Medzi mimoriadne okolnosti nepatrí technická porucha

Ak sa let omešká o viac ako tri hodiny a meškanie nebolo spôsobené mimoriadnou okolnosťou, majú letecké spoločnosti povinnosť vyplatiť cestujúcim odškodnenie, ktoré môže byť 250 – 600 €. Dopravcovia za mimoriadnu okolnosť často vydávajú aj technickú poruchu na lietadle, ktorá medzi mimoriadne okolnosti nepatrí.

Nárok na odškodnenie podľa nariadenia Európskej únie majú cestujúci, pokiaľ sa let omešká o viac ako 3 hodiny a zároveň odlieta z letiska v EÚ, alebo je operovaný európským dopravcom. Výnimku tvoria iba prípady, kde je meškanie spôsobené mimoriadnou okolnosťou.

Medzi mimoriadne okolnosti patrí

• nepriaznivé počasie,

• nepokoje v cieľovej destinácii,

• štrajk zamestnancov letiska.

Dopravcovia často uvádzajú ako dôvod meškania aj mimoriadnu technickú poruchu, namiesto klasickej technickej poruchy. Snažia sa tým zmiasť cestujúcich a vyhnúť sa tak plateniu kompenzácie. Pokiaľ sa let omešká o viac ako 3 hodiny a dôvodom je technická porucha, majú cestující nárok na kompenzáciu.

Odškodnenie za omeškaný, alebo zrušený let je 250 – 600 € podľa letovej vzdialenosti. Cestujúci ju môžu vymáhať až dva roky spätne.

Mimoriadna technická porucha je relevantným vysvetlením meškania iba v prípade, ak bola zistená skrytá výrobná chyba ohrozujúca leteckú bezpečnosť, ktorá sa vzťahuje na celú flotilu lietadiel. Typickým príkladom je chybná súčiastka, ktorú výrobca namontoval do všetkých lietadiel.