Platobný styk – druhy platieb, ktoré na trhu sú

Niekto ešte zaryto používa hotovosť, iný platí všetko zo svojho účtu a v peňaženke nájde papierové peniaze a mince len výnimočne. Ako dnes funguje platobný styk a ktoré druhy sa využívajú na Slovensku?

Platobný styk možno zjednodušene definovať ako každú platbu medzi právnickou a fyzickou osobou. Spôsoby platby vyzerajú rôzne a existuje niekoľko rozličných spôsobov, ako ich uskutočniť. Jeho základom je však vždy jedno – prevod peňazí od platiteľa k prijímateľovi.

S platobným stykom sa človek stretne predovšetkým v banke alebo na pošte. Využívajú ho rovnako podnikatelia, občania aj štát.

Druhy platobného styku

Rozdiel medzi platobnými stykmi spočíva v jeho forme a spôsobe realizácie. Niektoré z nich sú voliteľné a niektoré naopak, vopred dané.

Základným rozdelením podľa spôsobu platby poznáme:

 • hotovostný platobný styk
 • bezhotovostný platobný styk
 • kombinovaný platobný styk

Čo sa týka jeho formy, záleží od územia, na ktorom sa prevod peňazí uskutočňuje:

 • tuzemský
 • zahraničný
 • medzinárodný

Ďalším rozdelením je na hladké a dokumentárne platby. Hladké platby sú najpoužívanejšie a nevyžadujú si bankový záväzok či sprievodné dokumenty. Dokumentárne platby sú teda ich presným opakom.

Posledným rozdelením platobného styku je na prednostné a štandardné platby. Prednostné platby majú urýchlený charakter a sú uprednostnené pred všetkými ostatnými transakciami. Štandardné platby fungujú na základe štandardov sprostredkovateľa platby.

Hotovostný platobný styk

Hotovostná platba je taká platba, ktorá sa uskutočňuje použitím hmotných financií, a teda bankoviek a mincí. Nesie si dlhú históriu ako najviac využívané platidlo v histórii ľudstva.

Platby v hotovosti sa na Slovensku už v roku 2013 obmedzili zo zákona. Stalo sa tak kvôli obmedzeniu daňových podvodov a únikov. Platba v hotovosti nad 5 000 € je zakázaná. Ak ide o transakciu medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi, suma nesmie prevýšiť 15 000 €.

Zákaz sa podľa Zákona o obmedzení platieb v hotovosti nevzťahuje napríklad pri:

 • poskytovaní platobných a poštových služieb a poštového platobného styku
 • prevádzkovaní zmenárenskej činnosti
 • spracovávaní bankoviek a mincí
 • pri ich preprave
 • správe daní
 • v čase krízovej situácie, ako je vojna, výnimočný či núdzový stav
 • pri plnení úloh podľa osobitného predpisu a iné

Svet sa digitalizuje a hotovostný platobný styk sa dostáva do úzadia. Väčšina už postrehla, že banky rušia väčšinu hotovostných platobných stykov. Vklad a výber peňazí priamo na pobočke už buď nie je možný, alebo si zaň účtujú poplatok.

Všetky tieto transakcie sa presúvajú do tzv. vkladových bankomatov, ktoré sú schopné nie len vydávať, ale aj prijímať peniaze. Vložením bankoviek do vymedzeného priestoru sa klientovi okamžite suma priráta na osobný účet. V prípade odosielania peňazí od jednej osoby k druhej sa uprednostňuje online platba prostredníctvom internet bankingu alebo aplikácie.

V pobočkách bánk existuje možnosť využiť platbu prostredníctvom papierového platobného príkazu, no aj ten sa vykonáva bezhotovostne. Ide o tzv. SEPA platby, ktoré sa zväčša pripisujú na účet príjemcu v nasledujúci deň.

Hotovostný platobný styk ešte stále funguje v Slovenskej pošte, kde klient môže využitím poštového poukazu poslať peniaze na účet alebo adresu príjemcu. Pri zaslaní na adresu si môže príjemca vyzdvihnúť sumu taktiež na pobočke pošty, ktorú mu vyplatia v hotovosti. Ak klient využije služby 1. triedy, pošta vyplatí peniaze ešte v deň podania.

Bezhotovostný platobný styk

Jeho funkcia je jednoduchá – peňažná čiastka sa presúva z účtu odosielateľa priamo na účet prijímateľa. Z tejto definície vyplýva, že obaja užívatelia musia byť vlastníkmi bankového účtu. Využívať sa môže rôznymi spôsobmi:

 • jednorazový príkaz na úhradu
 • trvalý platobný príkaz – pravidelné platby, ktorých výška sa nemení (sporenie, nájomné)
 • platobný príkaz na inkaso (súhlas s inkasom) – pri splácaní energií, telekomunikačných služieb a pod.
 • platba bankovou platobnou kartou
 • platba mobilom

Bezhotovostný platobný styk sa považuje za rýchlejší a bezpečnejší ako hotovostná platba. Minimalizuje sa riziko krádeže, poškodenia a straty peňazí. Redukuje sa čas strávený osobnými stretnutiami či výberom z bankomatov.

