Náhrada za meškanie letu

Ak je váš let z akéhokoľvek dôvodu presmerovaný na iné letisko, máte nárok na zabezpečenie prepravy na pôvodné miesto príletu alebo na preplatenie vzniknutých nákladov.

Ak navyše na pôvodné letisko dorazíte o viac ako 3 hodiny neskôr a dôvodom presmerovania nebola mimoriadna okolnosť, máte nárok aj na odškodnenie 250 – 600 €.

V prípade, že sa o presmerovaní dozviete ešte pred nástupom na palubu, máte právo let odmietnuť a od dopravcu požadovať vrátenie peňazí za letenku.

Nároky na letisku

Ak bol váš let presmerovaný a musíte čakať na letisku, máte tiež nárok na primerané občerstvenie a dva telefónne hovory zadarmo. Ak musíte na presmerovaný let čakať cez noc, máte nárok na zabezpečenie hotela a prepravu z letiska do hotela a späť.