Auto na operatívny leasing – ktoré je najlacnejšie?

operativny-leasing

Už dávno neplatí tvrdenie, že najlepšie je všetko vlastniť. Potvrdzujú to aj trendy správania zákazníkov v celej Európe. Jednou z foriem ako využívať nejakú vec bez nevyhnutnej potreby vlastniť ju je aj operatívny leasing. Kto ponúka najlacnejší operatívny leasing?

Operatívny leasing je typ finančnej zmluvy, v rámci ktorej si spoločnosť alebo jednotlivec môže prenajať určitý majetok od finančnej inštitúcie na určité obdobie. Táto forma leasingu sa bežne používa na vozidlá, priemyselné zariadenia a iné aktíva súvisiace s podnikaním.

Čo je leasing?

Leasing je určitý druh úveru. Záujemca o leasing si vyberie vec, na ktorú si požičia peniaze, a tie potom spláca v pravidelných splátkach. Medzi leasingom a úverom je ale jeden podstatný rozdiel. Vec kúpená za peniaze z úveru patrí človeku, ktorý si úver vzal, avšak vec financovaná z leasingu je až do úplného splatenia vo vlastníctve leasingovej spoločnosti.

Leasing na auto má miernejšie podmienky na získanie ako pôžička na auto. Obvykle nepotrebuje ručiteľa a nie je potrebné dokladať výšku príjmu. Navyše nie je toľko zaťažený administratívou.

Pre leasingovú spoločnosť je poskytnutie lesingu vcelku málo rizikové, pretože v prípade neschopnosti dlžníka splácať sa veriteľ ľahšie dostane k predmetu leasingu, pretože je po dobu splácania v jeho vlastníctve.

Finančný leasing

Existujú dva druhy leasingu, a to finančný a operatívny.

Leasingová spoločnosť prenajme nájomcovi vec a po zaplatení poslednej splátky má nájomca právo odkúpiť predmet leasingu do svojho vlastníctva za vopred stanovenú, zvyčajne symbolickú cenu. Údržbu a poistenie si zabezpečuje sám nájomca.

Finančný leasing najčastejšie využívajú klienti k obstaranie automobilu. Výhodou finančného leasingu je následné odkúpenie veci, nevýhodou nutnosť platiť servis a ďalšie náklady spojené s prenajatou vecou.

Operatívny leasing

Operatívny leasing poskytuje leasingová spoločnosť klientom, ktorí majú záujem o užívanie danej veci, ale nezamýšľa si ju neskôr kúpiť. Uzatvára sa na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá je kratšia ako životnosť danej veci.

Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva predmet leasingu vo vlastníctve prenajímateľa. Výhodou pre firmy a podnikateľov je zaistený servis a poistenie veci zo strany leasingovej spoločnosti.

Najčastejšie si firmy takto zaobstarávajú stroje a nehnuteľnosti a drobní podnikatelia automobily a počítače. Nevýhodou je vyššia cena splátok, pretože sa v nej premietajú náklady spojené s prevádzkou a užívaním predmetu leasingu.

Operatívny leasing umožňuje jazdiť vo svojom vysnívanom aute bez nutnosti jeho kúpy.

Auto na operatívny leasing – výhody

Spomedzi rôznych dostupných možností leasingu je operatívny leasing auta obľúbenou voľbou pre tých, ktorí chcú získať vozidlo na osobné použitie alebo na podnikateľské účely. Aké sú hlavné výhody získania auta na operatívny leasing?

 • nižšie počiatočné náklady v porovnaní s priamym nákupom vozidla
 • pevné mesačné platby uľahčujú tvorbu rozpočtu
 • nevyžaduje sa žiadna záloha
 • flexibilita prechodu na novší alebo iný model na konci doby leasingu
 • menšie riziká a náklady spojené s vlastníctvom vozidla, ako sú údržba a opravy
 • možnosť jazdiť na novom vozidle bez vysokých nákladov spojených s vlastníctvom
 • menej starostí s predajom alebo výmenou vozidla po skončení leasingu

Auto na operatívny leasing je obľúbenou možnosťou pre tých, ktorí chcú získať vozidlo bez záväzkov a finančnej záťaže vyplývajúcej z vlastníctva. Vďaka nižším mesačným splátkam, flexibilite a možnosti prechodu na nové vozidlo po skončení leasingu je vhodnou voľbou pre jednotlivcov aj podniky.

Autá na operatívny leasing – nevýhody

Hoci operatívny lízing má mnoho výhod, je dôležité poznamenať, že má aj určité obmedzenia. Aké hlavné nevýhody sa spájajú s autom na operatívny leasing?

 • vyššie celkové náklady v dôsledku úrokov a poplatkov
 • obmedzený príspevok na najazdené kilometre môže byť spoplatnený
 • vyžaduje pravidelnú údržbu a servis
 • po skončení doby leasingu nie je možné vozidlo vlastniť
 • predčasné ukončenie zmluvy môže mať za následok drahé sankcie
 • môže sa vyžadovať platba za nadmerné opotrebenie
 • môže byť obmedzujúce, pokiaľ ide o úpravy a prispôsobenie

Pred uzavretím zmluvy je nevyhnutné dôkladne zvážiť podmienky auta na operatívny leasing, aby sa každý záujemca ubezpečil, že zodpovedá jeho konkrétnym potrebám a rozpočtu.

Ako získať auto na operatívny leasing

Tu je niekoľko krokov, ktoré treba dodržať, aby si človek mohol dovoliť mať auto na operatívny leasing.

