Pôžičky – najčastejšie dotazy, podmienky, skúsenosti

pozicky dotazy skusenosti

Pokiaľ uvažujete o pôžičke, musíte si toho veľa naštudovať, aby ste boli vždy pripravený na najrôznejšie finty podvodníkov, ktoré sú často uvádzané v zmluvách.

V tomto článku som si pre Vás pripravil základné pojmy, s ktorými sa pri pôžičke (či už bankovej alebo nebankovej) môžete stretnúť a ktoré musíte dokonale poznať.

Úver vs. pôžička

Pokiaľ stále narážate na pojmy úver a pôžička a nie ste si istý, kde tieto dva pojmy zaradiť, tak je dobre si povedať, že sú to dva termíny pre to isté.

Úver (pôžička) je použitie peňazí iného hospodárskeho subjektu za prísľub, že budú splatené s určitým príplatkom (úrokom). Úver môžeme tiež vysvetliť ako množstvo finančných prostriedkov, ktoré veriteľ poskytne dlžníkovi.

Druhy úveru (pôžičky)

 • úver krátkodobý – úver so splatnosťou do jedného roka
 • úver strednodobý – úver so splatnosťou v rozmedzí jedného až päť rokov
 • úver dlhodobý – úver so splatnosťou dlhšou ako päť rokov

Veriteľ

 • spoločnosť alebo jedinec, ktorý poskytuje pôžičku

Dlžník

 • ten, ktorý má povinnosť splatiť úver či pôžičku

Spotrebiteľ

 • taktiež dlžník, tento termín býva častý u tzv. spotrebiteľských úverov

RPSN

 • Sadzba, ktorá má umožniť spotrebiteľovi lepšie vyhodnotiť výhodnosť alebo nevýhodnosť poskytovanej pôžičky. RPSN udáva percentuálny podiel z dlžnej čiastky, ktorý musí spotrebiteľ zaplatiť za obdobie 12-tich mesiacov v súvislosti so splátkami, správou a ďalšími výdajmi spojenými s čerpaním úveru.

Pôžičky na OP (občiansky preukaz)

 • na rozdiel od klasickej pôžičky od banky, sú pôžičky na OP poskytované nebankovými inštitúciami a k požičaniu peňazí postačí iba Váš občiansky preukaz

Pôžičky do 50 000 Kč bez ručiteľa

 • existuje tiež pôžička do 50 000 Kč bez ručiteľa a veľkou výhodou pôžičky bez ručiteľa je to, že do 50 000 Kč nemusíte ručiť žiadnym majetkom

Nebanková pôžička

 • Nebanková pôžička sa dá poriadiť od nebankovej inštitúcie – rôzne spoločnosti, firmy, NIE banky. Doba sa mení, pokiaľ si v dnešnej dobe budete chcieť požičať ihneď, bude Vám k tomu stačiť iba Váš občiansky preukaz a internet.

V dnešnej dobe sa dá pôžička získať bez akéhokoľvek potvrdenia o výške príjmu, či bez nutnosti potvrdenia toho, že sa vaše meno nenachádza na listine dlžníkov alebo nemáte zápis v registri trestov. V prípade potreby sa však žiadosť o výpis z registra trestov dá podať na pošte.

Hlavnou výhodou nebankovej pôžičky je ta, že danú požičanú sumu budete mať, na rozdiel od bankovej pôžičky, k dispozícií do niekoľko hodín.

Hlavná nevýhoda, ktorá sa u nebankových pôžičiek vyskytuje, je vysoké riziko podvodu a následných problémov. Pri podpisovaní zmluvy o pôžičke u nebankovej inštitúcie je nutné brať veľmi veľký zreteľ na samotnú zmluvu, ktorú podpisujete.

Nebanková pôžička ihneď

 • U nebankovej pôžičky ihneď ide o pôžičku do 24 hodín ihneď na účet bez nutného papierovania a všemožnej byrokracie. Nebanková pôžička ihneď je z pravidla poskytovaná iba nebankovými inštitúciami.

