Okamžitý preklad jedine so simultánnym tlmočením

Simultánne tlmočenie alebo inak nazývané aj simultánny preklad je druh tlmočenia, kedy tlmočník počúva rečníka a jeho prejav paralelne prekladá publiku do mikrofónu.

Najznámejším príkladom využívania simultánnych tlmočníkov je v súčasnosti pravdepodobne spôsob tlmočenia v európskych inštitúciách.

Tu simultánne tlmočenie vyzerá tak, že tlmočníci sedia v zvukotesných kabínkach a pracujú s pomocou využitia špeciálnej tlmočníckej techniky. 

Rečník v zasadacej miestnosti hovorí do mikrofónu. Úlohou tlmočníka v kabínke je počúvať jeho vystúpenie v slúchadlách a takmer okamžite ho tlmočiť pre ostatných v zasadacej miestnosti.

Poslucháči v danej zasadacej miestnosti si potom už len vyberú, ktorý jazyk chcú počúvať a ďalej sa spoliehajú na schopnosti profesionálnych prekladateľov.

Aj preto ako simultánne tlmočenie v európskych inštitúciach vyzerá sa občas prezýva aj tzv. kabínkovým alebo konferenčným tlmočením.

Neznamená to však, že simultánne tlmočenie sa vykonáva iba v kabínkach. Tlmočníci a simultánne tlmočenie sa využíva aj na rôznych medzinárodných seminároch, konferenciách, stretnutiach a zasadaniach, kde nemusia byť tlmočníci zatvorení iba v kabíne, ale tlmočiť môžu aj priamo publiku, pred ktorým stoja so samotným rečníkom.

Využíva sa takisto aj tzv. šepkané tlmočenie (alebo aj šušotanie), čo je jeden z typov simultánneho tlmočenia. V tomto prípade stojí tlmočník blízko osoby, ktorej potichu tlmočí a sprostredkúva tak obsah z iného jazyka.

Ak uvažujete nad tým, že na nejakú nadchádzajúcu akciu by sa vám možno hodil tlmočník, skúste navštíviť internetovú stránku lexika.sk. Tu vám s prekladom dokážu pomôcť na profesionálnej úrovni a ukrátiť vás tak aspoň o jednu starosť navyše.