Občiansky preukaz pre dieťa: Doklad pre malých občanov

občiansky preukaz pre dieťa

V živote každého malého občana prichádza okamih, kedy sa stáva dôležitým členom spoločnosti – a tento okamih často spočíva v získaní občianskeho preukazu. Občiansky preukaz pre deti je prvým krokom do sveta dospelých povinností a práv.

V tomto článku sa pozrieme na to, čo občiansky preukaz pre deti znamená, kedy je vhodný čas ho získať a aké sú rôzne aspekty, ktoré s tým súvisia, vrátane ceny, fotky a viac. Poskytneme komplexné informácie, ktoré pomôžu rodičom a deťom pri tomto procese.

Detský občiansky preukaz

Od roku 2019 sa na Slovensku vybavujú občianske preukazy aj pre deti, hoci o tejto možnosti sa začalo viac hovoriť až v poslednej dobe. Detský občiansky preukaz je nový inštitút, ktorý umožňuje získať občiansky preukaz aj deťom mladším ako 15 rokov. Ak má rodič dieťa v tomto veku, môže mu vybaviť vlastný občiansky preukaz, pričom má na výber dve verzie – s fotografiou a bez fotografie.

Na čo slúži občiansky preukaz pre dieťa

Ministerstvo vnútra vydáva občianske preukazy pre deti od roku 2019, a to v dvoch variantoch:

 • Prvá verzia je občiansky preukaz bez podoby tváre a podpisu, ktorý je určený pre potreby elektronického zdravotníctva.
 • Druhá verzia je občiansky preukaz s fotografiou, ktorý je vhodný najmä na cestovanie.

Tento nový krok umožňuje deťom mať oficiálny doklad totožnosti ešte pred dosiahnutím 15 rokov.

Ako získať občiansky pre deti

Pre získanie bezplatného detského občianskeho preukazu pre dieťa je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

 • rodný list dieťaťa
 • platný občiansky preukaz rodiča alebo inej oprávnenej osoby
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku, ak ide o prvý občiansky preukaz dieťaťa

Platnosť detského občianskeho preukazu je 5 rokov.

Výhody občianskeho preukazu pre dieťa

 • Je bezplatným dokladom totožnosti.
 • Je považovaný za najspoľahlivejší doklad totožnosti pre deti.
 • Je akceptovaný vo všetkých krajinách Európskej únie.

Detský občiansky preukaz je dôležitým krokom pre deti na ceste k získaniu oficiálnej totožnosti a je výhodným dokladom, ktorý im pomôže pri rôznych úkonoch v ich živote.

Detský občiansky preukaz bez fotky

Ministerstvo vnútra uviedlo nový druh občianskeho preukazu, ktorý môže byť bez fotky, a to s konkrétnym zameraním na elektronické zdravotníctvo. Základnú verziu občianskeho preukazu bez fotografie by mali mať všetky deti do 15 rokov do určitého dátumu.

Tento nový typ preukazu je určený na prihlásenie dieťaťa do systému elektronického zdravotníctva, pretože tento systém vyžaduje doklad s elektronickým čipom, ktorý bežné kartičky poistenca neobsahujú. Cieľom je teda postupne nahradit kartičky poistencov u detí e-občianskym preukazom.

Detský občiansky preukaz bez fotografie bude mať platnosť 15 rokov, aby sa minimalizovala potreba jeho výmeny. Každé dieťa by ho malo automaticky získať po narodení alebo v prípade zmien v osobných údajoch. Dôležité je však poznamenať, že tento špecifický občiansky preukaz nie je platným cestovným dokladom, pretože neobsahuje fotografický identifikačný obraz dieťaťa.

O vydanie detského občianskeho preukazu bez fotky požiada zákonný zástupca na príslušnom útvare. Doklad bude automaticky doručený na adresu pobytu zákonného zástupcu dieťaťa, bez potreby dostaviť sa na príslušný útvar Policajného zboru. Nie je teda potrebná fyzická prítomnosť dieťaťa.

Občiansky preukaz pre deti s fotkou

Okrem detského občianskeho preukazu bez fotky je možné získať aj druhý typ občianskeho preukazu, tentokrát s fotografiou. Aj keď má kratšiu platnosť, v porovnaní s detskými cestovnými pasmi, je to cenovo výhodnejšia alternatíva. Za detský občiansky preukaz s fotkou sa platí 4,5 eur, na rozdiel od 8 eur za cestovný pas. Okrem toho umožňuje aj elektronickú komunikáciu v rámci eGovernmentu.

