Najčastejšie otázky klientov ohľadne leteckej dopravy

NESTIHNUTÝ NADVÄZUJÚCI LET

Mali sme kúpené letenky z Prahy do Vilniusu v Litve s prestupom v Lotyšsku. Na prestup sme mali viac ako 2 hodiny, ale let z Prahy mal kvôli technickej poruche meškanie a nadväzujúci let do Litvy sme vďaka tejto komplikácii nestihli. Máme nárok na odškodnenie?

Tu je dôležité, či boli letenky zakúpené v rámci jednej rezervácie. V prípade, že áno, máte nárok na odškodnenie, a to i v prípade, že každý let prevádzkovala iná letecká spoločnosť. Ak však boli letenky kupované zvlášť, teda najprv na let Praha-Riga a následne Riga-Vilnius, tak tu bohužiaľ žiadna povinnosť platiť odškodnenie nevzniká.

VZLETY MIMO EÚ S MIMOEURÓPSKOU LETECKOU SPOLOČNOSŤOU

Náš let zo Zanzibaru do Viedne s etiópskou leteckou spoločnosťou mal 5 hodín meškanie. Ako získame kompenzáciu?

Podľa vyššie uvedeného nariadenia sa na lety, ktoré vzlietajú mimo územia Európskej únie alebo ich prevádzkuje mimoeurópska letecká spoločnosť, nevzťahuje právo na odškodnenie pro cestujúcich. V prípade, že by však aspoň jedna z možností bola európska, nárok na finančné odškodnenie by vznikol.

TRVANIE MEŠKANIA JE ROZHODUJÚCE PRI PRISTÁNÍ

Pri našom lete z dovolenky: Burgas-Bratislava sme vzlietali o viac než 3,5 hodiny neskôr. Vzťahuje sa nariadenie EÚ i na náš prípad a máme nárok na finančnú kompenzáciu?

V tomto prípade bude podstatné, ako dlho trvalo meškanie na prílete. Práve tam je totiž meškanie nad 3 hodiny rozhodujúce. V tomto prípade bude teda záležať na meškaní v cieľovej destinácii. Nie zriedka sa totiž stáva, že sa letecká spoločnosť snaží v priebehu letu pôvodné meškanie znížiť, a nakoniec k prekročeniu limitu pre finančné odškodnenie na prílete vôbec nedôjde.

STRATENÉ LETENKY

Leteli sme na dovolenku do Talianska a náš let mal cez 4 hodiny meškanie. Bohužiaľ sme si neodložili letenky. Strácame týmto nárok na kompenzáciu?

Nárok na kompenzáciu po strate alebo neuchovaní leteniek nezaniká, ale celý proces sa môže stať komplikovanejším. Ak sa letecká spoločnosť rozhodne dobrovoľne nárok uznať a uhradiť, je všetko v poriadku. Pokiaľ to však odmietne a nároku sa bude nutné domáhať súdnou cestou, nastáva problém s dokazovaním toho, že ste na let skutočne nastúpili.

Túto skutočnosť je však možné dokázať i iným spôsobom než predložením leteniek, napríklad je možné použiť potvrdenie rezervácie, svedectvo ďalších osôb a podobne.

ZHORŠENIE POČASIA

Minulý týždeň som bola na služobnej ceste. Pri návrate z Grécka do Bratislavy došlo k meškaniu 8 hodín z dôvodu zhoršeného počasia. Chcela by som sa opýtať, či mám nárok na kompenzáciu, keď bolo meškanie spôsobené počasím?

Nárok na kompenzáciu spôsobenú meškaním alebo zrušením letu majú cestujúci v prípade, že k danej situácii nedošlo v dôsledku tzv. mimoriadnej okolnosti, čo je udalosť, ktorú letecká spoločnosť nemôže ovplyvniť. Medzi tieto udalosti patrí tiež zhoršenie poveternostných podmienok, teda počasie, ďalej tiež napríklad politická nestabilita krajiny a podobne. Nárok na kompenzáciu tu teda nevzniká.

PREMLČACIA DOBA

Kolegyňa v práci mi povedala o možnosti kompenzácie za omeškaný let. Spomenula som si, že sme minulý rok s manželom a deťmi leteli na letnú dovolenku a naše lietadlo do Talianska malo meškanie na prílete niečo okolo 5 hodín. Moja otázka znie, či môžem žiadať o odškodnenie spätne?

O kompenzáciu v leteckej doprave sa na území Slovenskej republiky môže žiadať spätne až 2 roky, oplatí sa teda zamyslieť sa i nad vašimi staršími cestami.