Pracovný benefit

stahovanie-kancelarii-4215912

Jedným zo základných predpokladov spokojného pracovného života zamestnanca sú nepochybne benefity od zamestnávateľa. Benefity môžu mať rôzne podoby, či sa jedná napríklad o variabilnú zložku mzdy, koncoročné prémie, pracovné prostredie alebo napríklad rozvoj zamestnancov.

V dnešnej dobe vysokej miery globalizácie a socializácie má rozvoj zamestnancov široko spoločenský význam. Rozvoj zamestnancov v rôznych oblastiach znamená pre zamestnávateľa prvotne náklady.

V konečnom dôsledku môže ísť o vysoký profit ako pre zamestnávateľa, tak aj pre zamestnanca.

Veľmi dôležitým faktorom pri rozvoji zamestnancov je samotný zamestnanec, ktorý by sa mal primárne zaujímať o svoju rozvojovú oblasť.

Môže to byť napríklad zlepšenie úrovne cudzieho jazyka pre zamestnanca, ktorý vykonáva obchodný styk v cudzom jazyku. To v konečnom dôsledku môže zamestnávateľovi priniesť zvýšenie predaja.

Jednou z aktuálne veľmi dôležitých rozvojových vlastností v pracovnom živote je komunikácia. Komunikácia a jej úrovne sú veľmi dôležitým prejavom vôle zamestnanca a predstavujú jeho úroveň sebaprezentácie.

Veľmi často vidieť ako veľké korporácie pravidelne investujú nemalú sumu kapitálu na rôzne druhy workshopov, seminárov a koučingov, prostredníctvom ktorých chcú zlepšiť úroveň komunikácie svojich zamestnancov.

Jedná sa pritom nielen o zlepšenie komunikácie s externými subjektami, ale aj o zlepšenie komunikácie na internej úrovni, čo môže mať priaznivý dopad na stabilné a harmonické pracovné prostredie.

Skvelým pracovným benefitom môže byť aj otvorený prístup zamestnávateľa k udeľovaniu neplateného voľna zamestnancom. Zákon presne stanovuje za akých podmienok má na to zamesntanec nárok (napríklad úmrtie v rodine či iné mimoriadne udalosti).

Zamestnávateľovi však nič nebráni v tom, aby zamestnancovi vyhovel aj nad rámec zákona. Ten to môže využiť aj na svoj osobný rozvoj, z čoho budú z dlhodobého hľadiska profitovať obe strany.

Rozvoj zamestnancov je jednoznačne témou číslo jedna v rámci aktuálnej situácie v trhovej ekonomike. Navyše, zamestnanci majú pri správnom nastavení ich rozvojových potrieb pocit, že personálne rastú a zvyšujú svoje predpoklady pre úspešný kariérny rast, respektíve pre vyššie postavenie v spoločnosti.