Jedným z hlavných benefitov tohto občianskeho preukazu je možnosť cestovania v rámci Európskej únie a niektorých ďalších štátov. Vrátane Islandu, Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltáru.

občiansky preukaz pre dieťa
Pred cestovaním je dôležité skontrolovať požiadavky konkrétnej leteckej spoločnosti, pretože niektoré z nich môžu stále vyžadovať klasický pas pre deti. Väčšina európskych krajín však uznáva detský občiansky preukaz s fotkou ako platný doklad totožnosti pre dieťa.

Občiansky preukaz pre deti od 15 rokov

Prvý občiansky preukaz predstavuje pre deti významný krok v smerovaní k dospelosti. Podľa platných predpisov môžu tento doklad získať iba deti, ktoré už dosiahli vek 15 rokov a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Význam vybavenia si tohto preukazu spočíva nielen v dodržiavaní právnej povinnosti, ale aj v získaní cenného identifikačného dokumentu.

Ak dieťa spĺňa tieto dve základné podmienky, legislatíva mu ukladá povinnosť vybaviť si svoj prvý občiansky preukaz.

Žiadosť o občiansky preukaz pre deti od 15 rokov

Proces vybavovania prvého občianskeho preukazu pre deti od 15 rokov je dôležitý a vyžaduje nasledujúce kroky:

Podanie žiadosti:Žiadosť o prvý občiansky preukaz treba podať na ktoromkoľvek policajnom oddelení dokladov alebo na niektorom z veľvyslanectiev v zahraničí.
Fotografovanie a podpisovanie:Pri vybavovaní tohto občianskeho preukazu musí dieťa absolvovať proces fotografovania a podpisovania; okrem toho bude vyžadované vytvorenie bezpečnostného osobného kódu (BOK)
Potrebné doklady:Pri žiadosti je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:
– rodný list dieťaťa
– platný občiansky preukaz rodiča alebo inej oprávnenej osoby
– potvrdenie o zaplatení správneho poplatku
Platnosť prvého občianskeho preukazu:Platnosť prvotného občianskeho preukazu pre deti je 5 rokov
Poplatky:Prvý občiansky preukaz je vydávaný bezplatne, avšak za určitých okolností, ako je rýchle vybavenie do 2 dní, sa vzťahujú poplatky
Prevzatie dokladu:Doklad môže prevziať samotný žiadateľ, no v prípade detí mladších ako 15 rokov alebo osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony môžu túto úlohu prevziať rodičia, poručníci alebo iní splnomocnení zástupcovia

Kedy vybaviť prvý občiansky preukaz

Žiadosť o prvý občiansky preukaz je možné podať najskôr 30 dní pred dovŕšením 15 rokov veku. Štandardný časový rámec na vydanie tohto dokumentu je maximálne 30 dní, a to bez poplatku v tomto konkrétnom prípade.

Pri klasickom postupe je potrebné osobne navštíviť príslušné oddelenie pre vydávanie občianskych preukazov. V prípade, že si žiadateľ praje doručenie občianskeho preukazu poštou, bude mu účtovaný poplatok vo výške 3 eur.

Ak žiadateľ požaduje rýchlejšie vybavenie, teda vydanie občianskeho preukazu do dvoch dní, musí na túto službu priplatiť 20 eur, okrem základného poplatku.

Pri prevzatí prvého občianskeho preukazu môže žiadateľ postupovať osobne. Avšak v prípade, ak dieťa ešte nedosiahlo 15 rokov alebo má obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, môžu za neho tento proces vybavovať jeho rodičia, poručníci, opatrovníci alebo iní splnomocnení zástupcovia.

Prevzatie občianskeho preukazu môže uskutočniť aj osoba, ktorú na tento úkon splnomocnia rodičia, prarodičia, súrodenci, manželia alebo iní splnomocnení zástupcovia na základe predloženého dokladu totožnosti.

Cena občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov a iné poplatky za doklady

Okrem samotného postupu vybavovania občianskeho preukazu je však potrebné venovať pozornosť aj cenám a poplatkom spojeným s týmto procesom.

 • vydanie občianskeho preukazu z dôvodu zmeny alebo zápisu nových údajov – 4,50 eura
 • vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu straty občianskeho preukazu alebo odcudzenia – 9 eur
 • vydanie klasického občianskeho preukazu z dôvodu jeho straty alebo odcudzenia – 16,50 eura
 • vydanie detského občianskeho preukazu z dôvodu nahláseného odcudzenia – 4,50 eur
 • vydanie občianskeho preukazu urýchlene do dvoch dní – 20 eur + základný poplatok
 • doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenska – 3 eurá + základný poplatok.

Aká je cena občianskeho preukazu pre deti do 15 rokov?

Občiansky preukaz dieťaťa, ktorý sa vydáva na základe údajov z registra fyzických osôb, je bezplatný. Tento typ občianskeho preukazu je vydávaný automaticky na základe údajov z registra fyzických osôb a je doručený na adresu trvalého pobytu dieťaťa.