 1. Určiť svoje potreby a rozpočet: Pred začatím procesu leasingu je dôležité identifikovať svoje potreby a rozpočet. Určite typ vozidla, ktoré chcete, dĺžku trvania lízingu a odhadované mesačné náklady. Pomôže to zúžiť možnosti a urobiť informovanejšie rozhodnutie.
 2. Vyberte si renomovanú leasingovú spoločnosť: Vyhľadajte a porovnajte rôzne lízingové spoločnosti, aby ste našli tú, ktorá ponúka najlepšie podmienky. Pozrite sa na ich skúsenosti, recenzie zákazníkov a ich ponuku možností leasingu.
 3. Vyberte si model vozidla a jeho vlastnosti: Po výbere spoločnosti si môžete vybrať model vozidla a funkcie, ktoré potrebujete.
 4. Vyjednajte podmienky leasingu: Pred podpisom zmluvy sa odporúča dôkladne si prezrieť a vyjednať podmienky lízingu. Venujte pozornosť podrobnostiam, ako je výška mesačnej splátky, limit počtu najazdených kilometrov, zásady opotrebovania a prípadné ďalšie poplatky.
 5. Podpíšte leasingovú zmluvu: Keď ste sa dohodli na podmienkach, môžete podpísať lízingovú zmluvu. Pred podpisom sa uistite, že ste si prečítali a pochopili všetky ustanovenia, aby ste sa vyhli akýmkoľvek budúcim nedorozumeniam alebo sporom.

Mať auto na operatívny lízing môže byť pohodlná a cenovo výhodná možnosť pre tých, ktorí nechcú vlastniť auto. Dodržaním týchto krokov možno ľahko získať auto na operatívny lízing a využívať mnohé výhody, ktoré ponúka.

Získať auto na operatívny leasing býva často výhodnejšie ako kúpa nového vozidla.

Najlacnejší operatívny leasing

Mnohí ľudia, ktorí majú záujem o operatívny leasing, sa pýtajú, aký najlacnejší leasing spoločnosti ponúkajú. Dnes sú na trhu dostupné autá na operatívny leasing už od 133 € mesačne. Na tejto sume začínajú staršie modely značky Škoda.

Potom sú tu značky ako Audi či BMW, ktoré ponúkajú novšie modely za cenu leasingu až do 995 € mesačne. Auto na operatívny leasing predstavuje moderný a efektívny spôsob financovania určený pre tých, ktorí radi uprednostňujú rýchlu obmenu svojich vozidiel. 

Operatívny leasing – cenník

Operatívny leasing je obľúbenou možnosťou pre jednotlivcov a podniky, ktorí chcú jazdiť s novým vozidlom bez dlhodobého finančného záväzku, ktorý predstavuje kúpa alebo leasing do vlastníctva. Pri operatívnom lízingu nájomca platí len za používanie vozidla počas stanoveného obdobia, zvyčajne 2-5 rokov, a na konci doby leasingu vozidlo vráti.

Záujemcovia o auto na operatívny leasing majú možnosť využiť tvorbu cenníka od leasingových spoločností. Do kalkulácie stačí zahrnúť kritéria vozidla a leasingu a spoločnosť vytvorí cenník operatívneho leasingu.

Žiadateľ si na stránke spoločnosti vyberie z ponuky vozidiel na operatívny leasing a upresni konkrétne služby, o ktoré má záujem. Po odoslaní požiadaviek sa s ním firma spojí a vypracuje predbežnú kalkuláciu spolu s cenníkom operatívneho leasingu.

Peugeot – operatívny leasing

Rovnako ako ostatné značky, ak Peugeot ponúka autá na operatívny leasing. Vozidlá sú k dispozícii na sklade, vo výrobe aj na objednávku. Autá si možno pred leasingom vyskúšať a prezrieť v pobočke. Certifikovaný tím špecialistov na operatívny leasing odporučí vhodné vozidlo podľa každého osobných potrieb a preferencií.

Vybrať si možno z obľúbených SUV modelov Peugeot 2008, 3008 a 5008, Peugeot 508, mestského vozidla Peugeot 208 alebo dodávky Peugeot Boxer. Samozrejme, možno si vybrať z benzínových alebo naftových vozidiel, vozidiel s pohonom 4×4 a automatickou alebo manuálnou prevodovkou.

Ceny áut značky Peugeot na operatívny leasing sa pohybujú v rozmedzí od 279 € do 570 € mesačne.

Mercedes-Benz – operatívny leasing

Mercedes-Benz má taktiež v ponuke mnoho modelov áut na operatívny leasing. Ceny áut značky Mercedez na operatívny leasing sa pohybujú od 780 € do 2 367 € mesačne.

Spoločnosť Mercedes-Benz ponúka v rámci operatívneho leasingu tieto skutočnosti:

 • prenájom na 36 mesiacov
 • servisná zmluva Excellent (len pre osobné vozidlá)
 • prihlásenie a odhlásenie vozidla
 • balík služieb mobility Mobilo/MobiloVan
 • registračný poplatok
 • 24-hodinová pohotovostná služba
 • daň z motorového vozidla
 • možnosť GAP pripoistenia

Pri uzatvorení zmluvy je dohodnutá doba trvania zmluvy a predpokladaný kilometrový limit. Akciová ponuka je kalkulovaná na dobu 36 mesiacov a kilometrový limit maximálne 20 000 km/rok, 25 000 km/rok alebo 30 000 km/rok.