Online rezervácia termínu na doklady – ako na to?

online rezervácia termínu na doklady

V dnešnej dobe, kedy rýchlosť a efektivita sú čoraz dôležitejšie aspekty životov, je nevyhnutné hľadať nové spôsoby ako zjednodušiť a zrýchliť bežné úkony. Jedným z takýchto úkonov je vybavovanie dôležitých dokladov, ako sú občiansky preukaz, vodičský preukaz, pasy alebo doklady na vozidlá. Našťastie, vek digitálnych technológií priniesol revolučný spôsob ako túto rutinnú povinnosť spraviť pohodlnejšou a efektívnejšou – online rezervácia termínu na doklady.

Dlhé čakacie doby a zbytočné stresy v rade sa stali minulosťou, vďaka rozsiahlym online rezervačným systémom, ktoré sú teraz k dispozícii na vybavenie rôznych dôležitých dokladov na rôznych úradoch a inštitúciách.

Článok sa zameriava na výhody a možnosti, ktoré ponúka online rezervácia termínu na doklady. Taktiež na to, ako táto moderná služba mení spôsob, akým človek plánuje a riadi každodenné povinnosti v súvislosti s vybavovaním dokladov. Ako využiť tento pohodlný nástroj na zjednodušenie procesu získavania dôležitých dokladov?

Prínosy online rezervácie termínu na doklady

Online rezervácia termínu na doklady je moderným spôsobom, ako uľahčiť a zefektívniť proces získavania dôležitých osobných dokladov a ďalších administratívnych povinností. Dnes je čas cennou komoditou, takže takéto online rezervačné systémy poskytujú užívateľom pohodlie a kontrolu nad časovým plánovaním návštev úradov a inštitúcií.

Hlavnými prínosmi online rezervácie termínu na doklady sú:

Eliminácia čakacích radov:Jedným z najväčších frustrujúcich faktorov pri vybavovaní dôležitých dokladov je nekonečné čakanie v rade. Online rezervačné systémy umožňujú užívateľom vybrať si dostupný termín a čas, ktorý im vyhovuje, a tak sa vyhnú dlhým čakacím dobám.
Flexibilita a pohodlie:Online rezervácia termínu na doklady umožňuje užívateľom plánovať návštevu úradu alebo inštitúcie podľa svojho harmonogramu a bez nutnosti osobnej návštevy miesta vopred. Toto je obzvlášť užitočné pre tých, ktorí majú náročné pracovné alebo osobné rozvrhy.
Prehľad a informovanosť:Online rezervačné systémy často poskytujú užívateľom podrobné informácie o dostupných termínoch, dokumentoch a požadovaných prílohách. To pomáha zabezpečiť, že užívatelia majú všetko, čo potrebujú, aby ich návšteva úradu prebehla hladko.
Redukcia chýb:Ručný proces vybavovania dokladov môže viesť k chybám a nepresnostiam. Online rezervácia umožňuje užívateľom predložiť potrebné informácie a dokumenty vopred, čím sa minimalizuje riziko chýb a dodatočných návštev úradu.
online rezervácia termínu na doklady
Online rezervácia termínu na doklady je príkladom toho, ako technologický pokrok môže zjednodušiť a zrýchliť proces získavania dôležitých dokladov a administratívnych úloh.

Online rezervačný systém dokladov

V roku 2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prinieslo revolučnú zmenu v spôsobe, akým občania a podnikatelia vybavujú svoje dôležité doklady. Služba online rezervácie termínu na doklady, ktorá bola sprístupnená na portáli slovensko.sk, predstavuje vstup do éry digitalizácie verejnej správy na Slovensku.

S jednoduchým vytvorením užívateľského účtu na portáli slovensko.sk majú ľudia prístup k rýchlemu a efektívnemu rezervovaniu termínu na vybavenie dokladov. Po vytvorení účtu môžu užívatelia vybrať konkrétny úrad, na ktorom chcú vybaviť doklad, a službu, ktorú potrebujú. Systém následne ponúkne dostupné termíny, z ktorých si môžu vybrať ten, ktorý im najviac vyhovuje. Po výbere termínu im systém pošle potvrdenie na e-mail, čím im poskytne istotu, že ich návšteva je naplánovaná.

