Profi Credit pôžička – ponuka, podmienky, skúsenosti

Profi Credit je na Slovensku notoricky známa spoločnosť. Vo svojom portfóliu ponúka rôzne finančné služby, no najmä rýchle a dostupné pôžičky. Aká je ich ponuka a kto si môže o pôžičku požiadať?

Aj Profi Credit patrí medzi overených poskytovateľov služieb, ktorí sú zapísaní v registri Národnej banky Slovenska od roku 2015. Na Slovensku pôsobí už viac ako 20 rokov a zastrešuje ju medzinárodná skupina Profireal Group.

Tá má pôsobiská aj mimo Slovenskej republiky, a to v Česku, Poľsku, Bulharsku, Rusku a dokonca expandujú aj do Ázie. Aké sú teda služby, ktoré môže klient využívať práve od tejto spoločnosti?

Profi Credit – ponuka

Spoločnosť Profi Credit je v prvom rade poskytovateľom úverov. Sú dostupné pre všetkých občanov, ktorí musia spĺňať základné podmienky. Ich pôžičky sú určené pre bežného klienta aj pre podnikateľa.

Pre každú skupinu vytvorili špecializované produkty, ktoré poznáme ako MoneyTu a Biznis úvery. Oba sú ľahko dostupné online na ich webových stránkach. Aké sú výhody a podmienky týchto služieb?

MoneyTu – pôžička

MoneyTu je produkt pre bežného klienta, ktorý sa potrebuje čo najrýchlejšie dostať k finančným prostriedkom. Ide o online pôžičku ihneď, takže zákazník nemusí strácať čas chodením na konkrétnu pobočku.

Ak sa niekomu vyskytli výdavky, ktoré človek nedokáže okamžite pokryť, pôžička od Profi Credit mu tak môže veľmi ľahko a jednoducho pomôcť. MoneyTu poskytuje úvery až do 5 000 € bez dokladovania príjmu.

Stačí splniť základné podmienky, ktorými sú:

 • vek minimálne 18 rokov
 • trvalý pobyt v SR
 • zamestnanec na trvalý pracovný pomer
 • človek nie je v skúšobnej alebo výpovednej lehote
 • človek nie je práceneschopný
 • vlastník bankového účtu
 • žiadna exekúcia

Na schválenie žiadosti klient potrebuje svoj občiansky preukaz (alebo iný doklad totožnosti) a bankový účet. Žiadosť vyplní jednoducho online na stránkach poskytovateľa. Profi Credit dlžníkov preveruje osobitne.

Pozor, za poskytnutie pôžičky MoneyTu je potrebné zaplatiť poplatok vo výške 4 % z poskytnutej sumy. Výška úveru sa pohybuje od 500 € do 3 000 € so splatnosťou od 3 do 36 mesiacov. Finančnú čiastku pošlú na účet už v deň schválenia – deň, kedy peniaze prídu na účet, samozrejme závisí od banky a rýchlosti jej služieb

Poistenie úveru MoneyTu

Svoj spotrebiteľský úver si môže klient aj poistiť. Pod toto poistenie spadá riziko prípadných budúcich problémov, ktoré ovplyvnia schopnosť splácať pôžičku. Zahŕňa prípady, ako:

 • trvalá invalidita
 • práceneschopnosť
 • hospitalizácia
 • strata zamestnania
 • nečakané úmrtie

Toto poistenie uhradí celú mesačnú splátku v prípade poistnej udalosti. V ponuke má Profi Kredit dva balíky A a B, pričom jeden z nich neobsahuje prípad straty zamestnania. Balík A má istinu od 0,5 % a balík B 0,7 %.

Aj tu sú však dôležité podmienky. Postenie je určené pre osoby mladšie ako 62 rokov, nebol im priznaný a nepoberajú invalidný ani starobný dôchodok a nie sú práceneschopní.

Ak niekto potrebuje viac informácií, môže sa jednoducho obrátiť na Profi Credit kontakt alebo MoneyTu kontakt. K dispozícii majú bezplatnú infolinku, ktorá je dostupná každý pracovný deň o 8:00 do 16:30.

Biznis úvery

Biznis úvery je produkt Profi Creditu určený podnikateľom. Sú rovnako rýchlo dostupné online ako bežný úver. Rozdiel je len vo výške poskytovanej pôžičky a v podmienkach, ktoré musí každý žiadateľ spĺňať.

Suma peňažnej čiastky sa pohybuje od 1 000 € do 10 000 € a splatnosť je v rozsahu od 12 do 48 mesiacov. Na poskytnutie úveru sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky.

Podnikanie prináša veľa strastí a niekedy je náročné finančne pokryť všetko, čo človek k nemu potrebuje. Cena nástrojov, vybavenia aj opravy priestorov môžu kohokoľvek zaskočiť. Preto sú tú produkty od Profi Credit, ktoré takéto výdavky môžu ľahko zmierniť.

Na schválenie podnikateľského úveru potrebuje žiadateľ minimum dokladov, no musí spĺňať tieto podmienky:

 • vek minimálne 23 rokov
 • podnikateľská história minimálne 18 mesiacov
 • osoba je samostatne zárobkovo činná alebo má spoločnosť s ručením obmedzeným
 • voči podniku nie je vyhlásené exekučné/konkurzné konanie
 • podnik nie je v stave reštrukturalizácie

Táto bezúčelová pôžička umožňuje klientovi, že nemusí dokladovať na čo peniaze použil. Formulár si však vyžaduje vyplniť účel úveru. Žiadosť treba vyplniť online, pričom predbežné schválenie zasielajú už do niekoľkých minút. Finančné prostriedky dostane žiadateľ na svoj účet takmer ihneď.

