Nárok na odškodnenie vo výške 250 – 600 €

Pri oneskorení letu o viac ako 3 hodiny či pri jeho zrušení máte nárok až na 600 €, a to až 2 roky spätne! Na kompenzáciu máte právo aj v prípade, že ste nestihli nadväzujúci let. Nároky vyplývajú z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Náhradu škody žiadajte aj pri poškodení alebo stratení vašej batožiny.