Z negativ to jsou širší řezná spára, omezení použití, deformace a nepřesnosti při řezání malých otvorů.

Řezání vodou

I řezání vodou, respektive vodním paprskem, je v průmyslu oblíbenou technologií. K dělení dochází obrušováním za využití silného tlaku vodního paprsku. Ten dosahuje až 3 200 Bar.

Obvykle je řezání uskutečňované na CNC řízených stolech a rozlišujeme dělení vodním paprskem samotným a s využitím abraziva, který přináší širší možnosti.

Hlavním plusem je řezání bez tepelného ovlivnění materiálu, nedochází ke vzniku mikrotrhlin. Z dalších výhod si uveďme aplikaci na velké množství materiálu, šetrnost k životnímu prostředí, vysokou přesnost řezu atd.

Negativy jsou styk s vodou (u nasákavých materiálu nutnost vysušování). U některých materiálů může docházet ke změně barvy či k znečištění.