Letecká doprava – lehoty a výška odškodnenia

V prípade, že bol váš let omeškaný o viac ako 3 hodiny alebo bol úplne zrušený, neboli ste vpustení na palubu lietadla pre nadmernú rezerváciu leteniek alebo vaše lietadlo presmerovali na iné letisko, máte právo na odškodnenie podľa nariadenia EÚ.

Nárok na kompenzáciu podľa tohto nariadenia vám nevzniká iba v prípade tzv. mimoriadnych okolností, čo sú také, ktorým nebol letecký dopravca schopný zabrániť. Ide väčšinou o počasie či štrajk, no výnimkou nebýva ani vták v motore lietadla.

Dopravca by vás mal odškodniť aj v prípade, že vám bola znížená prepravná trieda alebo pri strate, poškodení či omeškaní vašej batožiny.

Pre oprávnenie nároku náhrady škody vo vyššie zmienených situáciách musíte dodržať lehoty, ktoré sú stanovené. Výška odškodnenia sa následne odvíja od dĺžky letu či hodnoty batožiny.

LEHOTY:

DO 7 DNÍ – musíte písomne u leteckého dopravcu reklamovať poškodenú batožinu. Lehota sa začína odo dňa jej prevzatia.

DO 21 DNÍ – musíte písomne u dopravcu reklamovať omeškanú batožinu. Lehota sa začína odo dňa jej omeškaného doručenia.

21 DNÍ – od príletu lietadla je stratená batožina považovaná skutočne za stratenú a možno žiadať náhradu škody.

DO 2 ROKOV – musíte žiadať odškodnenie za stratenú batožinu, inak váš nárok zaniká.

2 ROKY – máte na podanie žaloby na zaplatenie za omeškanie letu, zrušenie letu, odopretie nastúpenia na palubu lietadla alebo zníženie prepravnej triedy. Lehota sa začína odo dňa letu.

ODŠKODNENIE

250 eur, ak je let omeškaný o 3 hodiny a viac a dĺžka letu je kratšia ako 1 500 km.

400 eur, ak je let omeškaný o 3 hodiny a viac v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska a dĺžka letu je dlhšia ako 1 500 km, alebo letu mimo EÚ, ktorý je dlhý 1 500 – 3 500 km.

600 eur, ak je let omeškaný o 3 hodiny a viac a dĺžka letu je väčšia ako 3 500 km.

Až 1 350 eur za stratenú alebo poškodenú batožinu.

30 % ceny letenky pri všetkých letoch v dĺžke do 1 500 kilometrov, ak vám bola znížená prepravná trieda.

50 % ceny letenky pri letoch v dĺžke od 1 500 kilometrov do 3 500 kilometrov, ak vám bola znížená prepravná trieda.

75 % ceny letenky pri letoch v dĺžke viac ako 3 500 kilometrov, ak vám bola znížená prepravná trieda.

Odškodnenie pri zrušených letoch a pri odopretí nástupu na palubu lietadla sa vypočítava obdobne ako pri omeškaných letoch, t. j. podľa dĺžky trasy letu.