Omeškaný let nároky

Nárok na kompenzáciu vzniká každému cestujúcemu vo chvíli, keď je jeho let oneskorený o 3 hodiny a viac. Výnimkou je len meškanie letu z dôvodu tzv. mimoriadnych okolností. Výška odškodnenia za meškajúci let sa pohybuje od 250 do 600 € a reklamáciu je možné vykonať až 2 roky spätne.

Výška odškodnenia stanoveného EÚ sa odvíja od dĺžky letu:

  • 250 € – let kratší ako 1 500 km,
  • 400 € – let dlhší ako 1 500 km v rámci EÚ, Nórska, Islandu a Švajčiarska alebo mimo EÚ pri lete v rozmedzí 1 500 – 3 500 km,
  • 600 € – let dlhší ako 3 500 km.

Žiadajte svoju náhradu za meškajúci let a nenechajte si uletieť až 600 €!