Bankové inštitúcie (banková pôžička)

 • Pôžičky od bankových inštitúcií sú oficiálne pôžičky od štátnej inštitúcie akými sú banky, sú bezpečnejšie ako nebankové pôžičky a tiež s nižším úrokom. Najväčšou nevýhodou je zdĺhavosť celého procesu – banka musí žiadateľa riadne preveriť – vrátane jeho trestného registru, porovnať výšku príjmu a zistiť, či nie je na listine dlžníkov. Tento proces je zdĺhavý a často sa vyšplhá až na niekoľko týždňov. Takže pokiaľ potrebujete finančný proces rýchlo, tu sa nedočkáte.

Pôžička cez internet

 • Pôžičky cez internet ponúkajú pôžičky, ktoré sú v porovnaní s klasickými úvermi výrazne jednoduchšie. Účel použitia nikomu oznamovať nemusíte, požičať si môžete takmer na čokoľvek si spomeniete. Celý proces vyriaďovania je navyše neuveriteľne rýchly a pre klienta tiež veľmi pohodlný.

Akontácia

 • percentná časť ceny zbožia alebo služby, ktorú musíte zaplatiť z vlastných prostriedkov (stojí mimo finančný záväzok)

Bezúročné obdobie

 • Obdobie, behom ktorého neplatíte banke úrok za vypožičané prostriedky použité k bezhotovostným platbám. Využíva sa napr. u kreditných kartách a predstavuje dobu medzi prevedením transakcie kartou a dátumom splatnosti.

Exekúcia

 • Nedobrovoľné, vynútené splatenie záväzkov voči veriteľovi (napr. banke) z majetku dlžníka – predaj zastavanej nehnuteľnosti, odstavenie platu či účtu a pod. Ide o krajnú možnosť ako riešiť nesplatený úver, pokiaľ odmietnete splácať záväzky zo zmluvy a nepokúsite sa s bankou nájsť riešenie.

Úverový register

 • Databáza informácií o platobnej disciplíne klientov bánk, leasingových spoločností a nebankových spoločností. Prostredníctvom registra môžu banky zistiť, či v dobe, kedy žiadate o úver, nie ste zadlžený a ako svoje záväzky splácate.

Záložné právo

 • Právo (napr. banky) k cudzej veci (zástave), ktorá sa zapisuje do katastru nehnuteľností. Platí pre nehnuteľnosti a pôsobí proti všetkým ich budúcim vlastníkom. Umožňuje veriteľovi uspokojiť sa z výnosu predaja zastavenej nehnuteľnosti (veriteľ iniciuje predaj zástavy napr. v dražbe alebo prostredníctvom exekútora).

Rýchla pôžička

 • Rýchla pôžička, ako už ten názov napovedá, sa vyznačuje krátkou dobou splatnosti a relatívne nízkou čiastkou k požičaniu. V praxi si tak môžete vypožičať približne až 400 EUR a vrátiť túto pôžičku za týždeň alebo za mesiac.

Degresívne splácanie

 • degresívne splácanie umožňuje sústrediť finančné zaťaženie na počiatočné obdobie splácania úveru a naopak ku konci úverového vzťahu splátky čo najviac znížiť

HZL

 • hypotečný záložný list je dlhopis, ktorého menovitá hodnota vrátane úrokov je plne krytá pohľadávkami z hypotečných úverov

Pohľadávka

 • nárok veriteľa na peňažité alebo vecné plnenie zo strany dlžníka

Refinancovanie úveru

 • splatenie predošlého úverového záväzku od iných bánk (nie stavebných sporiteľní), ktorého účelom bola investícia do nehnuteľností, novým úverom

Bonita

 • schopnosť dlžníka splácať svoje dlhy

Súdny exekútor

 • súdny exekútor je fyzická osoba, ktorú štát poveril exekútorským úradom, v rámci ktorého exekútor prevádza nútený výkon exekútorských titulov a ďalšiu činnosť podľa exekútorského radu

Leasing

 • obecný a zaužívaný pojem používaný pri nákupu automobilov, strojov, vybavenia domácností, vybavenia firiem či nákupov domov na splátky

SOLUS

 • záujmové združenie právnických osôb je združením na ochranu leasingu, úveru a ďalších vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom, podnikateľom a právnickým osobám

Americká hypotéka

 • americká hypotéka je bezúčelný hypotečný úver, čo znamená, že túto hypotéku možno použiť na akýkoľvek účel

Hypotéka

 • dlhodobý úver, ktorého splatenie je zaistené záložným právom k nehnuteľnosti