Slovensko je súčasťou oblasti SEPA – Single Euro Payments Area. Ide o oblasť, do ktorej spadajú krajiny Európskej únie, ktoré prijímajú bezhotovostné platby v eurách. Využívajú ju všetky slovenské banky a rovnako aj Slovenská pošta.

Pomocou tejto služby je možné posielať a prijímať platby s rovnakými podmienkami doma aj pri zahraničných prevodoch. Na Slovensku sú všetky bezhotovostné platby SEPA a týkajú sa jednorazových aj trvalých prevodov a inkás.

Limity na výšku odoslanej sumy si banka určuje sama. Menšie transakcie overuje prostredníctvom jednoduchej autorizácie, v súčasnosti je najvyužívanejšie potvrdenie platby v ich aplikácii, niekedy prostredníctvom sms kódu.

Pri vyšších sumách je autorizácia prísnejšia a môže si vyžadovať niekoľko nástrojov. Tatra banka využíva napríklad čítačku kariet, ktorá generuje heslá, alebo si môže vyžiadať hlasovú autorizáciu.

Platby mobilom majú čoraz viac svojich priaznivcov. Vďaka karte v telefóne už človek nemusí brať do obchodu peňaženku so sebou.

Mobilné platby

Keďže vo svete pokračuje revolúcia a inovačné technológie majú prednosť, budúcnosť platieb musí držať krok. Mobilné platby vykazujú sľubné zmeny, ktoré sú medzi mobilnými používateľmi na Slovensku populárne.

Mobilné platby ako bezhotovostné platby majú množstvo výhod, ktoré podporujú ich popularitu medzi spotrebiteľmi na celom svete.

Jednou z najväčších výhod platieb mobilom je pohodlie, ktoré poskytujú používateľom. Vďaka mobilným platobným riešeniam sa používatelia už nemusia obávať nosenia hotovosti alebo čakania v rade v bankách či iných finančných inštitúciách.

Mobilné platby sú navyše bezpečné a šifrované, takže používatelia si môžu byť istí, že všetky transakcie sa uskutočnia bezpečne a spoľahlivo.

Transakcie sa dajú ľahko realizovať prostredníctvom intuitívnych mobilných peňaženiek alebo aplikácií, čo používateľom umožňuje rýchlo previesť finančné prostriedky alebo vykonať platby či prijať platby kedykoľvek a kdekoľvek.

Okrem toho mobilné platby pomáhajú zvyšovať dostupnosť a efektívnosť globálneho obchodu. Vďaka možnosti okamžite vykonávať transakcie a posielať peniaze komukoľvek a kamkoľvek môžu globálne spoločnosti a podniky znížiť svoje náklady a čas potrebný na medzinárodné prevody peňazí.

Kombinovaný platobný styk

Ide o spojenie bezhotovostného a hotovostného platobného styku. Ľudia sa s ním stretnú v rámci platenia dnes už málokedy. Najčastejším uplatnením je však platba na pošte. Ide o spomínaný spôsob, keď klient zaplatí v hotovosti šek a príjemcovi túto sumu pripíšu na jeho bankový účet.

Iným príkladom kombinovaného platobného styku je napríklad vklad na účet alebo výber. V súčasnosti však všetky peňažné ústavy uprednostňujú bezhotovostné platby, ktoré sú rýchle a majú nízke riziko nebezpečenstva.

Tuzemské a zahraničné platby

Tuzemské platby sa týkajú finančných transakcií uskutočňovaných v rámci jednej krajiny. V Slovenskej republike je bežnou formou tuzemského platenia bankový prevod alebo platba kartou.

Prevod medzi účtami v rovnakej banke sa zvyčajne spracúva rýchlejšie ako prevod medzi rôznymi bankami. Tuzemské platby môžu byť okamžité alebo trvať niekoľko pracovných dní v závislosti od banky a typu platby.

Zahraničné platby sa uskutočňujú medzi rôznymi krajinami. Existujú rôzne spôsoby, ako vykonať zahraničnú platbu. Jedným z bežných spôsobov je medzinárodný bankový prevod, pri ktorom sú peniaze prevedené zo zdrojového účtu na cieľový účet v inej krajine.

Pri zahraničných platbách je dôležité zohľadniť výšku poplatkov a výmenný kurz, ktorý môže ovplyvniť konečnú sumu peňazí, ktorá sa dostane na cieľový účet.

Ďalšou možnosťou zahraničných platieb je použitie medzinárodných platobných kariet, ako sú debetné alebo kreditné karty, ktoré sú akceptované vo viacerých krajinách. S takýmito kartami je možné platiť priamo v zahraničí alebo vybrať hotovosť z bankomatov v cudzej mene.

Pri zahraničných platbách je dôležité zvážiť aj potenciálne obmedzenia a požiadavky týkajúce sa meny, bezpečnosti a overenia totožnosti. Odporúča sa skontrolovať podmienky a poplatky súvisiace s konkrétnou bankou alebo platobným poskytovateľom pred vykonaním zahraničnej platby.