Odškodnenie za súdne prieťahy

Ani štát sa nespráva bezchybne a niekedy môže svojich občanov svojím konaním dokonca poškodiť. Prieťahy v súdnom konaní, neoprávnené stíhanie alebo dokonca škoda spôsobená zlým úradným rozhodnutím.

Za pochybenia štátnych zamestnancov zodpovedá štát a v zákonom stanovených prípadoch je povinný zaplatiť finančné odškodnenie za problémy, ktoré spôsobil.