Rezervačný systém dokladov nie je obmedzený len na určité úrady. Je k dispozícii pri viacerých inštitúciách, vrátane dopravných inšpektorátov, oddelení dokladov, katastra nehnuteľností, úradov pre clo, daňových úradov, obvodných a okresných úradov, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, a úradov životného prostredia.

Je to významný krok smerom k modernizácii verejnej správy na Slovensku.

Online rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte

Rezervácia termínu na dopravnom inšpektoráte je dostupná na portáli slovensko.sk, a čo je ešte lepšie, nie je potrebné mať elektronický občiansky preukaz. Rezervácia je jednoduchá a rýchla, no s istými pravidlami na zabezpečenie bezpečnosti a overenia totožnosti.

Od 8:00 do 10:00 hodiny sa vybavujú klienti na základe poradia z kiosku, ale od 10:00 do konca pracovnej doby majú výhodu tí, ktorí si online zarezervovali termín. To znamená, že človek si môže naplánovať svoju návštevu úradu tak, aby sa vyhol čakaniu v dlhom rade.

Ako teda získať termín na dopravnom inšpektoráte? Na stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky človek jednoducho klikne na „Žiadosť o dohodnutie termínu na dopravnom inšpektoráte“. Termín je možné objednať najskôr nasledujúci deň po vyplnení žiadosti. V prípade, že potrebuje termín ešte v ten istý deň, môže sa prihlásiť do radu čakateľov na dopravnom inšpektoráte.

Celý proces rezervácie je jednoduchý a prehľadný. Po vyplnení povinných údajov dostane záujemca potvrdenie a PIN kód, ktorý bude potrebovať pri návšteve dopravného inšpektorátu. A ak by sa mu náhodou PIN kód stratil, zákaznícka podpora na čísle 0800 222 222 s tým pomôže.

Elektronické objednanie na prepis vozidla

Elektronické objednanie na prepis vozidla je dostupné na nasledujúce úkony:

 • prepis vozidla v rámci okresu
 • prepis vozidla mimo okresu
 • zmena vlastníka vozidla
 • zmena údajov v osvedčení o evidencii vozidla
 • výmena technického preukazu

Po obdržaní potvrdenia o online objednaní na prepis auta je potrebné si prienisť potrebnú dokumentáciu na dopravný inšpektorát v deň termínu.

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
 • pôvodné osvedčenie o evidencii vozidla
 • kópia kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy
 • kópia technického preukazu
 • kópia povinného zmluvného poistenia
 • kópia emisnej kontroly (ak je potrebná)
 • kópia slovenskej STK (ak je vozidlo dovážané)
 • poplatok za prepis vozidla (16,50 €)

Elektronické objednanie na prepis auta je služba, ktorá umožňuje občanom rezervovať si termín na vybavenie prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte. Toto online objednanie na prepis auta je dostupné na portáli slovensko.sk.

elektronicke odjednanie na prepis vozidla
Okrem elektronického objednania na prepis vozidla je možné rezervovať si termín aj telefonicky alebo osobne na dopravnom inšpektoráte.

Online objednanie na odhlásenie auta

Objednávka na odhlásenie vozidla z evidencie je dostupná taktiež na portáli slovensko.sk. Potrebná dokumentácia pre odhlásenie vozidla z evidencie:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
 • pôvodný osvedčenie o evidencii vozidla
 • kópia kúpnej zmluvy alebo darovacej zmluvy
 • kópia technického preukazu
 • kópia povinného zmluvného poistenia
 • kópia emisnej kontroly (ak je potrebná)
 • kópia slovenskej STK (ak je vozidlo dovážané)
 • poplatky za odhlásenie vozidla z evidencie (10 €)

Postup je podobný ako pri online objednaní na prepis auta. Pri odhlásení auta z evidencie sa však vyradí z evidencie vozidiel a zaniká jeho registračná značka. Pri prepise vozidla sa naopak vozidlu iba zmení vlastník alebo držiteľ.

Online objednanie na občiansky preukaz

Služba elektronického vybavenia občianskeho preukazu je k dispozícii pre nasledujúce úkony:

 • vydanie občianskeho preukazu
 • výmena občianskeho preukazu
 • obnova občianskeho preukazu

Ako postupovať pri online objednaní na občiansky preukaz?

