Neobišiel sa Váš let bez komplikácií? Finančných kompenzácií, na ktoré máte nárok je hneď niekoľko

Na finančnú kompenzáciu pri oneskorenom alebo zrušenom lete si už mnoho cestovateľov zvyklo, predsa len sa jedná o najčastejší problém. Vedeli ste ale, že podobných kompenzácií za komplikácie spojené s lietaním, ktoré môžete po leteckom dopravcovi požadovať, je omnoho viac?

Medzi komplikácie, s ktorými vám môžeme pomôcť patrí napríklad zníženie cestovnej triedy, oneskorená, stratená či poškodená batožina alebo odopretie nástupu na palubu lietadla.

Zníženie cestovnej triedy

Verte, že letecká spoločnosť nemá právo na zníženie vami vybranej kategórie prepravnej triedy. Pokiaľ je však z nejakého dôvodu zmena nutná, máte nárok na triedu vyššiu alebo zľavu 30-75% z ceny letenky.

Zľava sa podobne ako u oneskoreného či zrušeného letu odvíja od letovej vzdialenosti:

  • zľava 30% – lety do 1 500 km
  • zľava 50% – lety od 1 500 km do 3 500 km
  • zľava 75% – lety dlhšie než 3 500 km

Oneskorená, stratená alebo poškodená batožina

Pri komplikáciách spojených s batožinou je veľmi dôležité dodržať lehoty!

  • Pokiaľ batožina nedorazila do danej destinácie s vami, nezabudnite HNEĎ na letisku vyplniť protokol o nepravidelnosti pri preprave batožiny. Ihneď ako sa batožina nájde, letecká spoločnosť Vám ho zdarma dopraví na vami zvolenú adresu. Po dobu, ktorú strávite bez batožiny máte nárok na preplatenie nutných nákladov, medzi ktoré patria napríklad hygienické potreby či oblečenie. Od zakúpených vecí si nezabudnite ponechať doklady!
  • Keď sa batožina nenájde do 21 dní, je oficiálne považovaná za stratenú. V takomto prípade máte nárok na finančnú náhradu všetkého obsahu batožiny. POZOR, maximálna výška náhrady je 1 350 eur.
  • Ak je vaša batožina poškodená, je tuto skutočnosť nutné písomne reklamovať do 7 dní u leteckej spoločnosti.

Odopretie nástupu na palubu lietadla

Stále častejšie sa stáva, že dopravca predáva viac leteniek, než je sedadiel v lietadle. Jednoducho dúfa, že nejaký pasažier sa k letu nedostaví. Ak však prídu všetci, môže nastať moment, kedy odoprú nástup do lietadla práve vám. Na čo máte nárok v takom prípade?

Bezprostredne na letisku máte nárok na vrátenie plnej ceny za letenku alebo náhradný let. Ak už si zvolíte akúkoľvek variantu, máte naviac nárok na finančnú kompenzáciu za vzniknuté komplikácie. Tá sa rovnako ako u oneskoreného alebo zrušeného letu pohybuje v rozmedzí 250 – 600 eur a odvíja sa od letovej vzdialenosti.

  • 250 € – lety do než 1 500 km
  • 400 € – lety od 1 500 km do 3 500 km
  • 600 € – lety dlhšie než 3 500 km