K formuláru musí podnikateľ predložiť:

 • občiansky preukaz
 • daňové priznanie s prílohami a potvrdenie o podaní
 • výpis z bežného účtu

V Biznis úveroch funguje aj tzv. cash back. Podnikateľ si tak môže vziať pôžičku s odmenou za riadne splácanie. Klient získa späť jednu splátku po splatení polovice a tri splátky po splatení celého úveru.

Biznis úvery – poistenie

Poistenie pôžičky sa vždy vyplatí. S každou sa spája isté riziko, obzvlášť pri dlhoročných splátkach. Ak sa niekto rozhodne pre poistenie podnikateľského úveru, ráta s rizikami ako:

 • pracovná neschopnosť (úplná dočasná invalidita)
 • úplná trvalá invalidita
 • úmrtie

Výška poistného krytia sa líši od špecifík poistnej udalosti. Tú musí klient hlásiť do 90 dní od jej vzniku. Zároveň by mal spĺňať dôležité základné podmienky, ktorými sú vek nižší ako 62 rokov, osoba nepoberá invalidný či starobný dôchodok a nie je práceneschopná.

Aj tu v prípade otázok, alebo ako záujemca nespĺňa všetky podmienky, poslúži Profi Credit kontakt. K dispozícii je bezplatná infolinka. Osoba môže tiež zanechať svoj osobný kontakt a operátor sa s ňou spojí v čase, ktorý si sama určila vyplnením formuláru.

Profi Credit kalkulačka

Na stránkach Profi Creditu funguje jednoduchá Profit Credit kalkulačka, ktorá jednotlivcovi jednoducho vypočíta výšku splátky. Stačí zadať výšku sumy a predpokladanú dobu splácania. Zároveň sa človek vďaka nej dozvie aj výšku poplatku za poskytnutie služby.

Príklad: Klient si požičia 2 000 € a rozhodne sa ich splácať 12 mesiacov. Výška splátky je 194,81 €. Poplatok za poskytnutie pôžičky bude 80 €, ktorý je splatný pred vyplatením pôžičky.

RPMN sa mení v závislosti od dĺžky splácania, a to od 24,16 % až do 57,50 %, preto treba byť pri výpočte RPMN opatrný. Profi Credit kalkulačka automaticky vypočíta aj ročnú úrokovú sadzbu, človek tak uvidí, koľko peňazí zaplatí pri splácaní navyše. Rovnako to funguje aj v Biznis úveroch.

Odklad splátok

V prípade, ak si človek uvedomí, že nasledujúcu splátku nie je schopný uhradiť, mal by čo najskôr kontaktovať svojho poskytovateľa. Môže využiť Profi Credit kontakt na bezplatnú linku. Operátor jednotlivcovi pomôže nájsť riešenie na problematickú situáciu.

Osoba má nárok aj na odklad troch akýchkoľvek splátok v prípade, ak splatil prvé tri mesiace. O odklad môže požiadať v prípade:

 • dlhodobej práceneschopnosti
 • straty zamestnania
 • úmrtie manžela alebo príbuzného v priamom rade

Aby spoločnosť uznala osobe odklad, musí predložiť kópiu lekárskeho potvrdenia, kópiu o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo výpoveď do dvoch mesiacov od ich vystavenia. O odklad sa dá požiadať aj kvôli iným záležitostiam, no Profi Credit bude takéto žiadosti posudzovať zvlášť a klientovi naň nevzniká právny nárok.

Pozor, povinnosť splatiť odloženú sumu nezaniká, iba sa posúva na inú dobu. Výška sumy ani deň splatnosti sa pritom nemení.

Skúsenosti s Profi Credit

S produktmi MoneyTu aj Biznis úvery sa spájajú výhody aj nevýhody. Medzi významné plusy patrí:

 • rýchle vybavenie, peniaze ihneď na účet
 • minimum dokladov
 • bezúčelovosť
 • formulár online

Nevýhodami produktov od Profi Credit sú:

 • vysoké úrokové sadzby
 • prísnejšie podmienky pri schvaľovaní úveru

Hodnotenia zákazníkov sa veľmi líšia a v mnohom odkazujú na práve spomínané výhody a nevýhody. Spokojní zákazníci chvália práve jednoduchý a rýchly prístup. Tím, ktorí poskytli negatívne recenzie, vadili predovšetkým vysoké úroky.

Pred požiadaním sa oplatí dôkladne si prečítať všetky podmienky. Profi Credit prevádzkuje naozaj prehľadné webové stránky, kde sú dostupné všetky informácie – od zodpovedania základných otázok, cez intuitívnu Profi Credit kalkulačku, až po všetky dôležité dokumenty a zmluvy.

Výberový proces je prísnejší a tak sa k pôžičke nemusí dostať úplne každý. V konečnom dôsledku to môže byť výhoda pre tých, ktorých by vysoký úrok mohol pripraviť zbytočne o ďalšie peniaze.