 1. navštíviť webovú stránku slovensko.sk
 2. kliknúť na tlačidlo „Prihlásiť sa“ a vyplniť svoje prihlasovacie údaje
 3. vyhľadať oddelenie dokladov, na ktorom chce človek vybaviť občiansky preukaz a zvoliť príslušnú službu
 4. kliknúť na tlačidlo „Rezervovať termín“ a vyplniť potrebné údaje, týkajúce sa seba a svojho občianskeho preukazu
 5. systém pošle potvrdenie o rezervácii na e-mail

Potom už len stačí priniesť potrebnú dokumentáciu na oddelenie dokladov v deň termínu. Táto dokumentácia, potrebná pre rezerváciu termínu na občiansky preukaz, zahŕňa:

 • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas, vodičský preukaz)
 • evidenčný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky
 • pôvodný občiansky preukaz (ak ide o výmenu)
 • fotografia (35 x 45 mm)
 • poplatok za vydanie občianskeho preukazu (2,50 €)

Proces rezervácie termínu na občiansky preukaz je jednoduchý a užívateľsky priateľský. Rovnako ako pri rezervácii termínu na dopravnom inšpektoráte, aj tu môže človek využiť portál slovensko.sk.

online rezervácia termínu na doklady
Služba online objednanie občianskeho preukazu je k dispozícii na portáli slovensko.sk a umožňuje rezervovať termín na vydanie alebo výmenu občianskeho preukazu.

Online objednanie na vybavenie pasu

Online objednanie na vybavenie pasu a rezervácia termínu na vybavenie pasu je rovnako jednoduchá ako pri rezervácii termínu na občiansky preukaz alebo pri termíne na dopravný inšpektorát. Na portáli slovensko.sk človek nájde túto výhodnú službu, ktorá mu umožňuje vyhnúť sa čakacím radom a plánovať si návštevu úradov podľa vlastného času.

Postup je veľmi podobný. Stačí sa prihlásiť na webovej stránke slovensko.sk, vybrať oddelenie dokladov, kde chce vybaviť pas, a zvoliť službu rezervácie termínu. Následne vyplní požadované údaje o sebe a pase, a systém zašle potvrdenie na e-mail.

Potrebná dokumentácia pre vydanie alebo výmenu pasu zahŕňa platný doklad totožnosti, evidenčný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, pôvodný pas v prípade výmeny, a dve fotografie vo formáte 35 x 45 mm. Poplatok za vydanie pasu je vo výške 16,50 €. Tento jednoduchý postup ušetrí čas a stres pri vybavovaní cestovného pasu, a umožní mať ho pripravený presne vtedy, kedy to je potrebné.

Objednanie do klientskeho centra v Bratislave

Klientske centrum Bratislava, umiestnené na Tomášikovej ulici, predstavuje moderné pracovisko štátnej správy.

Jeho dvere boli otvorené pre verejnosť v roku 2016 a odvtedy poskytuje širokú škálu služieb vrátane výdaja a výmeny občianskych preukazov, pasov, prepisu vozidiel, odhlásenia vozidiel, evidencie vozidiel, žiadosť o výmenu vodičského preukazu, riešení v oblasti životného prostredia, katastra, dopravy a pozemných komunikácií a ďalších.

Klientske centrum Bratislava je prístupné každý deň od 8:00 do 15:00 hodín. Pre tých, ktorí preferujú plánovanie a minimalizovanie čakacích časov, je k dispozícii možnosť rezervácie termínu na jednu z ponúkaných služieb.

Rezervácia termínu v klientskom centre Bratislava je jednoduchá a dostupná viacerými spôsobmi – online, telefonicky alebo osobne. Online rezerváciu môže človek vykonať na oficiálnej webovej stránke Ministerstva vnútra SR. Po vytvorení užívateľského účtu si jednoducho vyberie požadovanú službu a systém mu ponúkne dostupné termíny. Po výbere termínu bude zaslané potvrdenie na e-mail.

Telefonickú rezerváciu môže človek uskutočniť na bezplatnom čísle 0800/222 222. Alternatívne je možné si termín rezervovať aj priamo na recepcii klientského centra osobne. Pri rezervácii termínu je dôležité uviesť nasledujúce údaje: vaše meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, konkrétnu službu, o ktorú máte záujem, a dátum s časom preferovaného termínu.